Home » Archive by category "Other"

Category Archives: Other

Sports ideas for Facebook 2nd May 2019 by Christian Morten Borge

Posted by Posted In Other

Some sports communities use Facebook to notify members about when its group members shall meet to play but as far as I can see Facebook has no group administrator tool that […]

Read More

Fjordmann’s job opportunities and failure of Norwegian police to take on full responsbility

Posted by Posted In Other

Edited 20.04.2019 It’s today Thursday 18th April 2019. I’m sitting in a café at Majorstuen in Oslo. It’s now Easter holiday. Thoughts I like to share today concerns the tragedy […]

Read More

Overleger/leger, psykologer, psykiatere og annet helsepersonell kan gjøre pasienter syke

Posted by Posted In Other

Når man er under tvungent psykisk helsevern kan leger ved sykehus fatte vedtak om at pasienter skal gis medikament enten de vil eller ikke. Jeg fikk i går tilsvar fra […]

Read More

Kan endring i kosthold i barneskolen heve nivået hos gutter?

Posted by Posted In Other

Jeg tok selv et kurs i hårmineralanalyse for 10-15 år siden og lærte mye på kurset om eget kosthold. Jeg ble for eksempel oppmerksom på at mat som linser og […]

Read More

Skolen er for teoretisert på bekostning av guttefag?

Posted by Posted In Other

Jeg leste i dag på side 2 i Dagbladet en artikkel av Ola Magnussen Rydje med overskriften «Hva skjer med gutta?» Han skriver han forventer debatt i forbindelse med en […]

Read More

Verken Eirik Jensen eller Gjermund Cappelen har vært noe talerør for meg

Posted by Posted In Other

Verken Eirik Jensen eller Gjermund Cappelen har vært noe talerør for meg. Derimot har noen beregnelig forsøkt påvirke mine private (personlige) tastetrykk både før og etter 2011 gjennom bevisste provokasjoner. […]

Read More

Epost til Kripos i ettermiddag

Posted by Posted In Other

Den 1. november 2018 ble jeg tvangsinnlagt ved psykiatrisk avdeling vinderen. Jeg var der ut november måned mot min vilje. Kan det knyttes til kidnappingen av Anne-Elisabeth Falkevik Hagen? Under er […]

Read More

Hvorfor ikke påtaleunnlatelse!..

Posted by Posted In Other

Som John Christian Elden foreslår er det noe som heter påtaleunnlatelse. Om det kan forhindre at menneskeliv går tapt eller forsvinner så hvorfor ikke!? https://www.nettavisen.no/nyheter/–fryktscenarioet-er-at-gjerningsmennene-tar-livet-av-henne-av-frykt-for-a-bli-straffet/3423581430.html Kvelden den 31. oktober, dagen Anne-Elisabeth […]

Read More

Søker jobb

Posted by Posted In Other

Read More

Kidnapping og terrorisme er så virkelighetsfjernt for en vanlig nordmann

Posted by Posted In Other

Angående Anne-Elisabeth Falkevik Hagen saken Kidnapping og terrorisme er så virkelighetsfjernt for alminnelige nordmenn, og selv om det kanskje ikke hjelper vil jeg si at jeg håper for alle berørte […]

Read More

Finding a right psychological diagnosis

Posted by Posted In Other

Read More

Merry Christmas and a Happy New Year from Hovden!

Posted by Posted In Other

Read More

Da bør de politianmeldes og miste sin rett til å kjøre utrykning

Posted by Posted In Other

2 sykebiler passerte Smestad-krysset cirka 21:43. Begge satt på sirener i det de passerte krysset. Selv stod jeg ved Smestad stasjon (like ved) for å ta trikken hjem. Satt de […]

Read More

Diagnoser er ikke farlige! Paranoid psykose er ikke en farlig diagnose

Posted by Posted In Other

Om et nettverk av mennesker målbevisst trakasserer en person sier det seg selv at de i verste fall kan oppnå at personen tar igjen på måter som ikke er bra. […]

Read More

Problemet er at samtlige, for å helgardere seg, da tar avgjørelser på bekostning av offer

Posted by Posted In Other

Politi og etteretning gjør mer eller mindre som de vil når det gjelder det å overvåke og følge med på hvor mennesker beveger seg i våre dager, og kommisjonen “Kontrollkommisjonen” […]

Read More

Jeg har nå lyktes med idrettsprosjektet jeg startet i 2005

Posted by Posted In Other

Jeg har nå lyktes med idrettsprosjektet jeg startet i 2005! På en annen måte enn jeg tenkte den gang, men lyktes i å skape et grunnlag for tjenester som kan […]

Read More

Future of sports pdf can be downloaded here

Posted by Posted In Other

https://1drv.ms/b/s!Aq8foEJuyndKgy5oNTw5X7fqxGnd

Read More

Kunne blitt et veldig lønnsomt prosjekt..

Posted by Posted In Other

Jeg har det bra men har gitt opp tanken om at arbeidet jeg har gjort innen idrett skal gi meg noen som helst inntekt i fremtiden. Derfor deler jeg idéer […]

Read More

The Future of Sports

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens tanker 15.12.2018: Love All, Save All, Serve All

Posted by Posted In Other

Read More

Det er behov for nye internasjonale avtaler som straffer personer om lovbrudd begås over landegrenser

Posted by Posted In Other

Jeg mener å ha vært offer for lovbrudd ved at noen kan følge mine private tastetrykk over landegrenser. De som står bak det må kunne holdes ansvarlig. Politikere eller personer […]

Read More

The world needs a new type of money, an intelligent money, to deal with global challenges!

Posted by Posted In Other

Read More

En lei historie – som om jeg husker riktig handlet om en medfødt svakhet

Posted by Posted In Other

En av mine barndoms-/ungdomsvenner mistet sin bror i ganske ung alder. Broren var en populær og omgjengelig person, likt av de fleste såvidt jeg  vet. Jeg vet ikke noe om […]

Read More

The world needs a new type of money, an intelligent money, to deal with global challenges

Posted by Posted In Other

Read More

Brannvesenet og Anders Behring Breiviks brannmann-venn?

Posted by Posted In Other

Noen har feilaktig rettet fokus mot meg siden 2011 for noe jeg aldri har hatt noe med å gjøre. Bør fokus rettes mot Anders Behring Breiviks vennekrets?

Read More

Åpenbart en politisak/sak for helsevesenet – Noen har brukt det som agn, andre for å dekke over

Posted by Posted In Other

Det at noen både før og etter 2011 har stjålet og misbrukt private tastetrykk fra meg er en sak for politiet. Noen har misbrukt det som agn og andre for […]

Read More

22. juli var antakelig konsekvens av mobbing og lovbrudd – Ufattelig at politi og media ikke setter noen skikkelig på plass!

Posted by Posted In Other

Det er helt ufattelig at media og politi ikke har satt riktig part grundig på plass etter 22. juli.  

Read More

Angående 22. juli saken: Jeg står ved Forordet til det jeg skrev i 2015

Posted by Posted In Other

Det oppleves som helt vanvittig det som har foregått rundt meg siden jeg innleverte patentsøknad i slutten av april 2011. Det begynte med min nabo som oppførte seg helt utenom […]

Read More

Ny søknad om design innlevert i dag

Posted by Posted In Other

Etter å ha vært innom en glassmester i dag for å få laget en ny del til designet jeg allerede har fått registrert (design registration number 086080) sendte jeg i […]

Read More

Politiet bør ha PCer stående på politistasjon der man selv kan registrere og administrere anmdeldelser

Posted by Posted In Other

Read More

Feil og hull i politiloggen – Helt virkelighetsfjernt politi!

Posted by Posted In Other

Jeg ba om innsynsbegjæring og har nå fått utskrift tilsendt fra politiet. Det er flere feil knyttet til det som er skrevet om nabo i 2011. Teksten i anmeldelsen jeg […]

Read More

Deler Idéer om støtte og pensjonspoeng til gründere

Posted by Posted In Other

Read More

Litt om psykologi og forskjellige grader av depresjon – 30.11.2018

Posted by Posted In Other

Read More

En ny type støtte til gründere i 4 faser

Posted by Posted In Other

Selv har jeg møtt på veldig spesielle utfordringer som gründer siden jeg startet et lite prosjekt innen idrett i 2005 og det har fått meg til å tenke. Jeg savner […]

Read More

Minner om Patentsøknader jeg har sendt inn mellom sommeren 2017 og sommeren 2018

Posted by Posted In Other

Read More

Nothing wrong with my CV

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens gründere får ikke nok støtte fra staten til å ta den risiko de ofte tar og der bør det skje en endring!  

Posted by Posted In Other

Det er flere fordeler for den norske stat når noen ønsker å etablere og drive egen virksomhet.  Det er ikke lagt godt nok til rette for det i dag. Man […]

Read More

Translation of email to the Norwegian Police Security Service (PST) on 25th October 2018

Posted by Posted In Other

I visited PST’s office in 2011 and 2012 because of an uncertainty I experienced relating to a police report I filed early June 2011. In May/June 2011 I had two […]

Read More

Vil kirkene forsvinne?

Posted by Posted In Other

Religioner vil forsvinne om de ikke tar til seg ny kunnskap fra vitenskapen og ikke fornyer seg, og om de ikke er åpen for moderne og forskjellig tolkning. Hvem er […]

Read More

Translation of complaint to Kontrollkommisjonen (a commission supervising psychiatric hospitals)

Posted by Posted In Other

I believe the requirements for passing the resolution of enforced psychological hospitalization and observation, in the emergency ward of Psykiatrisk avdeling Vinderen, on 1st November 2018 were not met. My […]

Read More

Pengegalskap – Og det å ta avstand til den!

Posted by Posted In Other

Det er ingen sykdom i å si fra seg arv. Tvert i mot signaliserer det bare at andre verdier kan være viktigere og ha høyere verdi enn penger. Det er […]

Read More

Bør sykehus med ordet “psykiatrisk” endre navn?

Posted by Posted In Other

Vedtak som omhandler en selv får normalt konsekvenser for en selv. Det er selvfølgelig årsaken til at jeg deler åpent informasjon som kan knyttes til de avgjørelser som har vært […]

Read More

Tilbakemelding på og kritikk av journalnotat 1/11/2018 av Gladsø, lege Kristin Haugen

Posted by Posted In Other

Post Image

Under er min tilbakemelding til sykehuset på journalnotat fra 1.11.2018 skrevet av lege ved Oslo kommunale legevakt som er fotografert og vist nederst i dette blogginnlegget. Legen og personen som […]

Read More

Angående slettede blogginnlegg tidligere i dag

Posted by Posted In Other

Hovedproblemet mitt er at norsk politi har ignorert og unnlatt å stoppe grov personforfølgelse av meg, samt tyveri og misbruk av private tastetrykk, over en ganske lang periode både før […]

Read More

My phone call to Anders Behring Breivik’s mother early 2010

Posted by Posted In Other

A phone call sometime early in 2010 to Anders Behring Breivik’s mother was no crime. Some thoughts about this call: -I called because I didn’t see Breivik’s mother in my […]

Read More

Et mer riktig mottaksnotat (01.11.2018)

Posted by Posted In Other

Post Image

Bakgrunsopplysninger: Har siden 1996 hatt en del forskjellig type jobber.  Siden sommeren 2017 året har han arbeidet med system – og produkt-idéer og har  innlevert minst 7 nye nye patentsøknader […]

Read More

They are cunning and quick..

Posted by Posted In Other

For about 30 minutes after 21:00 19/11/2018 I I left my cellphone in a place other people could access it. Pretty sure someone accessed it in this time. And when looking […]

Read More

Obviously someone who has pulled strings

Posted by Posted In Other

There  was no good reason to enforce a hospitalization on me on 1st November. I have had a look at section 3.1 in Norwegian law regulating enforced hospitalization and mental […]

Read More

Å like noen irriterende godt

Posted by Posted In Other

Selv om jeg er uenig i vedtak om tvungent psykisk helsevern er det hyggelig å oppholde seg her på psykiatrisk avdeling vinderen. Det er både hyggelige ansatte og pasienter her. […]

Read More

Bivirkninger av medikament

Posted by Posted In Other

Bivirkning fra medikamentet jeg fikk, på meg, er at det er vanskeligere å konsentrere seg, lese, skrive og utrykke seg. Har derfor funnet ut at jeg må finne andre gode […]

Read More

Bedre å sitte i fengsel uten medikamenter enn å oppholde seg på sykehus under tvang med feil medikamenter

Posted by Posted In Other

Jeg har ikke gjort noe, mener jeg, som skulle tilsi noe fengselsopphold utover at jeg har fremsatt påstander som omhandler det som skjedde 22. juli og enkelte andre hendelser før […]

Read More

Til Psykologer og Psykiatere ved Psykiatrisk avdeling vinderen

Posted by Posted In Other

I forbindelse med at en legevakt ved legevakten overførte meg til observasjon innen tvungent psykisk helsevern er det gjort mange feil: 1) I vedtaket fra bydelsoverlegen var det minst to […]

Read More

Riktige bakgrunnsopplysninger er viktig for å hjelpe mennesker på riktig måte!

