Home » Other » Politianmeldelse av VG journalist i dag

Politianmeldelse av VG journalist i dag

Oslo Politidistrikt
Postboks 8101 Dep
0032 Oslo

 

Christian M. Borge
Silurveien 55
0380 Oslo

 

Politianmeldelse av journalist i VG

Jeg mener at journalister i VG fra tid til annen har brukt sin nettavis til å fremsette skjulte trusler de siste par årene , og at det går så langt som at de formulerer seg på måter som kan oppfattes som dødstrusler.

En del journalister og bloggere har trolig hatt tilgang til en versjon av mine private data, enten manipulert eller ikke. Dette er data som noen trolig har skaffet seg tilgang til gjennom hacking eller tyveri på annen måte, som senere kan ha vært manipulert. Motivet ved datainnbruddet har vært et større prosjekt jeg jobbet med i perioden 2005-2011 som jeg mener kan ha stor økonomisk verdi. Jeg mener prosjektet også trolig har vært motiv i 22. juli saken på en litt spesiell måte. Jeg kontrollerer dette prosjektet. Datatyveriet har fått konsekvenser og mennesker som har vært ute etter det har misbrukt private data fra meg på forskjellige måter.

Jeg har tidligere politianmeldt VGs redaktør og en journalist i VG for misbruk av mine data og jeg ser meg desverre nødt til å si fra igjen.

Jeg mener at journalister ved flere anledninger har formulert overskrifter som skjulte dødstrusler, og det å true mennesker fysisk på livet er straffbart.

Jeg politianmelder derfor Marie Moen Kingsrød-Olsen hos VG for det, mistenkt for brudd på straffelovens:

-Paragraf 263: Den som i ord eller handling truer med straffbar adferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år

-Paragraf 264 Grove trusler: «Grove trusler straffes med fengsel inntil 3 år. Ved avgjørelsen av om trusselen er grov skal det særlig legges vekt på om den er rettet mot en forsvarløs person, om den er fremsatt uprovosert eller av flere i fellesskap..».

-Paragraf 266 Hensynsløs adferd: Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.

Jeg har vedlagt bilde av VGs forside, der jeg mener Marie Moen Kingsrød-Olsen dobbeltkommuniserer, og at overskriften også er en dødstrussel knyttet til frastjålne data.

Jeg mener Vgs journalister utallige ganger de siste årene har spilt på frykt, ved misbruk av data som stammer fra tyveri og heleri. Jeg står derfor ved at enkelte av avisens journalister bør straffes. En måned i fengsel for slik misbruk hadde noen journalister i VG bare hatt godt av, og kanskje fått en viktig lærepenge av.

Om overskrifter er formulert av journalistene selv eller på oppdrag av noen er jeg usikker på. Kanskje også andre har et ansvar.

-Dette handler ikke om psykisk sykdom fra min side men om ren manipulasjon, og ikke minst lovbrudd, fra VGs side.

Dersom journalisten besitter data som beskrevet over skulle journalistene for lenge siden ha kontaktet politi og informert om hvor de har fått det fra. Det samme skulle andre. Parten de har fått det fra kan ha begått alvorlige lovbrudd.

Redaktører og journalister er kjent med at misbruk av private data er ulovlig, enten det grunndata eller manipulerte data. Ikke noe av det jeg har skrevet privat har vært planer om å begå eller oppfordring til noen om å begå straffbare handlinger.

Saken bør tas alvorlig nettopp for å forebygge fremtidige lovbrudd.

Jeg viser også til politianmeldelse som ligger hos Spesialenheten for politisaker med referanse 10966069 146/17-123. Om politiet påvirker eller er kjent med disse journalistenes misbruk av data det gjelder, noe jeg tror de har vært, så bryter også politiet straffeloven:

§ 139. Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater å anmelde til politiet eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen vil bli eller er begått.

Jeg er kjent med anmelder- og vitneansvaret og ønsker skyldige tiltalt og straffet.

Oslo, 25.09.2017

_______________________
Christian Morten Borge
Personnr. x

Vedlegg:
-Kopi av forside på VGs nettavis

By | 25 September, 2017 |