Home » Other » Mennesker bak aksjespill som har påvirket etterforskning feil?

Mennesker bak aksjespill som har påvirket etterforskning feil?

Bak Global Money Games stod det flere mennesker med gode forbindelser til norsk media. Har noen av de skapt problemer i forbindelse med etterforskning av 22. juli saken?
Har noen der trodd feil og påvirket mennesker feil?

Global Money Games ble ingen suksess, etter min mening fordi mennesker bak planlegging av spillet var virkelighetsfjerne. Spillet var rett og slett ikke godt nok planlagt.

Hadde de videreutviklet spillet, kunne det kanskje blitt en suksess, men at de måtte flytte utenlands medvirket kanskje til et for høyt kostnadsnivå.

Det var mennesker som tjente en del penger på Global Money Games så jeg syns det nesten er litt rart at de ikke prøvde å skape en suksess ut av det, fordi det var så stort potensiale i alt som het internett den gang og i ganske lang tid etter, men de så kanskje ikke hvilke endringer som måtte til for å få selskapet til å lykkes. Og det startet kanskje litt feil.

Jeg vil ikke skylde på de som prøvde å skape suksess ut av det for at spillet var dårlig planlagt, som et par av mine slektninger. Men fokuset var nok litt feil, sånn som det har vært til tider med fokus på aksjeverdi og ikke verdiskapning.

Den gang tenkte jeg også sånn, så jeg skal ikke klandre dem for det. Da jeg arbeidet med mitt eget prosjekt i årene 2005-2011 hadde jeg innstillingen verdiskapning, og så får den økonomiske gevinsten komme senere. Det mener jeg er riktig måten å tenke på skal man bygge en forretning.

Det jeg kommer inn på her må tas opp fordi jeg lurer på hva som er forklaringen på det som har foregått rundt meg de siste årene. Egentlig er dette en slektssak, og det har ingen ting å gjøre med det som skjedde den 22. juli, men det er nødvendig å ta opp på grunn av forhold som har vært rundt meg siden våren 2011.

Min mor skal ha hatt med seg del av sin pasientjournal opp til et par slektninger, en gang i tiden de arbeidet med Global Money Games. Jeg mener det var før selskapet flyttet utenlands. Dan Børge Akerø skal ha vært tilstede i følge min mor. Jeg ser ikke noen grunn til å betvile det hun sa til meg. Hun var ikke psykotisk da hun snakket om det.
Hun kan ha gitt fra seg journalen eller latt noen der lese den.

Grunnen til at hun gjorde det var at hun opplevde deler av innholdet som håpløst. Hun ville rett og slett vise dem. Når jeg kommer inn på dette er fordi jeg lurer på årssakssammenhenger i etterkant av 22. juli.

Det var en uenighet med en slektning i forbindelse med et aksjekjøp i selskapet. Det var ikke store penger det var snakk om for virkelig rike mennesker. Det at det oppstod en uenighet handlet om rett og galt i forhold til det som innledet aksjekjøpet.

At det hadde vært viktig for spesielt min mor og meg å få ordnet opp i dette skal jeg forklare nærmere.

Det forundrer meg litt egentlig at han ikke ryddet opp i det, og at han ikke så at det var hans ansvar å imøtekomme både min mor og meg på en måte som hadde gjort det mulig å legge det bak seg. Det skulle ikke vært så vanskelig. Jeg oppfatter min slektning som en omtenksom, intelligent og hyggelig person men kanskje var problemet at han og hans familie hadde flere utfordringer samtidig og at de blandet saker. De gangene det ble gjort forsøk om å rydde opp endte min mor opp i psykiatrien, og jeg mener noen bak Global Money Games skapte problemer eller trakk i tråder forut for innleggelser. Noen som jeg tror har lest eller hatt tilgang til pasientjournalen hennes. Det var nok en viktig grunn til at dette kvernet lenger enn det hadde trengte å gjøre hos oss. Så dette fikk negative konsekvenser for vår familie, og det var en viktig grunn til å få ryddet opp i det.

Jeg mener det var en klar sak fordi:

1. Det var feil i prospektet som ga hevingsgrunnlag. Det i seg selv skulle vært nok.

2. Vi betalte høyere kurs enn andre som tegnet seg for aksjer

Uenigheten kunne vært løst på flere måter uten å trekke inn advokat, og der kunne min slektning vært mer løsningsorientert. Hvorfor ikke advokaten var mer interessert i slik informasjon som faktisk ville vært avgjørende i en sak er jeg usikker på.

Det at noen har skapt problemer for meg de siste årene gir meg assosiasjoner til uenighet rundt aksjekjøpet, og det gjør det nødvendig å
være åpen om dette. Noen trakk i tråder den gang rundt min familie, og jeg lurer på om samme mennesker har trukket i tråder og skapt problemer for meg etter 2011.

Kan det ha vært noen hos politi eller pst som skapte problemer for familien vår?

Har noen i forbindelse med det hentet ut private data fra meg – siden lenge før 2005?

Global Money Games fikk bred pressedekning spesielt av aviser som VG og Dagbladet. Kan det forklare medias personfonforfølgelse av meg de siste årene? Og jeg tenker da spesielt på enkelte nettaviser. At mennesker som trakk i tråder den gang trekker i tråder i dag?

Jeg spør meg om noen tilknyttet Global Money Games kan ha skapt problemer for min familie i flere år etter 1996.

Jeg la jo dette bak meg mange år forut for 2011, og var på god vei videre.
Det er bare å se på prosjektet mitt som jeg arbeidet med.. At jeg kontaktet advokat en gang i første kvartal 2011 hadde en helt annen forklaring. Personforfølgelse.

Skal noen vurdere om noen er virkelighetsfjerne eller ikke, med tanke på de som har skapt problemer for meg, så bør noen tenke litt over hvem de lytter til. Og det er vel kanskje det som har vært problemet etter 2011. At noen har lyttet til feil mennesker. Mennesker bak Global Money Games er veldig flinke på hver sine måter i andre sammenhenger, også min slektning, men det betyr ikke at det jeg sier er feil. Data skulle vært lagt på bordet overfor meg i dette i 2011, og jeg mener at de som har forhindret det har gjort en feil.

Noen skulle snakket med meg i 2011. Hvorfor har de ikke gjort det? Jeg tror det ville betydd mye. Og når jeg mener snakke med meg, så mener jeg snakke med meg om data en del mennesker helt åpenbart har hatt tilgang til. Flere må ha hatt det i flere år forut for 2011 og jeg mener blant annet at flere i TV2 må ha hatt det.

En tilfeldig tjenestemann hos politi eller pst ville nok ikke hatt tilgang til det, så de som hadde kjennskap til dette skulle tatt kontakt.

Og når det gjelder det å blande saker, så lurer jeg på om andre kan ha fortsatt med det også etter 2005 og 2011. Saken mellom en av mine slektninger og meg er egentlig en privatsak men nødvendig å sette ord på det med tanke på det som har vært. Han har definitivt ikke hatt noe med 22. juli å gjøre men jeg ser ikke bort fra at mennesker kan ha blitt manipulert.

Til tross for uenigheten vi hadde er min slektning dette gjelder en veldig bra person.

By | 10 August, 2017 |