Home » Other » Eposter i dag til psykolog/sykehus angående epikrise

Eposter i dag til psykolog/sykehus angående epikrise

Sent: Friday, June 22, 2018 at x:xx PM
From: x
To: x
Subject: x
Fint om også denne eposten kan oversendes “xxx” og informasjon tilføyes epikrisen min:
Det er også viktig å nevne at diagnosen i epikrisen er feil. Det har vært begått lovbrudd mot meg både før og etter 2011 som heller ikke handler om vrangforestillinger eller psykose, som er politianmeldt, som politi har ignorert. Det er det dette handler om.
Jeg føler meg ikke forfulgt men har det bra i dag, og mener som nevnt under prosjektet mitt (prosjektene mine) har vært økonomisk motiv. Og at en part har brutt lover i forbindelse med det.
Om andre påstår noe annet er det rett og slett løgn, så spørsmålet er i så fall hvem som påstår noe annet. Det kan gi viktige svar i noen sammenhenger.
Med vennlig hilsen
Christian Morten Borge
Tlf. 94782202

Sent: Friday, June 22, 2018 at x:xx PM
From: x
To: x
Subject: x
Hei,
Fint om denne kan oversendes “xxx” og informasjon tilføyes epikrisen min:
Jeg mottok en epikrise datert 12.06.2018 der det blant annet står en oppsummering av hva jeg har gjort i livet mitt. Mitt viktigste arbeide, det jeg har lært mest av, gjorde jeg i perioden 2005-2011 og er beskrevet på nettsiden www.oponentus.com . Jeg planla et stort og lovende interaktivt system innen idrett som har vært motiv i noen alvorlige saker.
Det må fremgå av epikrisen, og handler på ingen måte om verken psykose eller vrangforestillinger
at jeg har arbeidet og planlagt dette systemet. Det kan bevises fysisk.
Hvorfor står det ikke noe om det? Dette har jeg formidlet informasjon om mange ganger til sykehuset. Jeg undres over det og lurer på om det er noe av problemet som har vært etter 2011, at mennesker har løyet. Hvem i så fall har det? Dette bør både psykiatrisk avdeling vinderen og norsk politi være interessert i informasjon om.
Arbeidet mitt er blant annet dokumentert gjennom patentsøknad jeg innleverte den 26. april 2011.
Det bør bli klarhet i det for å få en forståelse for hvordan enkelte hendelser kan forstås, og det er heller ingen vrangforestilling at jeg påstår det. Dette er egentlig en sak for politiet og har absolutt ikke noe med psykisk sykdom å gjøre.
Det er også andre detaljer i epikrisen jeg kan snakke videre med min psykolog om når vi sees neste gang som at jeg har gått til VPA frem til februar 2018 noe som er feil. Jeg sluttet i fjor sommer og har klart meg fint.
Ellers mener jeg det alene ikke er tilstrekkelig at det fattes vedtak om tvungen legeundersøkelse på grunnlag av bekymringsmelding fra min far. Han og jeg kan ha uenigheter som ikke har noe med psykisk sykdom å gjøre der det blir alt for enkelt for ham å henvise meg til dere.
Han oppholder seg mye i utlandet. Han har tilgang til begrenset informasjon om detaljer i livet mitt og uten å selv kunne møte opp ved sykehuset fysisk mener jeg en slik bekymringsmelding bør ignoreres.
Med vennlig hilsen
Christian Morten Borge
Tlf. 94782202

By | 22 June, 2018 |