Home » Other » Bør sykehus med ordet “psykiatrisk” endre navn?

Bør sykehus med ordet “psykiatrisk” endre navn?

Vedtak som omhandler en selv får normalt konsekvenser for en selv. Det er selvfølgelig årsaken til at jeg deler åpent informasjon som kan knyttes til de avgjørelser som har vært tatt siden 1. november 2018. Jeg mener det har vært gjort feil men feil kan normalt rettes opp. Det er ingen katastrofe for meg at jeg har måttet oppholde meg på Psykiatrisk avdeling Vinderen siden 1. november. Faktisk er det hyggelig å være her, på grunn av hyggelige pasienter og ansatte, selv om det begrenser meg og selv om jeg ville valgt annerledes om jeg hadde vært fri til å velge.

Om man snur det hele på hodet: Hva om jeg var legen eller psykiateren og legen eller psykiateren pasienten? Hva ville han eller hun følt og tenkt om jeg tok en avgjørelse som gjorde at han eller hun måtte oppholde seg de neste 3-4 ukene (eller mer) på et sykehus med de samme begrensningene som jeg har? Jeg har 15 minutter fri utgang og da kun på sykehusets eiendom (etter 15 minutter må jeg inn igjen) og må ta medikamenter som jeg selv mener er feil. Jeg dør ikke av det men hadde det vært opp til meg hadde jeg ikke tatt det.

Det er menneskelig å gjøre feil og noen ganger trenger mennesker en korreksjon uavhengig av posisjon. Kanskje det hadde vært fint å ha en ny lovparagraf som gjør det lettere å bruke tvungent psykisk helsevern over en kortere periode som jeg har vært inne på før, men da uten legemidler, som kunne vært brukt når en eller flere personer bør tas ut av sitt miljø, om et familiemedlem har behov for en korreksjon eller om en lege eller psykiater trenger en korreksjon i forhold til feil som gjøres. Om det ikke er vilje til å innrømme feil, da trengs en korreksjon. Leger, psykiatere og andre i høye posisjoner kan også gjøre feil (en leder av i en organisasjon er gjerne ansvarlig for det som skjer lenger ned i organisasjonen).

Om det var blogginnlegg som lå til grunn for overføring til tvungent psykisk helsevern for meg 1. november så har jeg rettet opp det nå (jeg avventer til i morgen tidlig med å slette et blogginnlegg jeg skrev i går). Når det er nevnt så mener jeg som jeg skrev i bloggen min: At jeg var innstilt på å  ta ansvar for alt jeg har lagt ut på min blogg. Jeg mener det handler om en politisak og ikke en sak for helsevesenet. Der flere personer jeg nevnte navn på ganske sikkert har opplysninger av betydning i forhold til noe som har foregått mot meg siden 2011.

Det er ikke medikament som har fått meg til å rydde opp i bloggen min, men antakelsen om at blogginnlegg lå til grunn for overføring til tvungent psykisk helsevern. Jeg antar at noen har merket seg innhold, og at også politi har notert seg, og at det ved behov (skulle noe tilstøte meg for eksempel) at saken etterforskes og at nevnte personer avhøres.

Det er noe som heter “Ikke gjør mot andre noe du ikke vil at andre skal gjøre mot deg”. Jeg tror psykologer, psykiatere og leger kunne hatt godt av å oppleve en tvungen innleggelse
selv, for å forstå hva det innebærer. Kanskje det kunne være en del av utdannelsen eller praksisperioden, og at feil var utløsende for et slikt opphold.

En annen tanke jeg har gjort meg i dag er at tiden kanskje er inne for å endre navn på “psykiatriske” sykehus, det vil si sykehus som hjelper mennesker psykologisk. Tanken bak det er at det ikke alltid er riktig at mennesker som trenger psykisk hjelp på en måte må ta medikamenter.
Kanskje det derfor hadde vært bedre å bruke uttrykk som “psykologisk sykehus”?

Det er noe som heter Norges lover, og følges ikke Norges lover i helsevesenet bør noe endres.

 

 

 

 

By | 22 November, 2018 |