Home » Other » Forskjell på ukultur og organisert kriminalitet

Forskjell på ukultur og organisert kriminalitet

Selv om verken det ene eller andre er bra så er det stor forskjell på for eksempel arvede penger på en konto i utlandet som stammer fra lovlig virksomhet og penger som stammer fra kriminalitet  som f.eks fra Nokas ranet. Min personlige mening er at det første handler mer om dumhet og ukultur som bør behandles i psykiatrien og kanskje med en bot som svir om man selv ikke oppgir det, og det andre om noe helt helt annet.

Å bruke navnet til Per D-S i en samme artikkel som Al Capone som noen gjorde i en nettavis for ikke så lenge siden vitner som så stor mangel på virkelighetsforståelse at personen som skrev artikkelen skulle vært fengslet.

Personlig syns jeg skattesaken rundt Per D-S  fikk alt for store konsekvenser for mannen. Han skulle vært sendt til psykolog eller psykiater en periode, og vært gitt en bot og pålagt å avlegge en ed på at han aldri skulle gjøre noe liknende igjen. Det skulle vært nok (beløpet var beskjedent). Hadde pengene stammet fra Nokas ranet hadde saken vært en litt annen..

Noen ganger må man rett og slett lære av egne feil, og jeg mener det handler mer om det i slike skattesaker der noen arver noe anskaffet på lovlig måte som ikke har vært oppgitt til skattemyndighetene. Per D-S gjorde jo antakelig mye bra, uten at jeg vet nøyaktig hva, og saken fikk alt for store konsekvenser.

Alle vet at Ditlev-Simonsen rederiene for mange år siden var store og at dette stammet fra lovlig virksomhet (mulig det kom fra konens familie).

Alle vet at slekten ikke har vært involvert i organisert kriminalitet som Nokas ranet..

 

 

By | 21 October, 2018 |