Home » Other » Å si fra seg arv handler ikke sykdom – tvert i mot et klart tegn på at jeg er frisk som en fisk

Å si fra seg arv handler ikke sykdom – tvert i mot et klart tegn på at jeg er frisk som en fisk

Sykdommen er vel det å ignorere informasjon i det mennesker formidler. Jeg har sagt fra meg arv, og forklaringen på det er avgjørelser noen har tatt etter 2011 på min bekostning.
Jeg anså det som nødvendig av ulike årsaker.

Denne avgjørelsen kommer jeg til å stå ved.

By | 6 November, 2018 |