Posted by Posted In Other

Post Image

Det legges for liten vekt på innhold i bakgrunnsopplysninger og journalnotat. Bildet under denne teksten viser bakgrunnsopplysninger registrert på meg slik de var da legen fattet vedtak om tvungent psykisk […]

Read More

Var det medikamentet som fikk meg til å si 18. november?

Posted by Posted In Other

Read More

Utspekulert psykolog eller psykiater tilknyttet org. krim ved Psykiatrisk avdeling Vinderen

Posted by Posted In Other

Jeg skrev den 14.11 det er organisert kriminalitet på Psykiatrisk avdeling Vinderen. Den 15.11 dukket et par nye fjes på avdelingen opp, begge fra utlandet. Det var ikke dem jeg […]

Read More

En ny lovparagraf for å korrigere de som aldri gjør feil?

Posted by Posted In Other

Hensikten med en lov om psykisk helsevern er selvfølgelig å hjelpe mennesker psykologisk. Alle mennesker har en psykisk helse og mennesker påvirker hverandre psykologisk. I tillegg handler psykologi noen ganger […]

Read More

Behov for mer fokus på bakgrunnsopplysninger og innkomstnotat, idé om Arbeids- og kontorfellesskap for pasienter og idé om ny lovparagraf som gir noen mulighet til å sove hjemme under tvungent psykisk helsevern  

Posted by Posted In Other

Etter å ha blitt overført fra Oslo legevakt til døgnopphold under observasjon ved akuttavdelingen på Psykiatrisk Avdeling Vinderen torsdag 1.11.2018 har jeg hatt tid til å tenke. Selv om jeg […]

Read More

Norsk media må skjerpe seg og det samme må noen andre

Posted by Posted In Other

Post Image

Det er helt åpenbart et nettverk av tullinger etter 2011 som både har stjålet og misbrukt private tastetrykk fra meg. Politi har ikke gjort jobben sin og unnlatt å tiltale […]

Read More

Reporting to police someone trying to disrupt my nights sleep during my stay in the emergency ward at the psychiatric hospital at Vinderen in Oslo

Posted by Posted In Other

(Note: Disruptions stopped on Friday 9.11.2018) Getting enough sleep is very important for having a sound mind. Therefore it is very important that patients’ sleep is not disrupted in psychiatric hospitals. […]

Read More

Hvordan hen ble til..?

Posted by Posted In Other

Jeg satt og tastet litt av hvert privat en periode etter 2011. Jeg tastet da blant annet noe der jeg mener poenget var at det kanskje kunne være praktisk med et […]

Read More

KNM Helge Ingstad en sak for kripos/politiet?

Posted by Posted In Other

Hva var det nøyaktige forløpet til hendelsen? Finner de noen gang ut av det? Det kan jo virke som om det var KNM Helge Ingstad som kjørte på tankskipet og […]

Read More

Reporting the Chief Medical Officer in the city district of Ullern in Oslo to the police

Posted by Posted In Other

In a resolution passed on the 31st October 2018 the Chief Medical Officer, Dr Olaf, wrote I have been mentally ill for more than 20 years. It is  also written in […]

Read More

En endringens tid – En liten korreksjon gjorde ingen ting

Posted by Posted In Other

Tror det hadde gått fint om jeg hadde flyttet til utlandet men jeg trengte kanskje en liten korreksjon etter noen blogginnlegg så lenge jeg bor i Norge. Men jeg mener […]

Read More

Reporting to police a possible research project using new technology for Reading a Person’s Thoughts 8.11.2018

Posted by Posted In Other

Because of the tragic incidents on the 22nd July 2011, and some incidents before and after, and details described in the attached police case filing from 7th November 2018, I […]

Read More

Politianmeldelse av mulig forskningsprosjekt

Posted by Posted In Other

Post Image Read More

Politianmeldelse for målrettet forsøk på å ødelegge min nattesøvn

Posted by Posted In Other

Post Image Read More

Syns de skal la nøytrale eksperter leve..

Posted by Posted In Other

Post Image

Ellers går tankene til utenlandsreise for min del. Jeg er innstilt på å flytte utenlands og ser ikke noe problem med det. Jeg lar muligens prosjekter ligge og vil rette […]

Read More

Mind reading technologies, interpretation of thoughts and impact of information on emotions

Posted by Posted In Other

Read More

Sendte nylig skjema til politi der jeg ba om innsyn i politiets registre

Posted by Posted In Other

For litt mer en ukes tid siden sendte jeg skjema til politi der jeg ba om innsyn i de fleste av politiets registre. Jeg brukte “Skjema for begjæring om innsyn” […]

Read More

Psykose eller sannhet i Budstikka?

Posted by Posted In Other

Det er mange dyre nabolag i Oslo, Bærum og Asker. Vrangforestilling eller sannhet? https://www.budstikka.no/boligpriser/snaroya/nyheter/dette-er-det-dyreste-nabolaget-i-norge/s/5-55-723987

Read More

Så irrasjonell oppførsel hos andre at det er vanskelig å ikke gå litt sikk sakk selv av og til

Posted by Posted In Other

Dette er ikke viktig for andre enn de som sitter med lupe, og kanskje for min egen del bare for å påse at det som står på bloggen min er […]

Read More

Quite serious consequences

Posted by Posted In Other

I wonder if it has had quite serious consequences that police has not taken seriously details I communicated to police and norwegian secret police in 2011/2012, and that also foreign […]

Read More

My phone call to Anders Behring Breivik’s mother early 2010

Posted by Posted In Other

A phone call sometime early in 2010 to Anders Behring Breivik’s mother was no crime. Some thoughts about this call: -I called because I didn’t see Breivik’s mother in my […]

Read More

There is no payment system today for sharing good ideas

Posted by Posted In Other

Post Image

Thanks to a good Norwegian welfare system in some ways, a nice family/relatives and other people who have supported me I can share thoughts and ideas I believe have a […]

Read More

Usikkerhet hadde blitt erstattet av “Åja..”

Posted by Posted In Other

Hadde noen informert meg om hva som må ha foregått i flere år forut for sommeren 2011 hadde usikkerhet blitt erstattet med sikkerhet for min del. Ikke noe annet.

Read More

Email to Nato today

Posted by Posted In Other

Hallo, I had a problem finding a right email adddress for a responsible person of staff in Nato’s webpage so please pass on my message to a responsible person. Preferably […]

Read More

Epost til PST i kveld

Posted by Posted In Other

Hei, I 2011 og 2012 tok jeg kontakt med pst i forbindelse med en usikkerhet som oppstod rundt meg beskrevet i en politianmeldelse jeg innleverte tidlig i juni 2011 ved […]

Read More

Spesielt å måtte forholde seg til så mange mennesker som åpenbart har vrangforestillinger

Posted by Posted In Other

Er det medias ansvar at riktig informasjon ikke er gitt til mennesker? Man må vel kunne si det. Men hvem har ansvar for å ha påvirket media? Hvorfor gjør ikke […]

Read More

Bomber i overskriften men ikke bomber artikkelen..?

Posted by Posted In Other

Post Image

Media har bedrevet løgn etter 2011. Er ikke dette nok et tegn på at media skaper vrangforestillinger hos lesere? Noen leser bare overskrifter mens andre også klikker på overskriften og […]

Read More

The world needs a new type of money, an intelligent money, to deal with global challenges

Posted by Posted In Other

Read More

No plans dying and don’t want other people to die in the future either..

Posted by Posted In Other

From 2002-2004 I worked in the municipality of Baerum for homecare services. Not the job I had anticipated to end up in but took the job randomly because I needed […]

Read More

Flott AUF leder

Posted by Posted In Other

Vanskelig å sette seg inn i situasjonen til personer som ble rammet direkte av det som skjedde 22. juli, og AUF har jeg veldig lite greie på, utover at jeg […]

Read More

Forskjell på ukultur og organisert kriminalitet

Posted by Posted In Other

Selv om verken det ene eller andre er bra så er det stor forskjell på for eksempel arvede penger på en konto i utlandet som stammer fra lovlig virksomhet og […]

Read More

Ansvar for egne handlinger

Posted by Posted In Other

Jeg har ansvar for mine egne handlinger. Ikke andres. At noen har stjålet tastetrykk over en årrekke og misbrukt det er ikke mitt ansvar. Heller ikke konsekvenser av det. Når […]

Read More

De gjør feil – absolutt ingen ting løses ved å påvirke meg på noen måte

Posted by Posted In Other

Ingen oppnår noe som helst ved å forsøke å påvirke meg den ene eller andre veien, for jeg har ikke hatt noe å gjøre med verken avgjørelser som er tatt […]

Read More

Vitenskap, humanisme, loven, Gud og tolkning

Posted by Posted In Other

Å tro er greit så lenge man ikke bruker misbruker troen til å bryte lover. Da handler det ikke om “Gud” men om lovbrudd. Det er vel den utfordringen jeg […]

Read More

Laws needed to regulate how police and secret services deal with tapping and monitoring people

Posted by Posted In Other

Read More

Psykiatrien kan knyttes til organisert kriminalitet

Posted by Posted In Other

Det er eneste forklaringen på måten de har håndtert diagnosen jeg fikk som ikke har noe med psykose eller paranoia å gjøre i det hele tatt.

Read More

Detaljer..

Posted by Posted In Other

Det er forskjell på rådhusets far og grunnleggeren. Har forvekslet de begrepene et par ganger i stress på grunn av grov personforfølgelse og det beklager jeg. Kan forklaringen på det […]

Read More

More laws regulating PC security is needed – keyboards needs a sticker referring to a law

Posted by Posted In Other

Read More

………. kan ha et ansvar -Personen skal ikke skytes men bør i fengsel

Posted by Posted In Other

Da jeg reiste til utlandet etter 17 mai var det utløst av grov personforfølgelse som begynte 1-2 uker forut for 17. mai. Samme personforfølgelse pågår fra tid til annen i […]

Read More

Keyboards needs a sticker referring to a law – And PCs must be safer than bank accounts

Posted by Posted In Other

Read More

Police complaint

Posted by Posted In Other

Read More

Klage til amerikansk politi og epost til advokatfirma om Bhatti saken

Posted by Posted In Other

Read More

De risikerer å bli tatt

Posted by Posted In Other

Det er mennesker som følger mine private tastetrykk og de som står bak vil bli tatt før eller siden. Tror de gjør lurt i å stoppe så raskt som mulig.

Read More

Kanskje var det en vrangforestilling at et kongehus fulgte innbyggernes tastetrykk?

Posted by Posted In Other

Read More

Bedre med en sprikende dame enn en stakkars mann på korset – Og hvem er Gud?

Posted by Posted In Other

Read More

Aldri meg som har vært problemet

Posted by Posted In Other

Det er en del mennesker etter 2011 som har slitt med mye frykt og angst. Det er helt åpenbart. Jeg gjetter på at problemet de har er at de ikke […]

Read More

Samme feil etter 11. september ble gjort etter 22. juli

Posted by Posted In Other

Mennesker direkte berørt av tragedier som 11. september og 22. juli bør ikke ha sentrale maktposisjoner etter den type hendelser. Spesielt ikke posisjoner der de kan ta beslutninger som kan […]

Read More

Bruker mindreårige til å begå alvorlige kriminalitet for å unngå politi?

Posted by Posted In Other

Er det forklaringen på det som foregår i bygget her jeg bor? At noen som bor over meg er mindreårige (under 16?) og at politi derfor ser forbi alvorlige lovbrudd?

Read More

Er det rart?

Posted by Posted In Other

Jeg sitter og jobber med idéutvikling innen system og noen kan følge med på hva jeg gjør på PCen min som ikke en gang har en internettforbindelse (wifi/bluetooth kortet er […]

Read More

Email to foreign “authorities” today

Posted by Posted In Other

Hi, I have had very special challenges since 2011 because of Norwegian stupidity. The good thing is that at least … authorities knows that I have not been a … […]

Read More

LO forkortelse for Løgn Overalt?

Posted by Posted In Other

Read More

Amerikanere som stjeler og lyger?

