Home » Other » Anonymizer – Startet det i USA?

Anonymizer – Startet det i USA?

Det er betenkelig at jeg ikke har fått informasjon om hvem som har fanget opp mine private tastetrykk i perioden 2005-2011, og også etter. Dette gjelder også tastetrykk jeg ikke har lagret og det er jo spesielt!

Spørsmålet er hvor det startet. Begynte det i Norge, Pakistan eller i USA?
Kan det ha  begynt i Saudi-Arabia?

En teori er at det Pakistanske firmaet stod bak. En annen er at det lå en keylogger innebygget i programvaren Anonymizer som jeg brukte for å øke sikkerheten da jeg var på internett, nettopp for å gjøre det vanskeligere å få tak i IP adressen min. Tanken min med det var å øke sikkerheten  på PCen min nettopp fordi jeg jobbet med et prosjekt som gjorde det naturlig å ha sikkerhet i tankene.

Det er ikke umulig at en slik type programvare har en innebygget keylogger med tanke på å fange opp tastetrykk fra brukere. Forklaringen på det er at slik programvare også kan brukes med andre typer hensikter, og derfor ikke unaturlig om for eksempel etteretning har vært nyskjerrige på brukere av slik programvare.

Om det er slik at Anonymizer har hatt en slik keylogger liggende i programvaren sin, så har de også hatt tilgang til mange andre menneskers private tastetrykk i og utenfor Norge.

Selv om jeg mener det pakistanske selskapet må ha hatt en kjennskap til hva jeg har tastet privat over ganske lang tid, så mener jeg helt sikkert at amerikanere har vært kjent med mine tastetrykk ganske lenge. Det har jeg med tiden resonnert meg frem til. Kan den amerikanske forretningsutvikleren jeg hadde kontakt med knyttes til det? Oppsøkte noen med tilknytning til Anonymizer (eller noen som kjente noen i Anonymizer) henne?

Kan en person tilknyttet Anonymizer ha tatt kontakt med det pakistanske firmaet som programmerte prototypen min, evt. til enkelte jeg har navngitt før som bodde i Asker forut for 2011?

Edward Snowden reiste til Hong Kong i 2013 før han reiste videre til Russland. Har han hatt etteretningsinformasjon knyttet til det? Det vil ikke være rart om det har vært en hendelse som  utløste at han forlot USA.

Mine tastetrykk var ofte norske, så det må også ha vært nordmenn involvert. Jeg mener at Eirik Jensen og Gjermund Cappelen saken på en eller annen måte kan knyttes til dette men hvordan er jeg usikker på. Jeg er også helt sikker på at mennesker har tatt seg inn i leiligheten min og hentet ut informasjon på andre måter etter 2011, og at de i denne perioden har kunnet følge min pc aktivitet også uten noen spionprogramvare og internettforbindelse. Men var det slik også før 2011?

 

 

By | 22 September, 2018 |