Home » Other » Det er behov for nye internasjonale avtaler som straffer personer om lovbrudd begås over landegrenser

Det er behov for nye internasjonale avtaler som straffer personer om lovbrudd begås over landegrenser

Jeg mener å ha vært offer for lovbrudd ved at noen kan følge mine private tastetrykk over landegrenser. De som står bak det må kunne holdes ansvarlig.

Politikere eller personer med mye makt i andre land skal ikke kunne bryte norsk lov og tro de slipper unna uten straff.

Jeg mener det antakelig er behov avtaler som gjør at utlendinger respekterer norsk personvern og lov, og som sikrer at lovbrudd som begås på norsk jord følges opp i rettsvesen i land personer bor i, om de ikke utleveres.

By | 11 December, 2018 |