Home » Other » Dagens gründere får ikke nok støtte fra staten til å ta den risiko de ofte tar og der bør det skje en endring!  

Dagens gründere får ikke nok støtte fra staten til å ta den risiko de ofte tar og der bør det skje en endring!  

Det er flere fordeler for den norske stat når noen ønsker å etablere og drive egen virksomhet.  Det er ikke lagt godt nok til rette for det i dag.

Man kan søke støtte gjennom skattefunn som er en ordning under forskningsrådet men ordningen er vanskelig å forstå. Den forutsetter at man har en lønnet inntekt fra prosjekter man arbeider med og gir en utbetaling basert på antall timer man har brukt og på et merkelig regnestykke. De kaller støtten en skattefordel. Det er også mulig å søke støtte gjennom Innovasjon Norge men da gjerne større beløp og det er en del forutsetninger som må være på plass.

Dagens ordninger er ikke gode nok. En gründer som arbeider uten inntekt får ikke pensjonspoeng og normalt ikke lønn fra virksomheten før inntekt genereres. Dette bør endres.

Det kunne for eksempel vært en ny ordning under Innovasjon Norge eller Forskningsrådet som gir støtte til arbeidsledige som ønsker å skape egen virksomhet. En slik støtte kunne være en månedlig utbetaling på for eksempel 2000 kroner til selvstendig næringsdrivende som bruker tid og energi på å skape egen inntekt og 4000 kroner til de som bruker tid og penger på å skape en virksomhet der målsetningen også er å skape arbeidsplasser for flere.

I tillegg bør gründere få pensjonspoeng. Det er fullt mulig for personer som mottar sosialstøtte, arbeidsavklaringspenger eller arbeidsledighetstrygd å arbeide 37,5 timers uker uten å motta lønn. Gründere registrert i en slik type ordning kunne også få pensjonspoeng.

Det er en stor fordel for arbeidssøkere, og for staten, at noen også ønsker å bruke sin kreativitet og energi på å skape egen virksomhet fordi konkurransen om de jobbene som er da blir mindre. I tillegg kan det skape nye arbeidsplasser.

Dagens gründere får ikke nok støtte fra staten til å ta den risiko de ofte tar og der bør det skje en endring!

By | 27 November, 2018 |