Home » Other » Feil og hull i politiloggen – Helt virkelighetsfjernt politi!

Feil og hull i politiloggen – Helt virkelighetsfjernt politi!

Jeg ba om innsynsbegjæring og har nå fått utskrift tilsendt fra politiet. Det er flere feil knyttet til det som er skrevet om nabo i 2011. Teksten i anmeldelsen jeg innleverte til politiet mai/juni 2011
er ikke skrevet i loggen. Det er også en rekke andre politianmeldelser jeg har innlevert som ikke er registrert i politiloggen. Informasjon om datatyveri og idrettsprosjektet mitt er ikke en gang nevnt. Hva er årsaken til det?

Den 15.05.2011 er det skrevet i politiloggen:
“Borge møtte ved politivakta og uttrykte bekymring for sin nabos helse etter å ha tilbragt tid med ham den siste tiden. Borge hadde vært innom legevakta for å høre om de kunne følge ham opp videre via fastlege. Politiet oppfordret Borge til å gå innom naboen på vei hjem. Borge opplyste senere å ha vært innom naboen som hadde virket å være helt i orden”

Dette stemmer ikke og gir helt feil bilde av situasjonen.

Den 20.05.2011 er det skrevet i politiloggen:
“Borge møtte ved politivakta og uttrykte at han er veldig redd for hva naboen hans kan komme til å gjøre med ham. Han fortalte også at han er ensom og er redd for å bli utnyttet for sin ensomhet. Politiet informerte ham om tilbudet til sosial vakttjeneste i Oslo.”

Dette stemmer heller ikke

Den 22.05.2011 er det skrevet ordrett i politiloggen:
“Borge møtte ved politivakta i Sandvika og henviste til at tidligere logg som han hadde mer å tilføye til. Han uttrykte bekymring for at noen skulle ta ham av dage. Han trodde naboen og et pakistansk firma ville komme til å stå bak. Borge hevdet å ha våknet opp 16.05.2011 med en følelse av at noen hadde vært inne i leiligheten hans. Borge fortalte at han er psykisk syk og ikke har noe sosialt nettverk rundt seg. Han går til kontroller og behandling for sykdommen. Ved konsultasjon i dag hadde han blitt vurdert til å være “ved sine fulle fem” og ønsket ikke at henvendelsen hans til politiet skulle avfeies som psykisk sykdom.”

Følgende er direkte feil:  “Borge fortalte at han er psykisk syk og ikke har noe sosialt nettverk rundt seg. Han går til kontroller og behandling for sykdommen. Ved konsultasjon i dag hadde han blitt vurdert til å være “ved sine fulle fem” og ønsket ikke at henvendelsen hans til politiet skulle avfeies som psykisk sykdom.”

Jeg gikk ikke til noen for behandling den gang så dette er rent oppspinn fra politiets side. Hvorfor skrev de det? Jeg gikk ikke til noen behandling.

Den 25.05.2011 er det skrevet i politiloggen:
“Politiet var på hjemmebesøk hos Borge med bakgrunn i tidligere kontakt med politiet….”

Det stemmer at 2 personer fra krimvakta var innom meg i forbindelse med naboens oppførsel.
Dette bekrefter det jeg har formidlet utad tidligere at jeg faktisk hadde politi på besøk.

Den 01.06.2011 er det skrevet i politiloggen:
“Politiet var på hjemmebesøk hos Borge med bakgrunn i tidligere kontakt med politiet der Borge ga uttrykk for at han var forfulgt av naboen sin og fryktet for sitt liv. Legevakten kom til boligen.”

Det stemmer ikke at jeg hadde legevakten på besøk.

 

 

 

 

 

By | 2 December, 2018 |