Home » Other » Alvorlig

Alvorlig

Det er veldig alvorlig det som har foregått rundt meg etter 2011. Årsaken til det er at jeg både politianmeldte en nabo i begynnelsen av juni 2011 og at jeg selv tok kontakt med både privatetterforsker, pst og Aftenposten i 2011 og 2012.

Jeg avleverte også PCer til Ibas fordi jeg mistenkte en skjult nettverksforbindelse (utover det som er mulig å se for en vanlig bruker). Før jeg avlevert PCene fant jeg under enhetsbehandling noe som het “softmodem” som var borte da jeg fikk PCene i retur.

På kjøreturen min fra Snarøya til Ibas https://www.ibas.no/ i Kongsvinger sommeren 2011 (etter 22. juli) merket jeg meg en bil jeg har lurt på om kjørte i samme retning fordi den fulgte meg.
Hadde jeg hatt noe å skjule hadde jeg jo aldri avlevert PCene mine et slikt sted..

Jeg tok selv kontakt med PST og Aftenposten i 2011 og 2012 og antydet mistanke om datatyveri.
Jeg mener også det var flere som var kjent med at det hadde skjedd i flere år i 2011 så hvorfor ble ikke det konstatert? Det er jo en stor svikt hos politi at det ikke har skjedd, om mitt navn har vært dratt inn i noe.

I tillegg avleverte jeg flere videoer til PST etter 2011 (i 2012?) der jeg forklarte hva jeg hadde opplevd. Hvorfor ble ikke det fulgt opp bedre?

Alt dette gjør at dette åpenbart handler om svikt hos politiet og pst, og hos de politikerne (og andre) som har ignorert detaljene i dette og har handlet på grunnlag av vrangforestillinger. Jeg var innom pst ihvertfall to ganger og signaliserte på mange måter at noe ikke stemte.

I en tid da et land har vært berørt av en hendelse som 22. juli kan absolutt ingen ting forsvare å ignorere den type informasjon jeg formidlet til politi/pst.

 

 

By | 15 September, 2018 |