Home » Other » Beregnelig er rette ord

Beregnelig er rette ord

Beregnelig er rette ord. Noen som har stjålet og delt ut tastetrykk fra meg før sommeren 2011, kanskje også etter, har operert beregnelig mot meg og mennesker jeg kjenner. I forsøk på å sette enkelte opp mot meg men også på å skape splid. At noen har delt ut tastetrykk (også både slettede og ulagrede) har vært beregnelig både for å ramme meg men også noen som mottok det. Jeg mener motivet var prosjektet jeg jobbet med.

Jeg kjenner ikke til hele forklaringen bak, og noen kan også ha handlet i god tro, men jeg mener at noen må ha opptrådt beregnelig i forsøk på å skape uriktige oppfatninger hos andre blant annet i forsøk på å få det til å se ut som om jeg har trukket i tråder og påvirket andre. Det har jeg ikke. 

Jeg mener noen på en beregnelig måte har tenkt at ved å å dele ut stjålne tastetrykk fra meg, og ved å manipulere andre inn i et eller annet (personer jeg kjenner?), så ville det kunne se ut som om jeg hadde noe å gjøre med det. Men det er helt feil.

Når jeg ønsker å påvirke noen gjør jeg det selv. Ikke gjennom personer som stjeler data eller tastetrykk, som jeg heller ikke vet hvem er.

Jeg er ikke opptatt av at noen skal i fengsel, men det er nødvendig å få satt ord på dette for å få lagt det bak seg. Jeg kan tilgi det som har vært når jeg tar utgangspunkt i informasjon jeg har i dag.

 

 

By | 13 August, 2018 |