• System- og produktplanlegging

  I perioden 2005-2011 arbeidet jeg med planlegging av et nytt system innen idrett, som i 2011 skilte seg betydelig fra all annen programvare. Verdien av systemideene kan være stor. I 2017 har jeg gjenopptatt arbeidet med den delen av systemet som ikke var ferdig, og har etter august 2017 innlevert 7 nye patentsøknader som beskriver ideer som kan brukes både med og uten dette systemet. Også dette er lovende produktideer som kan brukes i hele verden. I denne bloggen deler jeg tanker fra livserfaring og det jeg driver med.

  Klikk her
  slider image
 • PC'en er bygget feil

  Etter egne erfaringer forstod jeg at PCen er bygget feil. På grunnlag av det laget jeg denne tegningen som illustrerer en PC med to harddisker der den ene ikke er tilknyttet internett. Omtrent samtidig laget jeg tegningen Circles of privacy som forklarer problemet. Jeg publiserte ikke lenge etter en video på Youtube der jeg forklarte dette. Samme prinsipp kan også brukes for mobiltelefoner.

  slider image
 • Circles of privacy

  Det oppstod et problem da internett kom ved at private tastetrykk/informasjon kan flyttes på sekunder fra 1 til 4 uten ens egen vilje. Jeg beskriver problemet gjennom denne tegningen som jeg laget etter erfaringer jeg har gjort meg etter 2011.

  slider image
 • Mobiltelefon holdere

  I perioden August 2017 og frem til i dag har jeg innlevert 7 patentsøknader. Jeg laget en enkel prototype i tre av en mobiltelefoner sommeren 2017 og har arbeidet med ideutvikling siden. Disse ideene kan blant annet brukes med systemet jeg planla i perioden 2005-2011.

  slider image
 • Systemer for journalføring bør endres

  Etter erfaringer jeg har gjort meg har jeg resonnert meg frem til at det bør skje endringer i systemer for journalføring innen helsevesen. Jeg snakker litt rundt det i denne videoen. Feil i pasientjournaler kan skape kjedereaksjoner og få store konsekvenser for pasienter. Oftest ikke av ond vilje (selv om planting av feil kan skje) fra helsepersonells side men kanskje på grunn av hektiske arbeidsdager, manglende retningslinjer eller lovverk og for svak bevissthet rundt detaljer som kan bety mye for pasienter. Her er noen forslag til hvordan man kan skjerpe helsepersonells og pasienters bevissthet rundt innhold i pasientjournal.

  http://www.borgesblog.com/sansene/

Videos

  • 8

   Posted on September 17, 2019

  • 7

   Posted on September 17, 2019

  • 6

   Posted on September 17, 2019

  • 5

   Posted on September 17, 2019

  • 4

   Posted on September 17, 2019

  • 3

   Posted on September 17, 2019

  • 2

   Posted on September 17, 2019

  • 1

   Posted on September 17, 2019