Posted by Posted In Other

Noen har stjålet tastetrykk fra meg over en lang periode. Er det amerikanere som står bak? Det er ikke mange år siden det ble kjent at amerikansk etteretning har avlyttet […]

Read More

Anders Behring Breiviks pakistanske venner?

Posted by Posted In Other

I bøkene om 22. juli leste jeg et sted at Anders Behring Breivik i oppveksten hadde en forbindelse til en person fra Pakistan. Stemmer det? Er det i så fall […]

Read More

Jeg kan også gå til krig for fedrelandet Norge om det er nødvendig

Posted by Posted In Other

Jeg har også avtjent verneplikt for Norge og kan gå i krig om det må til. Men ikke for løgnere,  bedragere og mennesker som plager andre. Det er vel den […]

Read More

Psykiatrien som har ødelagt etterforskning av 22. juli saken?

Posted by Posted In Other

Det er fullstendig galskap det som har foregått etter 2011 mot eller rundt meg. Hvem har hatt ansvar for det? De er jo sinnsyke de som har deltatt i det […]

Read More

Hvem har vært en risiko etter 2011?

Posted by Posted In Other

Read More

Nå kan de lese tankene dine med “mobiltelefon” – Lovene må på plass før det er for sent..

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens tanker 07.10.2018

Posted by Posted In Other

Read More

Endring av innhold i en av filene mine

Posted by Posted In Other

Nok en gang er det en som har slettet innhold i en fil jeg arbeidet med i går. Hvorfor avsløres de ikke? PCen har ikke en gang en internettforbindelse. Forrige […]

Read More

Interpol sjefen savnet: Kan det knyttes til at han var i Norge?

Posted by Posted In Other

Alvorlig. https://www.aftenposten.no/verden/i/oRbX8m/Interpol-sjefen-forsvunnet-i-Kina  

Read More

Ultra-efficient 4,000 mph vacuum-tube trains?

Posted by Posted In Other

https://newatlas.com/terraspan-vacuum-tube-train-supersonic-ultra-fast/23267/

Read More

Hva med en Tesla tube Oslo-Sverige-baltikum-st petersburg-østen og et nytt språk?

Posted by Posted In Other

Read More

Tastetrykkene skulle ikke vært et tema i det hele tatt

Posted by Posted In Other

Politiet/etteretning/garden har håndtert det feil om de har stått bak misbruk av tastetrykk fra meg både før og etter 2011. Det som hadde foregått inntil sommeren 2011 skulle vært håndtert […]

Read More

Kveldens tanker 01.10.2018 – Nesten en dødssynd

Posted by Posted In Other

Read More

Alvorlig at noen valgte å se forbi – nesten en dødssynd

Posted by Posted In Other

Det er alvorlig at noen valgte å se forbi det at jeg både politianmeldte en person i 2011, kontaktet og gikk innom pst med videoer i 2011/2012 og tok kontakt […]

Read More

Norges idrettsforbund og norsk politikk er helt uaktuelt i all fremtid for min del

Posted by Posted In Other

Det skulle ikke være så vanskelig å forstå. Det har sikkert aldri vært aktuelt heller men min vei går nok med tiden ut av byen eller til utlandet. Jeg må […]

Read More

Bør tapene av menneskeliv den 22. juli legges til på denne listen?

Posted by Posted In Other

Jeg har i utgangspunktet ikke noe i mot noe norsk parti men om det var slik at angrepet på regjeringskvartalet og Utøya ble utløst som en konsekvens av krigen mot […]

Read More

Om LO står bak – kan man bruke uttrykket løgnere overalt?

Posted by Posted In Other

Det er noe rimelig sykt som har foregått etter 2011, der noen som har ansvar for tyveri og misbruk av tastetrykk både før og etter 2011 ikke er blitt holdt […]

Read More

Merket meg litt av hvert i uken som var

Posted by Posted In Other

Merket meg spesielt noen avisoverskrifter og en reklame denne uken. Det var Dagbladet eller VG som formidlet innhold fra saken mot Gjermund Cappelen “Nå har du en gunner mot hodet”, […]

Read More

Politi har ansvar for konsekvenser når noe som bør følges opp ikke følges opp

Posted by Posted In Other

Politi og PST har sviktet ved at de ikke fulgte bedre opp det jeg formidlet av informasjon til politi i 2011/2012. Hadde de fulgt opp det på en god måte […]

Read More

Helt sinnsyke tilstander i rettsstaten Norge

Posted by Posted In Other

Hvorfor har ikke politi eller pst konstatert at det har skjedd et tyveri av tastetrykk når så mange åpenbart er kjent med det, både før og etter 2011? Det er […]

Read More

22. juli var uvirkelig for de fleste – Viktig å ikke blande realieter med noe som er helt feil

Posted by Posted In Other

Read More

Korrupsjon i Forsvaret?

Posted by Posted In Other

Man hører av og til om korrupsjon.. Men aldri om korrupsjon i Forsvaret. Kan det skje?

Read More

Korrupsjon – Hvem påvirket postbetjenten?

Posted by Posted In Other

Post Image

Dette var heller ikke tilfeldig. Jeg postet brevet som en rekommendert sending ved posten i Coop Mega i Karenslyst alle på Skøyen og adresserte det rett til Grønland. Hvorfor ble […]

Read More

Alvorlige lovbrudd der noen har ansvar

Posted by Posted In Other

Read More

Lovbrudd begått av politi og andre kan gi dominoeffekt

Posted by Posted In Other

Noen har fra tid til annen gjort endringer i filene mine. Sist i går tilknyttet et av prosjektene mine. Jeg har gjort alt på nytt i dag – omtrent identisk […]

Read More

Og nei-jeg har aldri ønsket sikkerhet utover dette

Posted by Posted In Other

Og nei-jeg har aldri ønsket sikkerhet utover sikkerhet fra politi og kanskje forsvar som alle andre etter 22. juli. Som en naturlig del av det jeg har vært utsatt for, […]

Read More

Corrupt American and Pakistani secret service behind?

Posted by Posted In Other

Does that explain it?

Read More

Eirik Jensen som har plassert mennesker over meg?

Posted by Posted In Other

Er det han som har lagt til rette for at innhold i det jeg sier videreformidles til andre? Hvem følger min PC aktivitet (på den som ikke er tilkoblet internett)?

Read More

Rot i tollen

Posted by Posted In Other

Post Image Read More

“De tre store truslene mot sikkerhet…” av Jan Bøler

Posted by Posted In Other

“De tre store truslene mot sikkerhet i vår fredstid er terror og organisert kriminalitet i form av kriminelle gjenger og nettverk” skriver Jan Bøler i dagens Nettavisen. Slike trusler kan […]

Read More

Genital psychosis in some people

Posted by Posted In Other

I’m attracted to women and I’m heterosexual. The reason for why I’m not in a relationship is simply that I have had very special challenges a few years and haven’t […]

Read More

Staten har sviktet – Politi og forsvar har begynt å mime?

Posted by Posted In Other

Om det har vært fare for liv og helse etter 22. juli skulle forsvarspersonell vært utplassert alle steder der folk har vært utsatt etter. Om det har foregått en opprulling […]

Read More

Slike utsagn ville ødelagt all fremgang om prosjektet handlet om nyskapning

Posted by Posted In Other

Artikkelen under handler selvfølgelig ikke om meg men jeg får noen assosiasjoner allikevel. Jeg skal ikke anklage Solbakken for noe, som jeg verken kjenner eller vet hva driver med for […]

Read More

Anonymizer – Startet det i USA?

Posted by Posted In Other

Det er betenkelig at jeg ikke har fått informasjon om hvem som har fanget opp mine private tastetrykk i perioden 2005-2011, og også etter. Dette gjelder også tastetrykk jeg ikke […]

Read More

Ruter – Sånn gjør man livet enklere for de som ikke har så mye

Posted by Posted In Other

Om kollektivtransport ikke skal være gratis for alle kan man legge til et valg i menyen der det står for eksempel: “Om du er sosialstøttemottaker eller tjener mindre enn et […]

Read More

Is there a “World internet police station”?

Posted by Posted In Other

Maybe there should be a “World internet police station” if there isn’t one? Operating independently of all nations but supported by authorities in different counties? -It should be possible to […]

Read More

Psykotiske forfattere – som i bunn og grunn kanskje handler om alvorlige lovbrudd og om noe helt annet

Posted by Posted In Other

Tror virkelig Erlend Loe nordmenn drar til Afrika for å ha sex med dyr? Er ikke dette egentlig et klart uttrykk for at en del norske forfattere har et problem […]

Read More

Kveldens tanker 18.09.2018 – Kommenterer ny politianmeldelse

Posted by Posted In Other

Read More

Alle har jo gjort en dritt

Posted by Posted In Other

Jeg ville i 2011 kalt meg gründer og jeg sendte i 2011 en epost til Ferd om idrettsprosjektet jeg hadde arbeidet med i en del år. Jeg sendte også epost […]

Read More

Personer som overvåker private PCer er spesielt utsatt for å utvikle vrangforestillinger og psykose

Posted by Posted In Other

Er det forklaringen på noe av det som har foregått etter 2011? Som jeg har nevnt før var jeg innom både PST og Aftenposten med relevant informasjon knyttet til det […]

Read More

Jeg er akkurat den samme som jeg var i 2015, i 2011 og før

Posted by Posted In Other

Med det mener jeg at jeg har så og si helt identiske grenser når det gjelder handlingene mine. Hva man gjør og ikke gjør. Jeg har lært noe i perioden, […]

Read More

Dataspionasje kan antakelig sammenliknes med å ha en parasitt i hjernen

Posted by Posted In Other

Å oppleve at noen sitter og følger ens tastetrykk, og av og til også endrer på data, kan nok sammenliknes med å ha en parasitt i hjernen. Selv om tastetrykk […]

Read More

Utsetter reisen

Posted by Posted In Other

Har bestemt meg for å utsette reisen en måneds tid for å gjøre ferdig to prosjekter jeg har holdt på med siden i sommer og sommeren 2017. Jeg tror også […]

Read More

De skylder meg og kanskje også andre erstatning for hvert eneste ord

Posted by Posted In Other

Politi og etteretning skylder meg og kanskje også andre erstatning for hvert eneste ord som andre uten mitt samtykke har stjålet fra meg ihvertfall siden 2005. Fordi politiet og etteretning […]

Read More

Like usannsynlig

Posted by Posted In Other

Sett fra en normal nordmanns ståsted var det som skjedde 22.juli omtrent like usannsynlig som at noen skulle stjele og misbruke mine private tastetrykk slik de har. Etter 22. juli […]

Read More

Krafttrader eller media i psykose? Hvem har lurt hvem..?

Posted by Posted In Other

Står at krafttrader Einar Aas er konkurs.. Er det sant eller fake news? https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/09/Einar-Aas-ble-for-stor-for-markedet

Read More

Dagens norske nettaviser – en propagandamaskin for underholdningsbransjen og løgnere

Posted by Posted In Other

Det virker som om dagens norske nettaviser, og spesielt et par, er en propagandamaskin for underholdningsbransjen og løgnere. Det er ikke nettjournalistenes feil men ledernes og eiernes. I nettaviser er […]

Read More

Alvorlig

Posted by Posted In Other

Det er veldig alvorlig det som har foregått rundt meg etter 2011. Årsaken til det er at jeg både politianmeldte en nabo i begynnelsen av juni 2011 og at jeg […]

Read More

Og nei – jeg har ikke hatt noen utspekulert plan om å ramme noen negativt..

Posted by Posted In Other

Og nei: Jeg har aldri trodd min stemor eller stebror har vært i slekt med kronprinsessen, jeg har aldri trodd min far som heter Borge til etternavn har hatt noe […]

Read More

Det er synd om det er slik

Posted by Posted In Other

Jeg kjenner ikke hele historien bak Michelets bøker og har ikke lest dem så det er vanskelig å skrive mye om det (jeg har kjøpt en av bøkene men ikke […]

Read More

Big mistake

Posted by Posted In Other

If something bad happens it’s often important to understand and consider what triggered it (responsibility) to protect innoscent people. Even if people are dead it’s important to place responsibility where it […]

Read More

Bør følges med på

Posted by Posted In Other

Husker jeg så Thomas Sommerfeldt fra Midtstuen ungdomsskole Maxbo sommeren 2011. Han vet helt sikkert noe om det som har foregått etter 2011, i likhet med en del andre fra […]

Read More

A small brain better than a big and stupid one

Posted by Posted In Other

Newspapers.. A source of information in a society. A big brain.. Often stupid these days.. The internet.. The largest brain. And the small brains.. The internet users being part of […]

Read More

Et tragisk uhell

Posted by Posted In Other

Da jeg gikk på barneskolen mistet vi en klassekameraet i en ulykke på tilsvarende måte. En populær og omgjengelig elev. Et tragisk uhell. Jeg tastet noe rundt dette en gang […]

Read More

Dette bør avklares før jeg evt. flytter utenlands

Posted by Posted In Other

På et eller annet tidspunkt i ikke alt for lang fremtid kommer jeg til å flytte ut av byen eller til utlandet, men tiden er ikke helt moden for det. […]

Read More

Don’t like Norwegians and Americans “games” after 22nd July

Posted by Posted In Other

I have nothing against Tesla and Elon Musk but I have never had anything to do with people having a role or ownership in the company. And I dont want […]

Read More

Har noen som bor over meg hatt noe med 22. juli å gjøre?

