• Flere hendelser kan trolig knyttes til 22. juli saken

    I perioden 2005-2011 arbeidet jeg med et nytt system innen idrett, helt nytt i verdenssammenheng på flere måter, som skilte seg betydelig fra all annen programvare på tidspunktet. Verdien av systemet kan være stor og trolig har det vært bakenforliggende motiv i 22. juli saken.

    Klikk her
    slider image

Videos