Home » Other » Bedre å sitte i fengsel uten medikamenter enn å oppholde seg på sykehus under tvang med feil medikamenter

Bedre å sitte i fengsel uten medikamenter enn å oppholde seg på sykehus under tvang med feil medikamenter

Jeg har ikke gjort noe, mener jeg, som skulle tilsi noe fengselsopphold utover at jeg
har fremsatt påstander som omhandler det som skjedde 22. juli og enkelte andre hendelser før og etter.

Jeg har det fint og er verken suicidal eller til fare for andre.

Jeg vil faktisk tro at det er Bedre å sitte i fengsel uten medikamenter enn å oppholde seg på sykehus under tvang med feil medikamenter.

By | 17 November, 2018 |