Posted by Posted In Other

Jeg har hatt en utfordring med naboer siden jeg bodde på Rykkinn og har lurt på om personer som bor over meg videreformidlet innhold i det jeg sier privat til […]

Read More

Very interesting case for psychologists and psychiatrists around the world

Posted by Posted In Other

Post Image

I have many reasons to be annoyed about Norwegian politicians, many famous people and the Norwegian Royal family. The problem is that they all support each other in lying. Is […]

Read More

Nordmenn er blitt et folk av løgnere etter 22. juli

Posted by Posted In Other

Kjente mennesker som Kjell Inge Røkke og Dronning Sonja har ledet an for løgnerne. Enkelte psykiatere har trolig også vært psykisk syke.    

Read More

Tilbake til Tyskland for å registrere meg på arbeidskontoret til uken

Posted by Posted In Other

Billett bestilt. Ønsker ikke bli i Norge etter det jeg har opplevd. Nordmenn er noen fordømte tullinger og løgnere. Det er rett og slett frigjørende å komme seg vekk fra […]

Read More

Ønsker verken erstatning fra eller samarbeide med andre nordmenn etter 22. juli

Posted by Posted In Other

Helt uaktuelt å samarbeide med noen som helst nordmann om prosjekter jeg har holdt på med. Nordmenn stjeler og retter ikke opp feil etter seg. Det er erfaringene mine etter […]

Read More

Disse holder tilbake informasjon i 22. juli saken

Posted by Posted In Other

Disse holder tilbake informasjon, og ved at de holdt tilbake informasjon har de medvirket til at noen fortsatte å sjele og misbruke private tastetrykk fra min pc etter 2011. Det […]

Read More

Løgnere i Arbeiderpartiet og LO? – Vil testen virke?

Posted by Posted In Other

Skal bli spennende å se hvordan det går i dagene som kommer. Jeg både sa noe i leiligheten min, og skrev noe i et tekstbehandlingsprogram på min pc oppkoblet internett […]

Read More

Ikke skyld på andre – Noen er veldig syke i hodet

Posted by Posted In Other

Selv om det har vært begått utallige lovbrudd mot meg siden 2011 ville jeg selv hatt ansvar om jeg i denne perioden selv hadde brutt lover mot andre som en […]

Read More

The people monitoring my keystrokes behind the Eirik Jensen and Gjermund Cappelen trial

Posted by Posted In Other

This is something I guess, and I also guess they are partly responsible for what happened on 22nd July.

Read More

My guess: Nuclear war within 20 years if mass surveillance continues like now

Posted by Posted In Other

Mass surveillance is out of control. When people are encouraged to use PC for everything and any PC can be hacked (even PCs not having a network card) it is […]

Read More

Noen fra Pakistan påvirket både Gjermund Cappelen og Anders Behring Breivik?

Posted by Posted In Other

Er det sånn det henger sammen? Hvor kommer Eirik Jensen inn i bildet?

Read More

Skade bør undersøkes nærmere, kanskje hos hjernelege

Posted by Posted In Other

Hadde en hyggelig prat med min bror i dag som er en veldig bra mann. Hans kone er også en veldig bra dame. Jeg anser begge for å være mennesker […]

Read More

Gjermund Cappelen koblingen? Fra Eirik Jensen?

Posted by Posted In Other

Er det sånn det henger sammen? Og at mennesker fra Pakistan har lagt press på Cappelen?  

Read More

Bare sinnsyke politikere ville pålegge en privatperson å gjøre opp for noe han aldri har hatt noe med å gjøre

Posted by Posted In Other

Jeg har levd på sosialtrygd noen år på grunn av andres psykiske sykdom etter 2011, som har sabotert forskjellige prosjekter for meg, så jeg er ingen rik person.. En refleksjon […]

Read More

Gjermund Cappelen og Eirik Jensen

Posted by Posted In Other

Beklager overfor Gjermund Cappelen at jeg stiller dette spørsmålet.. Men etter egne opplevelser er jeg nødt til å stille spørsmålet. Har han og hans nettverk hatt noe med Anders Behring […]

Read More

Man utvikler seg i forskjellig retning i livet

Posted by Posted In Other

Har ikke noe i mot Ole Paus men menneskers utvikling varierer. Det er kanskje bra? For min del tok det mindre enn 44 år å forstå at jeg foretrekker vanlige […]

Read More

Ille at jeg endte opp som nabo av Jasmin Haraldsen i 2011

Posted by Posted In Other

Det skulle aldri ha skjedd. Jeg skulle bodd et annet sted og skulle hatt hjelp av politi til å påse at området var trygt.

Read More

Har Stoltenberg hatt noe å gjøre med tyveri og misbruk av mine private tastetrykk?

Posted by Posted In Other

Jeg har ikke noe i mot Stoltenberg eller andre fra Arbeiderpartiet (i utgangspunktet). Men noen har gjort feil etter 2011, og også før. Hvorfor kan de ikke innrømme det og […]

Read More

100 year jubilee

Posted by Posted In Other

Post Image

My half-brother’s, brothers, sisters and cousins (of course also Nicolai’s and Cathrine’s) great great grand father and mother behind me. He was interested in sports, and our relatives had a […]

Read More

Kveldens tanker 06.09.2018 – Hvordan reparere skade etter krigen mot terrorisme?

Posted by Posted In Other

Read More

Statens fordømte forpliktelse

Posted by Posted In Other

Om det hadde koster 10 milliarder kroner å påse at narkotikanettverket til Gjermund Cappelen har det bra, for å forhindre at uskyldige liv går tapt, så er det faktisk statens […]

Read More

Den aller aller viktigste måten å få etteretningsinformasjon på er å snakke med mennesker

Posted by Posted In Other

Ikke avlese private tastetrykk, avlytte det en person sier til seg selv privat når ingen andre er tilstede osv.      

Read More

Respected man from Israel has the same kind of worries

Posted by Posted In Other

I wrote my concerns regardless of this article. People must wake up. https://www.dagbladet.no/kultur/israelsk-guru-pa-jakt-etter-meningen-med-livet-i-en-forvirrende-tid/70178904

Read More

The problem after 22nd July has been mental illness

Posted by Posted In Other

I have never had anything to do with the tragedy on 22nd July, and neither has my half brother, so if the Norwegian police or secret police had asked me […]

Read More

Only a matter of time until the world explodes if things don’t change

Posted by Posted In Other

From my experiences the last years since spring/early summer 2011 I think it’s only a matter of time until things go wrong somewhere, and I think there is a danger […]

Read More

Did Nike’s commercial cause this?

Posted by Posted In Other

https://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/sms-er-spres-i-det-hvite-hus-den-sovende-cellen-har-vaknet/3423533883.html

Read More

What will happen if associations don’t like the ideas?

Posted by Posted In Other

No problem. New sports will be created. Associations will have to adopt or lose in competition to those who do. This is of course not a threat just a prediction. […]

Read More

Will share new sports ideas in a couple of weeks

Posted by Posted In Other

It may be that some of the sports ideas I have worked on the last weeks are already common practice, but Im very sure that some are not. When I […]

Read More

NIKE should change text in their commercial

Posted by Posted In Other

With the current text this is not a good commercial. Probably why the stockprice is down. https://www.aftenposten.no/verden/i/BJKjnv/Trump-langer-ut-mot-Nike-kampanje-med-Kaepernick

Read More

Gjetter på at Anders Behring Breivik har sagt noe som ikke stemmer

Posted by Posted In Other

Har alt som Anders Behring Breivik har sagt siden han ble tatt på Utøya blitt sjekket med personer som er nevnt navnet på? Jeg lurer på om han har løyet.

Read More

Søker en dame men kan spille på lag med hvem som helst

Posted by Posted In Other

Jeg kan samarbeide og arbeide på lag med mennesker uavhengig av kjønn og andre personlige forskjeller og fortid. Spiller man for eksempel på et fotball lag spiller man på lag […]

Read More

Ville en slik påstand være brudd på norsk lov om den er sann?

Posted by Posted In Other

Ville en slik påstand være brudd på norsk lov om den var sann? Og man selv var direkte berørt og ble feilaktiv beskyldt for noe fordi informasjon ble tilbakeholdt? Saken […]

Read More

Trekker tilbake påstanden om at Norges konge eller dronning lyger ved å holde tilbake informasjon i 22. juli saken, uavhengig av om det er sannhet i det eller ikke

Posted by Posted In Other

Jeg trekker tilbake påstanden om at Norges konge eller dronning lyger ved at de holder tilbake informasjon i 22. juli saken. Årsaken til at jeg gjør det er bare at […]

Read More

Hvorfor har det ikke vært full åpenhet i 22. juli saken og i saken mot Eirik Jensen?

Posted by Posted In Other

I så alvorlige saker så bør det kanskje være full åpenhet? Om det ikke er det kan man kanskje anta at noen har noe å skjule? Jeg kan med sikkerhet […]

Read More

Ren galskap – Er det rart noen ikke blir ferdige med 22. juli saken?

Posted by Posted In Other

https://www.dagbladet.no/kultur/de-mistet-sonnene-pa-utoya-na-ser-de-skuespillere-spille-dem-i-ny-film/70171515 Å lage film om en person som går rundt på en øy og slakter 60-70 ungdom? Går det an å være mer makaber? Det er forståelig at det har […]

Read More

Null kompromiss

Posted by Posted In Other

Jeg gjør en ærlig arbeidsinnsats og stjeler ikke fra andre. Det er ikke noe kompromiss med de som følger min PC aktivitet uten mitt samtykke og slik stjeler informasjon fra […]

Read More

Noen som følger mine tastetrykk skal i fengsel

Posted by Posted In Other

PUNKTUM.

Read More

Minnekort ble senere lagt tilbake i sekken min

Posted by Posted In Other

Minnekortet som ble tatt ut av sekken min da jeg stod i politivakte på Grønland etter å ha returnert fra Danmark og Tyskland, som er politianmeldt i forbindelse med en […]

Read More

Det ødela et par år for meg at jeg endte opp som nabo til Jasmin Haraldsen

Posted by Posted In Other

Jasmin Haraldsen er en hyggelig dame men det ødela for meg at hun var nabo i 2011. Jeg hadde aldri kjøpt leiligheten om jeg visste hun var bosatt i naboleiligheten. […]

Read More

Edward Snowden til Russland på grunn av idrettsprosjektet mitt?

Posted by Posted In Other

Var det NSA som fanget opp tastetrykkene mine?

Read More

Utakknemlighet

Posted by Posted In Other

Jeg har ikke gjort noe som har antydet jeg har vært til fare for andre. Jeg har verken planlagt å gjøre noe galt eller vurdert eller gått til innkjøp av […]

Read More

Har jobbet på ett nytt prosjekt i sommer og med idéer innen idrett

Posted by Posted In Other

Har kommet ganske langt og vil dele informasjon om det i løpet av noen ukers tid.

Read More

Synd å lese om Brasils nasjonalmuseum og skyting i California

Posted by Posted In Other

Hva var forløpet til brannen? Kan det ha vært påtent eller er det en annen forklaring (feil i det elektriske?)? https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/4ded8o/nasjonalmuseet-i-rio-totalskadet-i-brann Synd også å lese om skytingen i California i […]

Read More

Synd å lese om skiløper i dag

Posted by Posted In Other

Vanskelig å forstå. https://www.vg.no/sport/langrenn/i/EoMobA/ski-norge-i-sjokk-ida-eide-er-doed Ellers går tankene til 22. juli saken. Jeg tror helsevesenet (det vil si psykologer og psykiatere) skulle vært koblet inn i det som skjedde på en […]

Read More

Hvem arbeidet Eirik Jensen egentlig for?

