Home » Other » Det er synd om det er slik

Det er synd om det er slik

Jeg kjenner ikke hele historien bak Michelets bøker og har ikke lest dem så det er vanskelig å skrive mye om det (jeg har kjøpt en av bøkene men ikke lest den enda) men jeg tror alle, også skipseiere under krigen, ville mene en forfatter som har skrevet om det han har gjort er bra.

Når jeg nevner dette, så gjør jeg det fordi noen har stjålet og misbrukt private tastetrykk fra meg over en del år. Tastetrykk som av og til har vært meningsløse, som av og til har handlet om en slags selvterapi eller bare forsøk på å forstå enkelte ting, som andre aldri skulle lagt seg opp i.
Slikt er privat. Man har faktisk lov til å taste nesten hva man vil så lenge det ikke handler om å planlegge ulovlige handlinger. Det har jeg aldri gjort.

Det de som har misbrukt mine private tastetrykk har gjort er at de har begått flere lovbrudd. Ikke noe annet. Jeg har ikke det.

Jeg syns det er synd at de som har deltatt i det at de ikke erkjenner at de har brutt norsk lov (og om de ikke har brutt norsk lov er det noe alvorlig galt med loven).  De aller fleste familier og slekter har sitt og det må respekteres som privat. Andre skal ikke legge seg opp i det.

Jeg har desverre en følelse av at dette handler om Norges kongefamilie og jeg syns oppriktig synd på kongefamilien og deres støttespillere om det er riktig, fordi denne gangen har samtlige gjort en alvorlig feil. Det vil nok også vise seg med tiden om det er slik.

https://www.aftenposten.no/kultur/i/6nR3M3/Jon-Michelet-hadde-en-plan-B-klar-i-tilfelle-han-skulle-do-for-En-sjoens-helt-var-fullfort

By | 13 September, 2018 |