Home » Other » Åpenbart en politisak/sak for helsevesenet – Noen har brukt det som agn, andre for å dekke over

Åpenbart en politisak/sak for helsevesenet – Noen har brukt det som agn, andre for å dekke over

Det at noen både før og etter 2011 har stjålet og misbrukt private tastetrykk fra meg er en sak for politiet. Noen har misbrukt det som agn og andre for å skape en uriktig oppfatning av forløpet til hendelser.

Jeg forventer at politiet tar de som fortsatt nekter å se realiteter i øynene, som opptrer plagsomt, og påser at de får psykisk helsehjelp. Jeg har aldri hatt noe å gjøre med noe som helst alvorlig lovbrudd.

 

By | 6 December, 2018 |