Posted by Posted In Other

Han må ha dekket over for noen. Hvem andre enn Gjermund Cappelen? Jeg har kjent igjen innhold fra mine PRIVATE tastetrykk i 22. juli bøkene og der skulle de aldri […]

Read More

Skylder utenlandske myndigheter meg erstatning?

Posted by Posted In Other

Om tyveriet av tastetrykk skjedde i Pakistan eller USA bør myndighetene i Pakistan og USA betale ut erstatning til meg? Om det skjedde i Norge norske myndigheter? Om personer i […]

Read More

Så enkelt er det!

Posted by Posted In Other

Ingen vil kunne knytte meg til alvorlige lovbrudd verken før eller etter 2011 fordi jeg aldri har vært involvert i alvorlige lovbrudd. Derimot har det vært begått lovbrudd mot meg […]

Read More

Hadde Norge vært en velfungerende rettsstat hadde denne mannen sittet i fengsel

Posted by Posted In Other

Post Image

Jeg fremsatte en påstand for noen dager siden om at kongen eller dronningen lyger i 22. juli saken ved å holde tilbake informasjon. Jeg står ved det og mener det […]

Read More

Hadde aldri flyttet for å bosette meg i nærheten av en person jeg aldri verken hadde truffet eller snakket med

Posted by Posted In Other

Hadde jeg truffet en dame jeg likte så godt at jeg kunne tenke meg et forhold kunne jeg kanskje  vurdert å flytte til et sted i nærheten av henne. Men […]

Read More

Katastrofe at spørsmål ikke besvares

Posted by Posted In Other

Hvorfor har ikke kortene vært lagt på bordet i forhold til det som har foregått i ganske lang tid forut for sommeren 2011? Jeg mener det er en katastrofe og […]

Read More

Ellen Arnstad?

Posted by Posted In Other

Jeg mener E. Arnstad var i et av min svogers bursdagsselskaper. Om det ikke var E. Arnstad var det en som så identisk ut. Hva var bakgrunnen for hennes tilstedeværelse der? […]

Read More

VG og monarkiet forsvinner innen 10 år?

Posted by Posted In Other

Kan man kalle det frivillig eller tvang? https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/bKrv3k/den-gode-tvangen

Read More

Snille mennesker

Posted by Posted In Other

Var en tur innom en av mine snille søstre og hennes svoger i dag. Veldig bra og hyggelige mennesker. Normale vil jeg si. I forbindelse med at jeg har hatt […]

Read More

Farlig!

Posted by Posted In Other

Det jeg har opplevd etter 2011 handler ikke bare om meg. Jeg er bare en liten knøtt i dette. Det som bør bekymre mennesker er hvordan ny teknologi kan brukes. […]

Read More

Verken forbund eller private aktører innen idrett har grunn til misnøye

Posted by Posted In Other

Har sittet og jobbet mye i sommer med nye ting. Etter opplevelser siden 2011 har jeg desverre mistet lyst til å henvende meg til noen med tanke på å investere […]

Read More

Og nei – Jeg har aldri gitt noen tillatelse til å videreformidle innhold fra det jeg sier i min leilighet når jeg er for meg selv

Posted by Posted In Other

Jeg mener noen fanger opp det jeg sier i leiligheten min og formidler det utad til andre uten min tillatelse. Om det skjer er det et klart lovbrudd og må […]

Read More

Har saken mot Eirik Jensen vært håndtert feil fra begynnelsen av?

Posted by Posted In Other

Jeg kjenner ikke detaljene i rettsaken mot Eirik Jensen men om saken har å gjøre med stjålne tastetrykk fra meg (selv slettede) så skulle vel saken aldri vært håndtert som […]

Read More

Derfor slipper de ikke unna

Posted by Posted In Other

De som har lagt til rette for at mennesker har hatt tilgang til private tastetrykk fra meg som jeg selv aldri har delt har et ansvar for konsekvensene. Det samme […]

Read More

Norges Konge eller Dronning lyger i 22. juli sammenheng

Posted by Posted In Other

Jeg mener de gjør det ved å holde tilbake informasjon av betydning.

Read More

Det er lov til å være mot monarkiet i Norge

Posted by Posted In Other

Det har ikke noe med sykdom å gjøre. Jeg mener å ha god grunn til å være i mot monarkiet i Norge etter 2011.

Read More

Og nei – Jeg har aldri gitt fra meg prosjekter til Norges kongehus

Posted by Posted In Other

Read More

Harald Stanghelle kan ta feil og kan ha gjort sin største journalistiske feil

Posted by Posted In Other

Da jeg tok kontakt med pst og Aftenposten i 2011 og 2012 har begge parter gjort en stor feil ved å ikke følge opp dette. Det som har foregått før […]

Read More

En stor feil og skade er nok

Posted by Posted In Other

Noe har foregått mot og rundt meg siden 2011 som skulle ha vært stoppet allerede i 2011. Hvem har stått bak det? Jeg formidlet klart til flere parter jeg mistenkte […]

Read More

Alvorlig psykisk sykdom hos noen før og etter 2011

Posted by Posted In Other

Jeg og min familie har aldri hatt noe å gjøre med 22. juli. At idrettsprosjektet mitt trolig har vært motiv, på tilsvarende måte som en verdifull gjenstand kan være når […]

Read More

Forstår ikke myndigheter farene?

Posted by Posted In Other

Forstår ikke myndighetene farene med ny teknologi? Jeg tror ikke de gjør det.  

Read More

Jeg sa to ting til to forbipasserende i dag

Posted by Posted In Other

Jeg burde kanskje ikke sagt det jeg sa i dag til en forbipasserende “at kongehuset er ferdig innen 5 år”. Jeg trekker tilbake det men jeg ønsker å utdype hva […]

Read More

Naturens lover innhenter dem

Posted by Posted In Other

Gjør noen noe som er sterkt kritikkverdig så utsetter de seg for å bli angrepet for det senere. Det er nesten det samme som sannheten, at sannheten virker litt som […]

Read More

De kan kanskje forberede seg på selv å bli landsforvist?

Posted by Posted In Other

Kontaktet PST flere ganger, politianmeldte en nabo og kontaktet Aftenposten i 2011/2012 Dette gjør saken klar og betyr at de som har stått bak tilbakeholdelse av informasjon og de som […]

Read More

Ditt første innskudd har blitt behandlet – Bitcoin Norge

Posted by Posted In Other

Post Image

Etter det jeg har opplevd siden 2011 kan jeg ikke ta i mot slikt, enten det var en markedsføringskampanje fra Bitcoin Norge eller noe annet. Meldte meg derfor av listen. […]

Read More

Det er noe som skurrer i Eirik Jensen og Gjermund Cappelen saken

Posted by Posted In Other

Det er jeg helt enig i. Og all fakta bør på bordet. Noen skylder meg erstatning for noe som har foregått i mange år før 2011 og etter. Det er […]

Read More

Noen spredte eller delte beregnelig ut tastetrykk (trolig endrede data)

Posted by Posted In Other

Jeg mener noen må ha delt ut private tastetrykk i en eller annen versjon, muligens i en endret versjon, for å villede både mottakere og andre. Både før og etter […]

Read More

Innom politiet i Hamburg ang. Schumacher da jeg var i Tyskland

Posted by Posted In Other

Angående artikkel i dag i Dagbladet der Schumacher var avbildet var jeg som nevnt tidligere innom politiet i Hamburg for et par måneder siden der jeg ga avga forklaring som […]

Read More

Skuddene i Sarajevo

Posted by Posted In Other

Hvor hadde Europa, Russland og land som ble hardt rammet av 2. verdenskrig vært i dag om det ikke hadde vært krig? Hvor mange kriger har blitt utløst av at […]

Read More

Hvem har løyet?

Posted by Posted In Other

Facebook siste 24H Korrigerte nettopp en melding jeg skrev i går. Jeg har ikke behov for at noen trekker seg fra sine stillinger men mener noen må ha vært alvorlig […]

Read More

Har aldri gitt verken Kongen/dronningen eller Eirik Jensen tillatelse

Posted by Posted In Other

Jeg har aldri gitt verken Kongehuset, Eirik Jensen eller andre tillatelse til å bruke mine private tastetrykk aktivt i en etterforskning, eller andre på noen som helst annen måte verken […]

Read More

Kveldens tanker 20.08.2018 – Videokamera mot stalking

Posted by Posted In Other

Read More

Noen trekker beregnelig i tråder hos NAV

Posted by Posted In Other

Fikk i går beskjed om at jeg ikke fikk godkjent bostøtte for juli måned fordi jeg har for høy lønn.. Min lønn var visstnok ca. 22500 kroner i juli noe […]

Read More

Har kongehuset løyet i 22. juli saken?

Posted by Posted In Other

Det er vel så enkelt som at de som har holdt tilbake informasjon om noe som har foregått i mange år før 22. juli 2011 har løyet. Det å holde […]

Read More

Epost i går til filmskole om det jeg opplevde før 22. juli

Posted by Posted In Other

Jeg tok en telefon til Wenche Behring, mor til Anders Behring Breivik, en gang tidlig i 2010 tror jeg det var i forbindelse med min mors bisettelse i 2007. Det var to personer […]

Read More

Noen som vil lage film om tiden før 22. juli?

Posted by Posted In Other

Kanskje noen ønsker lage flim om opplevelsene mine forut for 22. juli? Tror det kan bli en interessant film.

Read More

Så hva tenker jeg når jeg da ser en bil?

Posted by Posted In Other

Burde være unødvendig å nevne men for de psykologene som måtte lure hva tenker jeg da når jeg ser en bil f.eks. med bilskiltene BT, DP eller EL? Da morer […]

Read More

Mener noen at jeg skylder de penger?

Posted by Posted In Other

Da må de ta kontakt med meg. Gir noen meg gode argumenter og det som sies er troverdig og det kan bidra til at noen i fremtiden får det bedre […]

Read More

Litt morsommere å gå langs veier

Posted by Posted In Other

Post Image

Siste dagene har jeg funnet ut at det kan bli litt morsomt å gå langs veier om jeg tillegger de to  bokstavene i bilskilt en mening.. BS=Blir sprø DJ=Dum Jævel […]

Read More

22. juli saken utløste massepsykose

Posted by Posted In Other

Jeg  mener 22. juli utløste en massepsykose hos et stort nettverk av mennesker på grunn av noe som har foregått før 22. juli, og fordi det som skjedde 22. juli […]

Read More

Beregnelig er rette ord

Posted by Posted In Other

Beregnelig er rette ord. Noen som har stjålet og delt ut tastetrykk fra meg før sommeren 2011, kanskje også etter, har operert beregnelig mot meg og mennesker jeg kjenner. I […]

Read More

Skremmende: PC uten internettforbindelse med internettforbindelse

Posted by Posted In Other

Post Image

Jeg har over flere år hatt et problem med at noen har hentet ut selv ulagrede og slettede tastetrykk fra meg uten at jeg har samtykket. Jeg har gjort det […]

Read More

Dagens tanker 07.08.2018 – Det man ikke ser er man ofte ikke bevisst

Posted by Posted In Other

Read More

Eposter til Kripos i dag – Dette er et alvorlig samfunnsproblem

Posted by Posted In Other

Hei, Jeg har i flere år hatt et problem med at jeg mener, uten tvil, at noen  har hentet ut informasjon fra min private PC som ikke er oppkoblet internett […]

Read More

Politibil for butikktyveri mens ran på enorme beløp er ok?

Posted by Posted In Other

Jeg tror det må skjer en endring i organisering og holdninger hos politi. Inntrykket mitt etter de siste årene er at det er ok å bedrive utspekulert industrispionasje, datatyveri osv […]

Read More

Det må få konsekvenser

Posted by Posted In Other

Noen har misbrukt sin makt og trukket i tråder i tiden jeg har prøvd å få hjelp fra patentkontorer for å ta telefonholder prosjektet mitt videre. Jeg mener 100% sikkert […]

Read More

Baksiden

Posted by Posted In Other

Post Image Read More

Garden utstyres med pil og bue?

