Home » Other » En ny lovparagraf for å korrigere de som aldri gjør feil?

En ny lovparagraf for å korrigere de som aldri gjør feil?

Hensikten med en lov om psykisk helsevern er selvfølgelig å hjelpe mennesker psykologisk. Alle mennesker har en psykisk helse og mennesker påvirker hverandre psykologisk. I tillegg handler psykologi noen ganger om gråsonen mellom lov og ikke lov, noen ganger bare om at noen trenger en korreksjon etter oppførsel og mer sjeldent om at mennesker idømmes tvungent psykisk helsevern etter dom. Det handler om psykiatri når menneske får medisiner for å behandle psykiske tilstander. Noen ganger kan medikamenter være til hjelp, andre ganger ikke.

Det er ikke alltid psykososiale problem kan løses ved å iverksette tvungents psykisk helsevern mot en person. Noen ganger vil det kunne være til hjelp for en person og et miljø om det var lettere å også bruke tvungent psykisk helsevern for å korrigere oppførsel eller avklare usikkerhet i et miljø.

Man kan tenke seg familiesituasjoner der det oppstår uenighet eller i andre relasjoner der det kan hjelpe å trekke en eller flere personer ut av et miljø bare noen dager. Er man alltid sikker på at en person som sender en bekymringsmelding på en person ikke burde fått en slags oppfølging selv?
Kanskje det noen ganger hadde vært riktig å også gi bekymrede oppfølging i noen dager under psykisk helsevern.

Fin lovparagraf å bruke overfor de som har fordommer?

Om det var en paragraf som åpnet for  tvungent opphold ved psykiatrisk eller psykologisk sykehus med kortere varighet, da målet med oppholdet var en kortsiktig korreksjon eller å avklare usikkerhet, kunne man kanskje oppnå å alminneliggjøre psykisk sykdom enda mer. For en som fordomsfullt snakker nedsettende om og misbruker psykiske diagnoser kunne kanskje en slik lovparagraf være fin å bruke.

Et vedtak må gi riktig informasjon

En lov bør kreve at vedtak som fattes av en bydelsoverlege om tvungen legeundersøkelse må gi helt konkret informasjon om hva som ligger til grunn for vedtak. Er det hendelser eller oppførsel som har utløst et vedtak? Om en pasient ikke får klar beskjed om hva kan det være vanskelig å vite hva som kan gjøres for å unngå tvungent psykisk helsevern en annen gang. Om årsaker må gå klart frem av vedtak tvinger det også leger/behandlere til å sette ord på problemer som må løses.

En bekymringsmelding tar noen minutter å sende, konsekvensen noen måneder eller år å leve med

At noen, selv om de er pårørende, sender en bekymringsmelding er ikke nok. Det bør kanskje også være krav om hva en bekymringsmelding bør inneholde for at den skal kunne vurderes. Om kriteriene for bruk av tvang er at en person er til fare for seg selv eller andre må detaljer fremgå klart og tydelig. Alle kan ha vrangforestillinger (fake news i en avis er et godt eksempel på noe som kan gi det) så ufarlige vrangforestillinger og uenighet er ikke nok til å mene at en person for eksempel er psykotisk. Om noen skal sende en bekymringsmelding  bør det kanskje være et krav at bekymrede tar seg tid til å møte opp ved et legekontor og forklarer seg. Det tar noen få minutter å sende en bekymringsmelding men for pasienter som opplever konsekvenser av den kan det føre til flere måneders tvungent opphold ved sykehus, og at pasient tvinges til å ta medisin over en enda lenger periode fordi det gjerne er del av en behandling. Misforholdet er ikke ideelt med tanke på å hjelpe pasienter til å finne langsiktig gode løsninger for den noen er bekymret for. Å sende en bekymringsmelding som kan gjøres på minutter kan noen ganger være for enkelt.

Det viktigste resonnementet i denne teksten er at mennesker noen ganger trenger en korreksjon og at psykisk helsevern kunne ha en lovparagraf som gjør det lettere å korrigere menneskers oppførsel kortsiktig uten bruk av medikamenter. Med utgangspunkt i innstillingen at det er menneskelig å kunne gjøre feil eller oppføre seg på en måte som oppfattes som uakseptabel i et miljø og at man bør gis mulighet til å korrigere sine feil. Som ikke minst kan brukes overfor de som aldri gjør feil når de trenger en korreksjon.

Rett og slett fordi de aldri gjør feil.

By | 14 November, 2018 |