Home » Other » Ansvar for egne handlinger

Ansvar for egne handlinger

Jeg har ansvar for mine egne handlinger. Ikke andres. At noen har stjålet tastetrykk over en årrekke og misbrukt det er ikke mitt ansvar. Heller ikke konsekvenser av det.

Når det gjelder Gjermund Cappelen og hans nettverk har jeg heller ikke noe å gjøre med det. Narkotikahandel har vært forbudt i Norge og de som har holdt på med det har ansvar for egne handlinger. At staten gjennom politiet, og også utenlandsk politi, har rettet fokus mot nettverket har ikke noe med meg å gjøre. Det er heller ikke politiets feil.

Jeg er ikke perfekt men ansvar i noen narkotikasak eller terrorsak har jeg ikke. Det har heller ikke noen jeg kjenner. Det er nok mange flere enn Gjermund Cappelen som vil ende opp i fengsel om noe går galt i fremtiden, og om noe virkelig går galt kommer nok Cappelen aldri ut igjen. Å hevne noe man selv har ansvar for blir helt feil. Hevn generelt bør håndteres ved å innlevere politianmeldelse om noen har begått lovbrudd.

Ellers tror jeg veldig på bedre sosiale ordninger de neste 10-20 årene som både en selv og andre trolig vil få glede av. Å ødelegge sitt eget liv ved å ødelegge andres er ingen god løsning.

By | 21 October, 2018 |