Posted by Posted In Other

Post Image

Det er gjerne slik at det er det som er vanskelig å snakke om som må snakkes om i krevende situasjoner. At noen valgte å ikke ta tak i usikkerhet […]

Read More

Bedre å hedre og å løfte opp enn å bruke energi på hevn

Posted by Posted In Other

Det er ingen god løsning på problemer å stikke kjepper i julene på og ødelegge for en person som ønsker folk vel. Og heller ikke ødelegge for en slik persons […]

Read More

Nei: Dine data er Aftenpostens og Schibsteds ansvar

Posted by Posted In Other

Post Image

Hvor dårlig kan egentlig overskrifter bli? De data Aftenposten og andre aviser besitter er avisenes ansvar. Ikke brukernes valg. ‘  

Read More

Skrutrekkere har løst mange problemer

Posted by Posted In Other

Jeg ønsker i dag å dele noen tanker i dag om det å være løsningsorientert. Det er noe man må være daglig gjennom livet på forskjellige måter av forskjellige grunner. […]

Read More

De lyger enten med personlig eller økonomisk motiv

Posted by Posted In Other

Read More

Slik bøtelegger bare sinnsyke mennesker andre

Posted by Posted In Other

Man bøtelegger ikke en person som ikke har gjort noe galt, verken med en bot på 100 kroner, 1000 kroner eller 1 milliard kroner.. Man straffer heller ikke en person […]

Read More

Ansvar for lovbrudd begått forut for 2011 er ikke fordelt

Posted by Posted In Other

Det er mennesker som skulle vært holdt ansvarlig for lovbrudd begått i flere år forut for sommeren 2011. Det handler blant annet om tyveri og heleri av tastetrykk. Jeg bruker […]

Read More

Fengsel for å ha påført tre skade?

Posted by Posted In Other

Post Image

Personen som har påført treet skade har brutt straffelovens § 352: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-13#%C2%A7351 Sendte i dag en epost til kirken og kommunen og ba de om å binde grenen til stammen: […]

Read More

Vil du tjene penger på å selge noe av dette i sommer eller trenger du noe av det selv?

Posted by Posted In Other

Read More

Nordmenn har utviklet seg i nazistisk retning!

Posted by Posted In Other

De er faktisk nazister! Et stort antall nordmenn har utviklet seg i nazistisk retning etter 2011. Er Jonas Gahr Støre, Knut Harlem og Jens Stoltenberg blitt nazister? Nettverket av personer […]

Read More

Vil bruke litt tid i sommer på å kartlegge om noen er interessert i prosjektene mine som aksjonærer

Posted by Posted In Other

Det er ikke sikkert jeg finner noen men jeg vil bruke litt tid i sommer på å kartlegge om noen er interessert i prosjektene mine som aksjonærer. Har en del […]

Read More

Ideas on Global goals and more personal thoughts in Norwegian

Posted by Posted In Other

Read More

Why the word Oponentus?

Posted by Posted In Other

Between 2005 and 2011 I considered using many company names/domains with my sports project. It started as a website using the domain idrettspartner.no (translated idrettspartner means sportspartner) and I also […]

Read More

Politi og etteretning – klipping og liming

Posted by Posted In Other

Politi og etteretningstjenester (og kongehusenes vakttjenester?) har i dag lett tilgang til teknologi som muliggjør både avlytting av biler, hjem og mobiltelefoner samt uthenting av private data som personer aldri […]

Read More

Om jeg var Gud hadde jeg innført forbud mot å tro på Gud

Posted by Posted In Other

Read More

Updated my CV today

Posted by Posted In Other

Read More

Grenseløs feilparkering ved Ullernåsen stasjon..

Posted by Posted In Other

Post Image

Noen prøver desperat å få plass.. Feilparkering her av bil med BS8080X . Hva tenker de egentlig (med)?    

Read More

Sendt politiet i dag

Posted by Posted In Other

Post Image

 

Read More

Oponentus history

Posted by Posted In Other

-The project was started by me through my business Borge Idrettssystemer in 2005. -I randomly contacted a small one person entity Nettapp AS owned by the Norwegian woman Anne Cathrine […]

Read More

De skal i fengsel

Posted by Posted In Other

Cirka 5-10 dager før 17. mai (kanskje noe mer) startet en stalking/personforfølgelse av meg som verken handler om paranoia eller psykose, men trolig om et av prosjektene mine. De som […]

Read More

Hvorfor kom jeg inn på emnet arv i går?

Posted by Posted In Other

Etter en politianmeldelse jeg innleverte etter at jeg kom tilbake fra utlandet, og fordi et nettverk av mennesker har antydet minst en person er død. Om det stemmer aner jeg […]

Read More

Eposter i dag til psykolog/sykehus angående epikrise

Posted by Posted In Other

Sent: Friday, June 22, 2018 at x:xx PM From: x To: x Subject: x Fint om også denne eposten kan oversendes “xxx” og informasjon tilføyes epikrisen min: Det er også viktig […]

Read More

Arv

Posted by Posted In Other

Post Image

Til de med vrangforestillinger: På grunn av spesielle omstendigheter siste årene har jeg formidlet til enkelte at det er uaktuelt å ta i mot noen arv selv fra familie under […]

Read More

Ønsker alle en fin sommer!

Posted by Posted In Other

Read More

Behov for nye lover

Posted by Posted In Other

Post Image

http://www.borgesblog.com/nye-lover/behov-for-nye-lover-datalagring/ http://www.borgesblog.com/nye-lover/new-laws/ http://www.borgesblog.com/nye-lover/nye-lover-media/ http://www.borgesblog.com/nye-lover/behov-for-nye-lover-media-internettstalking/ http://www.borgesblog.com/nye-lover/behov-for-nye-lover-generelt/  

Read More

Ble mennesker faktisk drept den 22. juli eller har de flyttet utenlands?

Posted by Posted In Other

Read More

Korrupsjon i det “perfekte” Norge

Posted by Posted In Other

Som jeg skrev til Patentstyret i dag: Korrupsjon på høyt nivå Jeg har tidligere sendt Patentstyret anmodning om å gjenoppta designsøknad 20171068 men meldingen er ignorert og slettet fra altinn. […]

Read More

Personforfølgelse/stalking kan gi fengselsstraff

Posted by Posted In Other

Post Image

Det er ingen unnskyldning for å bedrive personforfølgelse eller stalking som er i strid med straffeloven i våre dager. Om noen driver med sånt risikerer de fengsel. Enten de er […]

Read More

Oponentus Product and System Ideation – Dagens tanker 13.06.2018

Posted by Posted In Other

Read More

Patentsøknader og produkt fra kina

Posted by Posted In Other

Vil minne om patentsøknader jeg har innlevert siden sommeren 2017 og om at et jeg tror et nettverk av mennesker systematisk kan ha stjålet informasjon fra meg i perioden jeg […]

Read More

Ansvar fordeles etter hva som faktisk har skjedd

Posted by Posted In Other

Read More

Not a perfect CV but I have done some different things

Posted by Posted In Other

Read More

Min familie har verken kongelige eller politiske ambisjoner

Posted by Posted In Other

For de som lurer: Dette innlegget kan knyttes til at noen har hatt vrangforestillinger etter at jeg flyttet til Snarøya sommeren 2011 og var nabo i en periode til Jasmin […]

Read More

Kronprinsessens nettverk som har hatt vrangforestillinger?

Posted by Posted In Other

For de som lurer: Dette innlegget kan knyttes til at noen har hatt vrangforestillinger etter at jeg flyttet til Snarøya sommeren 2011 og var nabo i en periode til Jasmin […]

Read More

Politianmeldelse av alvorlig trussel og grov korrupsjon

Posted by Posted In Other

Politianmeldelsene ble skrevet på Politistasjonen på Grønland samme dag som jeg kom hjem fra utenlandsreisen min. Noe tekst er fjernet fra anmeldelsene av hensyn

Read More

Lovbrudd begått på politivakta på Grønland

Posted by Posted In Other

Read More

Pigs who made the technology

Posted by Posted In Other

Today’s PCs and cellphones are built in an insane way not respecting privacy at all. It is bound to go very wrong sometime in the future if these pig mistakes […]

Read More

Notes from Copenhagen

Posted by Posted In Other

Written in Copenhagen on late on Friday 1st June 2018 and edited 04.06.2018/05.06.2018 ** It has been a special day and I need to be honest. Yesterday I received a […]

Read More

Sleeping boxes

Posted by Posted In Other

Post Image

Har blant annet vaert innom et arbeidskontor i Tyskland i dag. Har det fint. Det gjenstaar aa se hva det blir til, om jeg flytter eller ikke. Om noen har […]

Read More

Norwegian police not doing their job made it impossible for me to stay in Norway

Posted by Posted In Other

If the youtube video doesn’t work: https://www.facebook.com/christian.morten.borge/videos/922273934618752/ Update from Germany: Norwegian police not doing their job made it impossible for me to stay in Norway When I considered using an […]

Read More

Norwegian police not doing their job made it impossible for me to stay in Norway

Posted by Posted In Other

Read More

Köbenhavn-Hamburg-Berlin

Posted by Posted In Other

Etter aa postet mitt forrige innlegg bestemte jeg meg for aa dra til Köbenhavn der jeg overnattet paa hostell og tilbragte et par dager. Derfor dro jeg videre til Hamburg […]

Read More

Nytt norsk flagg? Ta meg jobb på strippeklubb?

Posted by Posted In Other

Read More

Hvordan takle stalking og personforfølgelse 2

Posted by Posted In Other

Read More

Here is an improved income model for youtube and Google

Posted by Posted In Other

Read More

Angående person som deltok i stalking

Posted by Posted In Other

Jeg slettet nettopp Facebook innlegget med link til videoen av personen som har deltatt i stalking fordi hensikten med dette ikke er å henge ut personen men å si klart […]

Read More

Hvordan takle stalking og personforfølgelse?

Posted by Posted In Other

Read More

Utfordring til kongehuset (i Norge) og en tur innom strippeklubb

Posted by Posted In Other

Read More

Visste verken hvem Anders Behring Breivik eller Wenche Behring var

Posted by Posted In Other

Read More

Part of emails to the Russian Ministry of sports..(yesterday)

Posted by Posted In Other

I have been working on very exciting sports projects since 2005 and if the Russian Ministry of sports will accept I would like to transfer ownership of my most recent […]

Read More

Real information for US, German and Swiss police

Posted by Posted In Other

Read More

Har aldri hatt noe med 22. juli å gjøre

Posted by Posted In Other

Et nettverk av syke nordmenn (kanskje også utlendinger) har antydet overfor meg at jeg og min halvbror Henrik har hatt noe med 22. juli/Anders Behring Breivik å gjøre. Det er […]

Read More

En viktig erfaring knyttet til skatt

Posted by Posted In Other

Read More

Kveldens tanker 30.05.2018

Posted by Posted In Other

Read More

Har Natos generalsekretær trukket i tråder?

Posted by Posted In Other

Read More

Patent application NO20171602

Posted by Posted In Other

 

Read More

Kveldens tanker 19.04.2018 – Selvterapi

Posted by Posted In Other

Read More

16.04.2018 – Hvem har tilrettelagt for det?

Posted by Posted In Other

Read More

Asias rikeste ikke i tvil – USA vil bli den største taperen

Posted by Posted In Other

Jeg hadde en gang noen ideer om at proteksjonisme kan være bra, for å sikre nasjonal kompetanse og arbeidsplasser på forskjellige fagområder, men et problem med det er kanskje at […]

Read More

Registered new company today

Posted by Posted In Other

Name on the company: “Oponentus Product & System Ideation for peace, security, less poverty, a clean environment and a better world”

Read More

Patent application NO20171524

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens tanker 07.04.2018: Aper som trenger hjelp

Posted by Posted In Other

Read More

Kveldens tanker 06.04.2018 – Mitt sterkeste bevis

Posted by Posted In Other

Read More

Skatt: Alle kan gjøre feil

Posted by Posted In Other

Viktig å presisere at mine meninger rundt dette handler om hvordan jeg mener det bør være i Norge, ikke i andre land: Alle betaler skatt og alle kan gjøre feil. […]

Read More

Trine fra OHG

Posted by Posted In Other

Så en flott dame jeg gikk i klasse med i et par år på OHG søndag (i butikk på Smestad). Det ble med et lite hei, og bare hyggelig å […]

Read More

Godt lederskap tar ansvar

Posted by Posted In Other

Har lært mye siden 2011 og det kan brukes på en positiv måte i fremtiden. Hvem tar for eksempel ansvar for feilene som har vært begått etter 2011? Vilje og […]

Read More

Haglöfs folket

Posted by Posted In Other

Så en ung kvinne på trikken til byen i dag på vei til Kino med en Haglöfs (type skrå som stod skrevet med små bokstaver nederst på sekken). Jeg mener […]

Read More

Patent application NO20171454

Posted by Posted In Other

 

Read More

Possible lawsuit for 500-1000 mill USD

Posted by Posted In Other

Hi, I believe I have an interesting case for a US lawfirm concerning the terrorist attack in Oslo 22nd July 2011, but also other incidents before and after. I filed […]

