Home » Other » Det sanne 22. juli motivet

Det sanne 22. juli motivet

Når jeg skriver at idrettsprosjektet mitt var det sanne motivet for 22. juli så kan jeg lett begrunne det:

Noen ønsket rett og slett kontroll over mitt idrettsprosjekt:

-Ville 22. juli skjedd om det ikke var et idrettsprosjekt? Nei. Antakelig ikke.

-Ville noen stjålet mine private data om det ikke var for mitt idrettsprosjekt? Nei. Antakelig ikke.

-Ville Breivik eller mennesker som påvirket eller manipulert Breivik om det ikke var for mitt idrettsprosjekt? Nei. Antakelig ikke.

-Nettverket av mennesker, eller mennesker med kontakt med dette nettverket, som også har motiv eller interesse i idrettsprosjektet mitt motsier dette. Med motiv i idrettsprosjektet mitt.

-Arbeidet mitt med idrettsprosjektet mitt ble stoppet eller effektivt motarbeidet i 2011. Av noen med motiv i idrettsprosjektet mitt.

Også hendelser før og etter 22. juli har motiv i idrettsprosjektet mitt med samme begrunnelser.

Andre argumenter

-Visste jeg noe om 22. juli før det skjedde? Nei

-Har jeg noen gang deltatt i planlegging av et terrorangrep? Nei

-Har jeg noen gang delt mine private data med noen? Nei

-Svakere motiv oppstod som følge av at noen delte ut eller publiserte trolig en manipulert versjon av mine data.

By | 2 March, 2017 |