Home » Other » Ansvar for lovbrudd begått forut for 2011 er ikke fordelt

Ansvar for lovbrudd begått forut for 2011 er ikke fordelt

Det er mennesker som skulle vært holdt ansvarlig for lovbrudd begått i flere år forut for sommeren 2011. Det handler blant annet om tyveri og heleri av tastetrykk. Jeg bruker ordet tastetrykk fordi det også omhandler ulagrede og slettede data.

Selv om de som deltok i dette er døde (jeg vet ikke om de lever eller ikke) skulle ansvar vært fordelt og de skulle vært dømt. Det er mer enn en grunn til det: Blant annet for å konstatere faktiske hendelser (hva som faktisk har skjedd) og for at det skulle kunne være mulig å utbetale erstatning til de som har vært rammet av det. Gjerningspersoner har selvfølgelig ansvar for konsekvensene dette har fått både overfor offer for tyveri og andre berørte.

Det har ingen betydning om gjerningspersoner bodde i Norge eller utlandet eller om gjerningspersoner var kjent eller ukjent. Ved ukjente gjerningspersoner skulle saken vært gransket inntil ansvarlige ble funnet. Om en faktisk hendelse ikke er registrert som sak så slipper bakmenn trolig unna, og det er ikke riktig med tanke på alvor i noe av det som har vært før og etter 2011. Utover det med ansvar og erstatning er et annet poeng at da ville det være mulig å forstå motiv bak hendelsene lettere, og å forstå motiv er helt avgjørende i alvorlige saker.

I en alvorlig sak bør verken alder, kjønn eller status ha noen betydning. Når noe har skjedd har det skjedd. Det er rett og slett noe man bare må forholde seg til.

Det som har foregått etter 2011 er galt fordi noen har prøvd å legge ansvar på personer som ikke har noe ansvar.

By | 8 July, 2018 |