Home » Other » Politianmeldelse av kongehuset i dag

Politianmeldelse av kongehuset i dag

 

Oslo Politidistrikt
Postboks 8101 Dep
0032 Oslo

 

Christian M. Borge
Silurveien 55
0380 Oslo

 

Politianmeldelse

Viser til politianmeldelse som ligger hos Spesialenheten for politisaker med referanse 10966069 146/17-123, og tidligere anmeldelser til politi og Spesialenheten for politisaker som både omhandler tyveri og heleri av data samt 22. juli saken.

Jeg politianmelder herved følgende straffbare forhold:
1) Tilbakeholdelse av relevant informasjon om terrorhendelsene den 22. juli på min og min
families bekostning med relativt store konsekvenser
2) Tyveri av mine private data
3) Heleri av mine private data

Mistenkte i saken
Kongehuset representert ved
Hans Majestet Kong Harald
Dronning Sonja
Kronprinsesse Mette-Marit
Kronprins Hakon
Ari Behn
Prinsesse Märtha Louise
Jasmin Haraldsen

Årsaken til at Kongehuset trolig er kjent med dette er mitt naboskap til Jasmin Haraldsen en periode etter sommeren 2011, og et prosjekt jeg arbeidet med i flere år som også Kongehuset kan ha vært kjent med. Jeg har til dels forklart meg i tidligere anmeldelser.

Jeg lurer på om kongefamilien har hatt en spesiell rolle i 22. juli etter at kronprinsessen mistet sin stebror. Desverre spør jeg meg om det kan ha forhindret viktige opplysninger i saken i å bli lagt på bordet, kanskje som en konsekvens av noens vrangforestillinger og psykiske sykdom. Og at feil mennesker har trukket i tråder.

Jeg er kjent med anmelder og vitneansvaret mitt og ønsker ikke nevnte mistenkte gjerningspersoner tiltalt og straffet, men mener at Kongehuset har en forpliktelse til å legge relevant informasjon på bordet overfor politiet og andre berørte i en så alvorlig sak som 22. juli saken, og at de også har det i forbindelse med enkelte andre saker. Blant annet i forbindelse med tyveri og heleri av private data fra meg, forsøk på tyveri og heleri av mitt prosjekt innen idrett www.oponentus.com , og forsøk på å skape et uriktig virkelighetsbilde etter 22. juli blant annet på bekostning av min familie og meg.

 

Oslo, 25.09.2017
______________________________
Christian Morten Borge, personnr. X
www.borgesblog.com

By | 25 September, 2017 |