Home » Other » Dette bør avklares før jeg evt. flytter utenlands

Dette bør avklares før jeg evt. flytter utenlands

På et eller annet tidspunkt i ikke alt for lang fremtid kommer jeg til å flytte ut av byen eller til utlandet, men tiden er ikke helt moden for det.

Har billett til utlandet til uken og tanken med reisen er å registrere meg på arbeidskontoret men mulig jeg utsetter det. Kanskje bør jeg bli med tanke på å finne ut hvem som har påført min nevø skade (spesielt om den er permanent og noen med tiden vil kunne bekrefte det ikke var et fall) og med tanke på hvem som har stjålet og misbrukt mine private tastetrykk.

Og det handler ikke bare om å finne ut hvem som har påført ham skade, om noen har gjort det, men å finne ut hvem som har manipulert mennesker.

Det er en alvorlig sak der de som står bak må holdes ansvarlige. Jeg tror desverre medlemmer knyttet til LO/Arbeiderpartiet (kanskje kongehuset) kan være kjent med hvem som er ansvarlig.

Det har ingen betydning om de er døde. Det må fastslås hva som har skjedd og ansvares må plasseres der det hører hjemme. Har en død person ansvaret skal det legges på den døde.
Det henger selvfølgelig sammen med at om det ikke gjøres vil det alltid vært uklarhet rundt ansvar.

Dette bør avklares først.

 

By | 13 September, 2018 |