Read More

Filed report to FBI – Internet Crime Complaint Center

Posted by Posted In Other

Read More

Kveldens tanker 11.03.2018

Posted by Posted In Other

Read More

Kveldens tanker 10.03.2018: Ingen paranoid psykose

Posted by Posted In Other

Read More

Kommentar til epikrise av K.O. 07.03.2018

Posted by Posted In Other

  Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Att. K.O, Spesialisert poliklinikk Postboks 23 Vinderen     Kommentar til epikrise Det er flere feil i epikrisen dere sendte meg og det forundrer meg at […]

Read More

New product ideas for sports and public places

Posted by Posted In Other

 

Read More

Kveldens tanker 01.03.2018

Posted by Posted In Other

Read More

Politianmeldelse av patentkontor i Oslo

Posted by Posted In Other

Oslo Politidistrikt Postboks 8101 Dep 0032 Oslo Politianmeldelse av X hos Y Jeg var innom patentbyrået X den 07.02.2018 i forbindelse med 7 patentsøknader jeg har innlevert etter august 2017. […]

Read More

Kveldens tanker 12.02.2018

Posted by Posted In Other

Read More

Kveldens tanker 08.02.2018

Posted by Posted In Other

Read More

Kveldens tanker 04.02.2018

Posted by Posted In Other

Read More

En korreksjon til andres galskap

Posted by Posted In Other

For å korrigere noen usanne påstander et nettverk av kjeltringer kan ha fremsatt med motiv i idrettsprosjektet mitt: -Jeg mener ikke familien Obama ser ut som aper. Tvert i mot […]

Read More

Alle er like viktige

Posted by Posted In Other

Som jeg skrev min stebror i dag. “Hyggelig å høre fra deg…. Skulle det ellers være noe så si fra. Vi er søsken selv om vi ikke har samme mor/far. […]

Read More

Hviterussland

Posted by Posted In Other

Jeg traff en dame en gang mellom 2005-2011 ved navn Natasha fra Hviterussland (jeg kan desverre ikke huske når det må ha vært nå). Det var enten gjennom Aktivitetsvenner eller […]

Read More

Spiller det noen rolle hvor Breivik fikk pengene sine fra?

Posted by Posted In Other

Om Breivik fikk pengene uten at de var tiltenkt terrorisme, nei. Om Breivik fikk pengene og de var tiltenkt terrorisme, ja. Men da må det bevises at de var tiltenkt […]

Read More

Norske nettjournalister må følges med på av politi

Posted by Posted In Other

Jeg fatter ikke hva politikere har drevet med. Hvorfor følger ikke norske journalister norsk lov? Jeg tenker da spesielt på nettjournalister i aviser som VG og Dagbladet. Av og til […]

Read More

En dag i april.. Sitat fra “Moren” av Marit Christensen

Posted by Posted In Other

Sitter og leser “Moren “av Marit Christensen om Anders Behring Breivik. Jeg leser “En dag i april 2011 kom han stolt hjem og fortalte at nå skulle han bli forpakter […]

Read More

Noen tanker lille julaften 2017

Posted by Posted In Other

Read More

Politianmeldelse av Psykiatrisk sykehus

Posted by Posted In Other

  Christian M. Borge Silurveien 1B 0380 Oslo Oslo Politidistrikt Postboks 8101 Dep. 0032 Oslo   Politianmeldelse Viser til politianmeldelse som ligger hos Spesialenheten for politisaker med referanse 10966069 146/17-123, […]

Read More

Now on Facebook

Posted by Posted In Other

I have started using Facebook to give a regular update on what I’m up to. See http://facebook.com/christian.morten.borge Have a nice Christmas time!

Read More

After the war against terrorism naivety have prevailed, the authorities have not kept up with technological developments and computers are built incorrectly

Posted by Posted In Other

(Revised on 30.11.2017, 20:01) Who is responsible when a serious event happens because the authorities can’t keep up with technological developments, and have problems in detecting and preventing dangerous situations […]

Read More

What is my opinion on bitcoin?

Posted by Posted In Other

I don’t have an opinion on bitcoin because I don’t know enough about it. I wish everyone who owns bitcoin all the best and have no idea how it will […]

Read More

Politianmeldelse av Oslo legevakt

Posted by Posted In Other

Christian M. Borge Silurveien 1B 0380 Oslo Oslo Politidistrikt Postboks 8101 Dep. 0032 Oslo Kopi: Fylkeslegen i Oslo Politianmeldelse av Oslo Legevakt Viser til politianmeldelse som ligger hos Spesialenheten for […]

Read More

Politianmeldelse av lege i forbindelse med alvorlig feil i journal

Posted by Posted In Other

Har har desverre sett meg nødt til å innleverer flere politianmeldelser på det som har foregått rundt meg siden mai 2011. Med tanke på konsekvensene dette har fått og alvoret […]

Read More

Politianmeldelse av person som arbeidet på prosjektet mitt og Oslos tidligere politidirektør i forbindelse med 22. juli saken

Posted by Posted In Other

Har har desverre sett meg nødt til å innleverer flere politianmeldelser på det som har foregått rundt meg siden mai 2011. Med tanke på konsekvensene dette har fått og alvoret […]

Read More

Myndighetene har ikke holdt tritt med den teknologiske utviklingen, PCen er bygget feil og naivitet etter krigen mot terrorisme

Posted by Posted In Other

(endret 15.11.2017 kl 21:17) Hvem har ansvar når noe alvorlig skjer fordi myndigheter ikke klarer å holde tritt med den teknologiske utviklingen, og kan ha problem med å se og […]

Read More

Morgenens tanker 14.11.2017

Posted by Posted In Other

Read More

Spiller det noen rolle hvor Breivik fikk pengene sine fra?

Posted by Posted In Other

Om Breivik fikk pengene uten at de var tiltenkt terrorisme, nei. Om Breivik fikk pengene og de var tiltenkt terrorisme, ja. Men da må det bevises at de var tiltenkt […]

Read More

Dagens tanker 06.11.2017 – Hovedmotiv og undermotiv

Posted by Posted In Other

Read More

Pasientjournaler – Sansene må skjerpes – Del 2

Posted by Posted In Other

Read More

Pasientjournaler – Sansene må skjerpes

Posted by Posted In Other

Read More

Fristen for å gjøre opp for seg økonomisk er gått ut

Posted by Posted In Other

Jeg har en periode åpnet for å gi noen mulighet til å gjøre opp for seg økonomisk etter det som har vært men setter en stopper for det nå. Jeg […]

Read More

Who do I think I am or who am I?

Posted by Posted In Other

Edited 8.11.2017 I do not believe that I am a particularly interesting person, but if anybody is interested in information about me they should have access to correct information. This […]

Read More

What are the best ways to prevent future terrorist attacks or war?

Posted by Posted In Other

Read More

Was 9.11.2001 caused by responses to the bombing in 1993?

Posted by Posted In Other

Read More

Mobiltelefonholder

Posted by Posted In Other

Read More

cellphoneholder

Posted by Posted In Other

Post Image Read More

Dagens tanker 26.09.2017

Posted by Posted In Other

Read More

Politianmeldt kongehuset, journalist og politiet

Posted by Posted In Other

Read More

Politianmeldelse til spesialenheten i dag

Posted by Posted In Other

Spesialenheten for politisaker Postboks 93 2301 Hamar Christian M. Borge Silurveien 55 0380 Oslo Politianmeldelse Viser til politianmeldelse som ligger hos Spesialenheten for politisaker med referanse 10966069 146/17-123, og tidligere […]

Read More

Politianmeldelse av kongehuset i dag

Posted by Posted In Other

  Oslo Politidistrikt Postboks 8101 Dep 0032 Oslo   Christian M. Borge Silurveien 55 0380 Oslo   Politianmeldelse Viser til politianmeldelse som ligger hos Spesialenheten for politisaker med referanse 10966069 […]

Read More

Politianmeldelse av VG journalist i dag

Posted by Posted In Other

Oslo Politidistrikt Postboks 8101 Dep 0032 Oslo   Christian M. Borge Silurveien 55 0380 Oslo   Politianmeldelse av journalist i VG Jeg mener at journalister i VG fra tid til […]

Read More

Må jeg politianmelde Kongehuset?

Posted by Posted In Other

Men hvem ønsker egentlig å gjøre noe sånt? Utkast: Christian M. Borge Silurveien.. 0380 Oslo   Oslo Politidistrikt   Politianmeldelse Viser til politianmeldelse som ligger hos Spesialenheten for politisaker med […]

Read More

Bilder av min mor

Posted by Posted In Other

Read More

Hvem tror jeg at jeg er eller hvem er jeg?

Posted by Posted In Other

Jeg er ikke en spesielt interessant person mener jeg, men om noen er interessert i informasjon om meg skal de ha tilgang til riktig informasjon. Spesielt med tanke på at […]

Read More

Ukens oppsummering 28.09-03.09.2017

Posted by Posted In Other

Read More

Godt å se ut som utlending i Norge

Posted by Posted In Other

Read More

Ubåtsaken som i en kriminalroman

Posted by Posted In Other

Read More

Hva har jeg gjort de siste par ukene?

Posted by Posted In Other

Read More

Var det Kim Wall som ble funnet?

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens tanker 23.08.2017

Posted by Posted In Other

Read More

Noen har manipulert innhold

Posted by Posted In Other

Read More

Myndighetene har ikke holdt tritt med den teknologiske utviklingen

Posted by Posted In Other

I dag vil jeg komme inn på dette med ansvar når noe alvorlig skjer blant annet fordi myndigheter ikke klarer å holde tritt med den teknologiske utviklingen, og kan ha […]

Read More

Hvem saboterte etterforskning i 22. juli saken?

Posted by Posted In Other

Når jeg ser tilbake på mine epost og brev fra 2011 henvendte jeg meg både til EOS utvalget og fikk svar derfra i mai 2011, fordi jeg mistenkte ulovlig overvåkning […]

Read More

Mennesker bak aksjespill som har påvirket etterforskning feil?

Posted by Posted In Other

Bak Global Money Games stod det flere mennesker med gode forbindelser til norsk media. Har noen av de skapt problemer i forbindelse med etterforskning av 22. juli saken? Har noen […]

Read More

MH370 og MH17 – Samme fly og fake news eller skjedde det?

Posted by Posted In Other

Read More

Breiviks medlemskap i Frimurerlosjen – Stemmer detaljene?

Posted by Posted In Other

Read More

Just some photos of me at different ages

Posted by Posted In Other

Read More

Hvorfor er det ikke noe som heter mistenkt vitne?

Posted by Posted In Other

Read More

Bin Borge avfallshåndtering og resirkulering

Posted by Posted In Other

Read More

Tilbake til start etter 6 år og 2 måneder

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens private tanker 23.07.2017 – Hvorfor ikke rense luften?

Posted by Posted In Other

Read More

Trolig mobbing og narkotika som førte til 22. juli

Posted by Posted In Other

Read More

Dameben

Posted by Posted In Other

Read More

Arbeider videre med lisensavtale

Posted by Posted In Other

For interesserte har jeg begynt å arbeide med en lisensavtale. Må arbeides mye mer med men her er noe av det jeg tenker 

Read More

Det er nok at lederen hadde prosjektet mitt som hovedmotiv

Posted by Posted In Other

Read More

Korrupsjon gjør bankbokser nødvendig

Posted by Posted In Other

Read More

Serie av videoer der jeg forteller om opplevelser rundt hovedmotivet i 22. juli saken

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens tanker 29.06.2017 – Inntil kortene er lagt på bordet

Posted by Posted In Other

Read More

Gir noen mulighet til å gjøre opp for seg

Posted by Posted In Other

Post Image

Noen  har krenket mitt personvern over flere år og stjålet og misbrukt mine private data. De har  brutt norsk lov og det kan ha fått alvorlige konsekvenser. Send meg gjerne en […]

Read More

Dagens tanker 28.06.2017 – Om konstruksjon av PCen og overvåkning

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens tanker 27.06.2017 – Utenfor rammen av uvesentlige data

Posted by Posted In Other

Read More

På tide at VG får en smekk

Posted by Posted In Other

Post Image

Bortsett fra at VG har brutt norsk utallige ganger over en lang periode som beskrevet i politianmeldelsen i går bør VGs journalister tenke mer over formuleringer i overskrifter. En bedre formulering […]

Read More

Politianmeldelse av ansvarlig redaktør i VG

Posted by Posted In Other

En del journalister og bloggere har hatt tilgang til en eller annen versjon av mine private data. Dette er data jeg selv aldri har delt med noen som noen har […]

Read More

Dagens tanker 24.06.2017 – Klikkgalskap

Posted by Posted In Other

Read More

Klikkgalskap hos redaktørene

Posted by Posted In Other

Politikere bør stramme inn lovverk, på en eller annen måte, for nettaviser. Flere av dem kan umulig følge vær varsom plakaten til PFU, og flere har brutt norsk lov i […]

Read More

Reise i sommer – Nettavisene er å anse som offentlig vei

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens tanker 17.06.2017 – Noen av dem er avskum ja

Posted by Posted In Other

Read More

Dette tror jeg skjedde – Del 6 – De må være sprø

Posted by Posted In Other

Read More

Dette tror jeg skjedde – Del 6

Posted by Posted In Other

Del 1 Når man leser private data må man skille mellom meningen bak ordene og ordene, og skal man ta stilling til om ord er sykdom eller ikke må man […]

Read More

Dette tror jeg skjedde – Del 5

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens tanker 12.06.2017

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens tanker 08.06.2017 – Populistene

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens tanker 03.06.2017 – Spesialdesignede legemidler?

