Home » Other » Et tragisk uhell

Et tragisk uhell

Da jeg gikk på barneskolen mistet vi en klassekameraet i en ulykke på tilsvarende måte. En populær og omgjengelig elev.
Et tragisk uhell. Jeg tastet noe rundt dette en gang senere privat som ikke hadde noe med andre å gjøre. Private meningsløse tastetrykk. Dette er nå spor i en alvorlig kriminalsak, der de som har misbrukt dette kan ha vært involvert i svært alvorlige hendelser.

Man kan vel si at et tyveri og misbruk av tastetrykk har ført noen ut i en ganske alvorlig situasjon. De har nok tenkt de skulle slippe unna det de har drevet med, men om de ikke er døde er det nok i ferd med å innhente dem. De kan faktisk ha medvirket til terrorisme. Jeg er bare et menneske og har aldri påstått jeg er perfekt, men en terrorist og ondskapsfull er jeg ikke.

https://www.nettavisen.no/nyheter/syklist-pakjrt-av-lastebil-i-oslo-sentrum—er-livstruende-skadet/3423536403.html

By | 13 September, 2018 |