Home » Other » Tilbakemelding på og kritikk av journalnotat 1/11/2018 av Gladsø, lege Kristin Haugen

Tilbakemelding på og kritikk av journalnotat 1/11/2018 av Gladsø, lege Kristin Haugen

Under er min tilbakemelding til sykehuset på journalnotat fra 1.11.2018 skrevet av lege ved Oslo kommunale legevakt som er fotografert og vist nederst i dette blogginnlegget. Legen og personen som har skrevet journalnotatet må tåle at det brukes fult navn rett og slett fordi den type avgjørelser kan få konsekvenser for en person. For meg har det fått den konsekvens at jeg er nødt til å oppholde meg 24 timer i døgnet i flere uker ved et sykehus uten at jeg har behov for det.
Leger må forstå at de ikke kan gjøre som de vil overfor pasienter uten videre. Jeg tenker
at jeg legger ut dette på internett er straff nok..
…..

Tilbakemelding til sykehuset på og kritikk av journalnotat 1/11/2018 av Gladsø, lege Kristin Haugen

Mitt hovedproblem er at politiet har unnlatt å etterforske det folk normalt anser for å være brudd på norsk lov mot meg før og etter 2011. Sett  fra mitt ståsted er dette en sak for politiet og ikke for helsevesenet: Jeg mener bakgrunn for vedtak om tvungen legeundersøkelse skyldes blogginnlegg skrevet av meg i oktober måned på www.borgesblog.com som nå er slettet og ryddet opp i.

Jeg har ikke fungert dårlig forut for innleggelsen som det står skrevet i journalnotat, men kan forstå om blogginnlegg har skapt usikkerhet, og mener bestemt at det ikke kom til uttrykk noe under samtale med lege på legevakten som antydet jeg var psykotisk eller var fysisk til fare for meg selv eller andre, som er de viktigste kriteriene som legges til grunn om en person skal overføres til tvungent psykisk helsevern. Jeg mener minst 3 personer kan bevitne det.

Det stemmer ikke at jeg sa «lager idrettssystemer» under samtalen. Jeg kan ha sagt jeg har arbeidet videre med idéer til et system jeg planla i perioden 2005-2011. Det stemmer heller ikke at jeg sa «skal lage Finn med en egen vri» men jeg har arbeidet med idéer som kan brukes til nettsider for rubrikkannonser.

Det stemmer heller ikke helt at jeg sa «publisererer politianmeldelser jeg har laget..». Derimot har jeg publisert kopi av anmeldelser jeg har innlevert til politi.

Det står videre «snakkr om bekymring rundt hva andre skal tenke han er involvert i 22. juli pga telefon han tok til moren til Anders Behring Breivik 1 år før 22. juli.» (det stod snakkr) Telefonen jeg tok til moren til Anders Behring Breivik er beskrevet på
http://www.borgesblog.com/thephonecalltobreiviksmother/ og er kjent for både politi og store norske aviser i dag. Jeg har aldri hatt noe å gjøre med verken Anders Behring Breivik eller terrorhendelsen den 22. juli men mener noen må ha hatt vrangforestillinger etter 22.7. Jeg mener det er et ganske stort nettverk av mennesker som har vrangforestillinger som bør korrigeres, som i ganske lang tid har plaget meg med grov personforfølgelse samt tyveri og misbruk av stjålne tastetrykk.

Det står «Noe konflikt mellom han og far som han ikke vil gå inn». Det stemmer ikke. Det er ingen konflikt mellom min far og meg.

Det står videre «Forsøker kontakte psykologspesialist Lundbo uten hell men får lest opp informasjon av akutteam: Bedt om tvungen legeundersøkelse da pas. Ikke lenger er vurdert samtykkekompetent, frivillighet er forsøkt men ikke hensiktsmessig. Har postet påpå bloggen sin til sin samboer, truer med å flytte fra norge for å unngå det norske systemet, og sendt SMS til behandler om at han nå avslutter kontakt med sin far.»
Jeg har aldri sagt fra meg arv til noen samboer (jeg har ingen samboer og har ikke bodd sammen med noen de siste 10 årene), men derimot til min halvbror under enkelte forutsetninger. Det er feil at jeg ikke var samtykkekompetent og at frivillighet var forsøkt. Om frivillighet hadde vært forsøkt hadde Lundbo sagt eller skrevet til meg at jeg måtte oppsøke lege selv for å få en tilbakemelding på min psykologiske tilstand, og at om jeg ikke gjorde det ville akutteamet hente meg selv og kjøre meg ned til Oslo kommunale legevakt for å få sørge for at jeg fikk en. Jeg mener personen som har skrevet journalnotatet har vært påvirket av noen som kan knyttes til et organisert kriminelt nettverk, og at legen var påvirket av noen til å vedta overførsel til observasjon under tvungent psykisk helsevern uavhengig av min psykologiske tilstand under legebesøket.

Det står videre: «Tydelige vrangforestillinger relatert til 22. juli, konspirasjonsteorier…».

Det stemmer ikke at jeg har vrangforestillinger og konspirasjonsteorier relatert til 22. juli. Som jeg har antydet på bloggen min mener jeg derimot andre ganske sikkert må ha hatt det.

I siste avsnitt står det:
«I tvungen legeundersøkelse kommer frem tydelige vrangforestillinger, vanskelig å følge i samtale når kommer inn på tema, mulig tildekkende.»
Dette stemmer ikke. Derimot har jeg hatt et problem med et stort nettverk av personer som åpenbart baserer sine handlinger på vrangforestillinger og som opptrer på en plagsom måte.  Jeg mener de kan knyttes til organisert kriminalitet som jeg lurer på om også personen som skrev journalnotatet kan.

Jeg trengte kanskje en liten korreksjon på grunn av blogginnlegg men mener vedtak om tvungent psykisk helsevern var feil og unødvendig. Jeg mener hovedproblemet er et stort nettverk av personer som handlet på grunnlag av vrangforestillinger etter 22. juli (som verken jeg eller noen jeg kjenner har hatt noe med å gjøre), og at de trenger en psykologisk korreksjon.

Oslo, 21.11.2018
Christian Morten Borge

Journalnotat fra Legen ved Oslo legevakt:

By | 21 November, 2018 |