Home » Other » En ny type støtte til gründere i 4 faser

En ny type støtte til gründere i 4 faser

Selv har jeg møtt på veldig spesielle utfordringer som gründer siden jeg startet et lite prosjekt innen idrett i 2005 og det har fått meg til å tenke. Jeg savner at staten har et fond som støtter gründere fra idé til marked, som kan gå inn som eier i prosjekter i stedet for private aktører.

Et viktig formål med et slikt fond ville være å forhindre at lovende prosjekter stopper opp og å sikre gründere nøytralt eierskap. Fondet kunne være enten 100% eid av staten eller børsnotert og eid for eksempel 50% av private aktører og 50% av staten. En andel privat eierskap kunne være bra fordi privat eierskap antakelig vil skjerpe sansene.

Kriterier for å få støtte fra et slikt fond må tenkes mer over men det kunne gi støtte til for eksempel nye produktidéer, nye design, internettjenester og apper som tilfører markedet noe nytt.
Støtte kunne deles ut i for eksempel 4 faser: Støtte opp til et beløp i fase 1 som kunne gi fondet 25% eierskap til prosjektet, fase 2  som kunne gi fondet 50% eierskap til prosjektet, fase 3  75% eierskap og fase 4 90% eierskap til prosjektet.

Som gründer er man gjerne mer opptatt av å skape enn man som investor er. Derfor kan det hende at en slik type statlig støtte kunne økt grunderes sjanse til å lykkes, som igjen ville være en fordel både for staten og de som evt. har eierskap i et slikt fond.

By | 28 November, 2018 |