Home » Other » Dagens tanker 31.03.2017 – Glem det !

Dagens tanker 31.03.2017 – Glem det !

Det er bare helt ufattelig det som har vært etter mai 2011. Jeg satt og jobbet i flere år med et 100% ærlig prosjekt. Og har kanskje skapt et system som representerer det største fremskrittet innen idrett på flere ti-år. Og media ignorer det og andre fakta tvert.. Er norske journalister helt idioter? Vel. Jeg vet vel egentlig svaret på det. Ja- Norske journalister har vært idioter!

Noen har misforstått helt: Jeg går heller i fengsel som en uskyldig mann enn å gi etter for press når det gjelder hendelser jeg aldri har hatt noe med å gjøre. Og jeg kommer aldri til å gi helt slipp på prosjektet mitt selv om jeg ga det fra meg i 2015. Ja jeg kan gjøre endringer men da er det hensyn å ta.

Andre har nok lært på sine måter mye av 22. juli men på en annen måte enn meg. Polti og myndigheter har sikkert lært veldig mye men hendelsen har jo aldri hatt noe med meg å gjøre. Jeg har aldri påvirket noen til å gjennomføre 22. juli. Jeg har aldri skrevet og lagret noe i noe tekstbehandlingsprogram, sendt noen epost eller brev som jeg har brukt til å påvirke noen i en slik sammenheng. Det tror jeg også harddiskene mine eller internettspor vil kunne bekrefte. Jeg har heller ikke snakket på telefon med noen der jeg har påvirket dem på noen måte til å gjennomføre lovbrudd eller terrorisme.

Sett fra mitt ståsted er det viktigste som har skjedd etter 22. juli fokuset på datasikkerhet. På lover og regler. At data på avveie kan skape problemer. At man må være oppmerksom på hvordan PCer er bygget. Hvordan software er bygget. Hvordan internett fungerer. Hvordan det skal reguleres. Hvordan det skal kontrolleres.

Våpen og bomber har eksistert i flere hundre år men det har ikke internett. Så min mening er at det er PCer og internett som byr på de største utfordringene i dag. Som utgjør den største sikkerhetstrusselen. Selvfølgelig samtidig som det følges med på andre områder. Atomsikkerhet for eksempel er like viktig men på en annen måte.

Det er jo helt urimelig måten dette har rammet meg på men kanskje man skal prøve å tenke litt lenger. Jeg ville ellers aldri brukt energi på å fokusere nettopp på det jeg har gjort etter 2011. Jeg er systematisk orientert og det kommer til uttrykk gjennom arbeidet mitt. Idrettsssystemet. Idéene til et annet system. Lovene. Fokuset mitt etter 2011 er en konsekvens av Breiviks handlinger som jeg aldri har hatt noe med å gjøre. Og andres lovbrudd før og etter 2011 som på ingen måte har vært min vilje men andres. De har hatt motiv. Det handler også om systemsvakheter som ellers kunne tatt veldig mange år å få fokus på. Min mening om det kan folk mene akkurat hva de vil om. Jeg driter jo i hva andre mener om jeg vet noe er riktig selv.

Sannheten er at om fokuset ikke hadde vært på disse forholdene, som også Snowden medvirket til kanskje selv om han i motsetning til meg brøt lover og regler, så kunne det gått enda verre på et senere tidspunkt. Informasjon på avveie kan være farlig og tyveri av data må behandles som lovbrudd. Hans rolle som varsler er på den annen side sikkert viktig. Hvem vet om det ikke hadde vært fokus på dette. Hadde det vært større fare for atomkrig på et tidspunkt? Informasjon kan brukes til å manipulere mennesker. Det samme kan bilde og videoteknologi. Og media.

Medias aktører er livsfarlige om menneskene bak ikke følger lover og regler fordi aktørene når ut til så mange. Måten VGs nettavis for eksempel har misbrukt mine private data på er klare lovbrudd og forkastelig. Hvor er respekten deres for lov og rett?

Mange mennesker medvirker positivt på forskjellige måter i samfunnet. Noen tar i tanker man har formidlet og bruker det på en positiv måte. Det skal jo de ha respekt for. Men de skal ikke glemme menneskene som gjennom lidenskap faktisk gjennomgår opplevelsene som settes ord på.

Store endringer i samfunnet kommer normalt fra innovatører og andre som er gode til å tenke i nye baner, og fra mennesker som selv opplever svakheter ved de ordningene som er. Politikere og andre er viktige men på en annen måte. De omsetter fra idé til handling. Jeg tenker ikke da på Breiviks handlinger..

Jeg er blitt fratatt både ytringsfrihet og rettssikkerhet de siste årene. Lover er ikke blitt håndhevet. Flere personer skulle sittet i fengsel etter lovbruddene som er begått mot meg.

Mitt fokus har først og fremst vært på det jeg selv har opplevd som systemsvakheter knyttet til lovbrudd begått mot meg. For det er det det har handlet om for min del hele veien. Andres lovbrudd begått mot meg.