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens tanker 31.05.2017 – Problemet er PCene, ikke kongehusene

Posted by Posted In Other

Read More

Kveldens tanker 29.05.2017

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens tanker 29.05.2017 – Fikk de det rett i fleisen?

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens tanker 27.05.2017 – Flytting

Posted by Posted In Other

Read More

Dette tror jeg skjedde før 22. juli – Del 4

Posted by Posted In Other

Read More

Dette tror jeg skjedde før 22. juli – Del 3

Posted by Posted In Other

Read More

Angående videoen i morges

Posted by Posted In Other

Read More

Morgenens tanker 23.05.2017 – Nevner bl.a terrorangrepet i Manchester

Posted by Posted In Other

Read More

Dette tror jeg skjedde før 22. juli – Del 2

Posted by Posted In Other

Read More

Dette tror jeg skjedde før 22. juli – Del 1

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens tanker 13.05.2017 – Angående anmeldelsen i 2015

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens tanker 11.05.2017 – Låsesmeden

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens tanker 10.05.2017 – Politiet har sviktet

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens tanker 10.05.2017 – Om mulig fabrikkering av 2 hendelser

Posted by Posted In Other

Read More

Er det fjortiser som redigerer nettavisene?

Posted by Posted In Other

Read More

Noe av dette kunne jeg også tenkt meg å formidle til Slottet men vil ikke forstyrre

Posted by Posted In Other

Read More

Dette kunne jeg tenkt meg å formidle til slottet men vil ikke forstyrre

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens tanker 03.05.2017 – Nettaviser manipulerer og bryter lover

Posted by Posted In Other

Read More

Kunne godt vært en eldre dame i musikkvideoen..

Posted by Posted In Other

Read More

Talking to yourself..

Posted by Posted In Other

Kan misbrukes om uvedkommende lytter men ellers en interessant artikkel om å snakke med seg selv: http://www.bbc.com/capital/story/20170428-why-talking-to-yourself-is-the-first-sign-of-success

Read More

Dagens tanker 01.05.2017 – Hva er overklasse?

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens tanker 30.04.2017 – Verken Munch eller Knausgård

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens tanker 29.04.2017 – En ny Cappelen/Jensen sak?

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens tanker 28.04.2017 – Lurt å gjøre det man er god til

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens tanker 26.04.2017 – Sånn vurderer jeg å ta det videre

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens tanker 24.04.2017 – Fikk noen betalt?

Posted by Posted In Other

Post Image Read More

Dagens tanker 23.04.2017 – Rasende

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens tanker 21.04.2017 – Et velmenende råd

Posted by Posted In Other

Read More

Fabrikasjon av bevis og hendelser

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens tanker 18.04.2017 – Verken Gud, Jesus eller politiker

Posted by Posted In Other

Read More

To Mr. Kim Jong-un

Posted by Posted In Other

Read More

Årets påskenøtt – Nabo som fant koffert etter Nokas ranet?

Posted by Posted In Other

Post Image Read More

Bedre å spille data

Posted by Posted In Other

Enn å skape noe andre stjeler..

Read More

Ga aldri fra meg idrettsprosjektet mitt før i 2015

Posted by Posted In Other

Har verken gitt fra meg idrettsprosjektet mitt til slekt, kongelige eller andre før jeg ga det fra meg i 2015 til en utenlandsk person. Kan jeg endre på det? Kanskje. […]

Read More

Hvor og hvordan fikk Anders. B. Breivik tak i pengene sine?

Posted by Posted In Other

Read More

Hallikloven endres til Lov om fysisk kontakt?

Posted by Posted In Other

I gårsdagens dagsavisen (10.04.2017) åpner Hadia Tajik for å endre hallikparagrafen. For å være ærlig – dette berører ikke mitt liv. Og dette bør kanskje kvinner styre fordi det først […]

Read More

Dagens tanker 11.04.2017 – Bl.a. om journalskriving

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens tanker 10.04.2017 – Why computers will never be safe

Posted by Posted In Other

Read More

Håper på fred

Posted by Posted In Other

Det er lov til å håpe.

Read More

Uinteressant for de fleste men nødvendig å si noe om – Seksuell legning

Posted by Posted In Other

Read More

PCs are built in a wrong way 2

Posted by Posted In Other

Post Image

 

Read More

To IS, ISIS, Al Qaida and others concerning today’s lorry tragedy in Stockholm

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens tanker 06.04.2017 – Suppegjøker og idioter

Posted by Posted In Other

Post Image Read More

PCs are made in a wrong way

Posted by Posted In Other

Post Image

Also see the drawings below the video

Read More

Dagens tanker 05.04.2017 – kommenterer video om bomben i St. Petersburg

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens tanker 03.04.2017 – Utallige lovbrudd og grove feil

Posted by Posted In Other

Read More

To IS/ISIS/Al qaida/others concerning today’s bomb in Russia

Posted by Posted In Other

Read More

Erstatning til berørte etter 22. juli vs. 11 september

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens tanker 31.03.2017 – Glem det !

Posted by Posted In Other

Det er bare helt ufattelig det som har vært etter mai 2011. Jeg satt og jobbet i flere år med et 100% ærlig prosjekt. Og har kanskje skapt et system […]

Read More

Dagens tanker 27.03.2017 – Fabrikkerer bevis og kamuflerer drap?

Posted by Posted In Other

Read More

VG

Posted by Posted In Other

Post Image

En av VGs journalister er politianmeldt. Og bildet sier sitt..

Read More

Dagens assosiasjoner 25.03.2017

Posted by Posted In Other

Post Image

 

Read More

Nakenbilder/video? – Nok en kobling til Asker

Posted by Posted In Other

Read More

Innledning – En tidl. nabo visste trolig noe i 22. juli sammenheng

Posted by Posted In Other

Read More

Det er en tøff sak – Men aldri en løsning å ende sitt liv

Posted by Posted In Other

Jeg vet ikke hva andre vet i denne saken men kanskje noen sitter på informasjon. Og det er en tøff sak der mennesker både kan ha handlet i affekt eller blitt […]

Read More

Har pårørende av etterlatte etter 22. juli blitt viklet inn i idrettsprosjektet?

Posted by Posted In Other

Read More

Mye tyder på at større og mer profesjonelle krefter står bak Breivik og hans innrømte terrorhandlinger.

Posted by Posted In Other

http://www.nyhetsspeilet.no/2012/07/breiviks-budskap-om-de-anonyme-bakmenn-3/  

Read More

Bedre enn norske journalister..

Posted by Posted In Other

Post Image Read More

Andre fra Asker og Trondheim visste også noe..

Posted by Posted In Other

Read More

Fiksjon eller virkelighet?

Posted by Posted In Other

Post Image Read More

Noen fra Asker visste noe

Posted by Posted In Other

Read More

Angående motivet i 22. juli saken

Posted by Posted In Other

Read More

Politianmeldelse av journalist

Posted by Posted In Other

Oslo Politidistrikt Postboks 8101 Dep 0032 Oslo     Politianmeldelse av journalist i XXXXXXX En del journalister og bloggere har trolig hatt tilgang til en versjon av mine private data. […]

Read More

Dagens tanker 12.03.2017

Posted by Posted In Other

Read More

Ledende politikere, journalister og andre – opptil 8 år i fengsel?

Posted by Posted In Other

Read More

Sentrale politikere, journalister og politi bryter straffeloven?

Posted by Posted In Other

§ 139. Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater å anmelde til politiet eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene […]

Read More

Til journalister og bloggere

Posted by Posted In Other

Read More

Dagens tanker 09.03.2017

Posted by Posted In Other

Read More

Hva er motivet?

Posted by Posted In Other

Informasjon om prosjektet finner du her http://www.borgesblog.com/works/sports-system/

Read More

To hendelser tett opp til 22. juli – Var det ene en ulykke?

Posted by Posted In Other

Post Image Read More

Sirener er jo ok men ikke uten grunn..

Posted by Posted In Other

Read More

Hva visste Vegard Bjerck?

Posted by Posted In Other

Post Image Read More

Dagens assosiasjoner 08.03.2017

Posted by Posted In Other

Post Image Read More

Jeg trodde homofile var ok..

Posted by Posted In Other

Post Image Read More

Hvem påvirket Anders B. Breivik?

Posted by Posted In Other

Read More

Tenker høyt – Hvordan løse problemet med spionprogramvare?

Posted by Posted In Other

Read More

Det skrevne private ord… Kommentarer til tullball!

Posted by Posted In Other

Korrigert 29.08.2017 Litt vilt.. men sant Jeg og min familie har aldri hatt noe å gjøre med 22. juli. At idrettsprosjektet mitt trolig har vært motiv, på tilsvarende måte som […]

Read More

Det sanne 22. juli motivet

Posted by Posted In Other

Når jeg skriver at idrettsprosjektet mitt var det sanne motivet for 22. juli så kan jeg lett begrunne det: Noen ønsket rett og slett kontroll over mitt idrettsprosjekt: -Ville 22. […]

Read More

Truet på livet i månedene rundt 22. juli – forstod ikke årsaken og av hvem

Posted by Posted In Other

I en periode på tre-fire måneders fra mai 2011 antydet en person jeg kun hadde kort tid igjen å leve, en annen person sa «kan ikke du bare dø». Og […]

Read More

Sporingsteknologi kan misbrukes

Posted by Posted In Other

Read More

Tanker 27.02.2017, Etter mai 2017

Posted by Posted In Other

Read More

Psykisk sykdom hos kreftforeningen

Posted by Posted In Other

Read More

Tanker 26.02.2017 – Mann fra Afrika?

Posted by Posted In Other

Read More

Tanker 26.02.2017 – Noen har blitt lurt

Posted by Posted In Other

Read More

24.02.2017

Posted by Posted In Other

Read More

23.02.2017 Del 2

Posted by Posted In Other

Read More

23.02.2017

Posted by Posted In Other

Read More

22.02.2017 Del 2

Posted by Posted In Other

Read More

22.02.2017 Del 1

Posted by Posted In Other

Read More

Kan ikke Oslo kommune heller bygge boliger enn å kjøpe brukt?

Posted by Posted In Other

I Aftenposten stod det den 21. desember 2016 at Oslo kommune har kjøpt 252 boliger for 869 millioner kroner..

Read More

Arbeidssøkere mangler et sted å være fra 8-16 og spise lunsj

Posted by Posted In Other

Jeg har vært arbeidssøker i mer enn et år og erfaringen jeg har gjort meg fra det som er at det mangler et sted å gå daglig hvor man kan […]

Read More

Uintelligent eller ondskapsfullt politi?

Posted by Posted In Other

Read More

Sikkerhet er bra

Posted by Posted In Other

Read More

Unødvendig bruk av sirener avslører politi

Posted by Posted In Other

Read More

Alle vet at mobiltelefon kan spores

Posted by Posted In Other

Read More

Politiets forebyggende arbeide

Posted by Posted In Other

Read More

Enkel livsfilosofi

Posted by Posted In Other

Read More

User tools, tournament entry, online court booking++

Posted by Posted In Other

Read More

Menu for community manager, tournament director and arena manager

Posted by Posted In Other

Read More

Why you should invest in the project

Posted by Posted In Other

Read More

Methodology for running tournaments

Posted by Posted In Other

Read More

Create a tournament

Posted by Posted In Other

Read More

Registering and accepting arenas

Posted by Posted In Other

Read More

About me and project history (sports project)

Posted by Posted In Other

Read More