Hvorfor gjør man det man gjør.. Jeg mener at det er flere hendelser før og etter 22. juli som sannsynliggjør at mørke krefter har stått bak 22. juli. Hvem stod bak drapet på Vegard Bjerck? Hvem stod bak drapet på Einar Opsahl? Var fallskjermulykken til Aksel Hennies bror en ulykke? Osv.

Motiv i kriminalsaker er kjent fra tidenes morgen. Derfor er det litt rart at det ikke var forståelse for at motivet kunne være et annet 22. juli. Enn det som var Breiviks motiv slik det fremkom i media. Som jeg har vært inne på mener jeg idrettsprosjektet mitt har vært et bakenforliggende motiv.

Jeg har aldri hatt noe med Breiviks handlinger eller planlegging å gjøre. Aldri. Planlegging handler om hva man skal gjøre for å oppnå noe. Man treffer en beslutning om å gjøre noe eller ikke. Man peker ut mål. Man skal utføre en rekke handlinger for å gjennomføre noe. Det skjer over tid. Jeg har aldri vært kjent med at noe slikt har pågått.

-Breivik virker syk. Men hører bare hjemme i fengsel. Det er min mening og en mening jeg har lov til å ha.. Han er faktisk heldig etter min mening som får sitte i fengsel.

-Jeg har aldri hatt noe ønske om å ramme noen som helst negativt. Mitt fokus har vært idrettsprosjektet mitt. Det vet alle som har hatt kontakt med meg i årene før og etter 2011.
Det hadde vært så lett for parten som har forsøkt ta prosjektet mitt å kontakte meg. De har hatt år og dag siden 2011. Det er ikke min feil at de ikke har gjort det. Og i dag er det så sent at jeg ville bedt parten om å avvente. Jeg må vite hva som har skjedd først. Som nevnt tidligere er ikke historien ferdigskrevet når det gjelder prosjektet mitt selv om noen kanskje tror det..

Hadde ikke jeg sagt det som det er hadde jeg selv risikert å bli tatt av dage. Kanskje på en måte som andre ikke merket. Derfor deler jeg også informasjon på Youtube. Ja, jeg er redd for å såre noen. men noen ganger har man ikke mange valgene desverre. Noe har jo skurret veldig ved at jeg er blitt holdt i skyggen de siste årene. Noen har noe å skjule og har forsøkt å skape en uriktig virkelighetsforståelse.

Jeg er usikker på om min mor kan ha blitt presset før hun gikk bort i 2007 og om det kan ha resultert i hennes bortgang. Med tanke på andre hendelser som jeg har vært inne på, som kanskje kan knyttes til saken, så er det på ingen måte umulig. Det har vist seg at miljøet bak tar i bruk rå metoder for å oppnå sine mål.

Det jeg har gjennomgått de siste årene har vært forstyrrende og forhindret meg på noen måter til for eksempel å stifte familie. Jeg har også tapt økonomi. Og blitt ydmyket ganske kraftig selv om det ikke gjør meg noe som helst i dag. Faktisk driter jeg i det i dag..!

Så man har forskjellige tap.

-Feil har nok vært begått før og etter 22. juli. Hvorfor har det ikke vært vilje til å ta ansvar for feilene? Man skal ikke være redd for feil som er begått. Man skal prøve å kompensere det og rette dem opp om det lar seg gjøre. Kanskje liv er gått tapt. Og liv er uerstattelig. Men for de som har mistet noen som en konsekvens av feilene som er blitt begått så bør staten være generøs. Og det å innrømme feil kan være en kompensasjon i seg selv. Staten er styrtrtik så dette bør være null problem. Det må være staten som tar ansvar om noe har sklidd ut. Kongen og dronningen, om de har hatt noen rolle i det som har vært, må ikke klandres. Når jeg skriver det er det bare fordi jeg aldri har hatt noe mål det siste tiåret annet enn idrettsprosjektet mitt. Det har aldri vært noe mål for meg at noen skal ende opp som tapere, men det kan jo bli utfallet om noen ikke kommer til fornuft. Jeg tror ikke det da er meg som blir sittende igjen til syvende og sist som den store taperen.

Det har aldri vært noen viktig sak for meg om Norge skal være monarki eller ikke. Men jeg har følt urimelig behandlet, og til tider bokstavelig talt jaktet på, uten at jeg har gjort noe som helst galt. Som nevnt. Noen har begått 100 vis av lovbrudd mot meg siden før 2011.

Fordi noen har hatt motiv i arbeidet mitt. Det har også kommet klart til uttrykk ved at jeg har fått signal om at «slipper du tak i prosjektet ditt lar vi deg gå»… Men hvorfor skulle jeg gi etter for et press når jeg aldri har gjort noe galt… Det sier noe om menneskene bak. De må jo være idioter..

Jeg var jo livredd i 2 måneder før 22. juli 2011. Noen skulle snakket med meg om de ønsket informasjon. Jeg forstod jo ikke hvem som stod bak trusselen jeg opplevde. Det sier seg selv at det kan ha vært viktig informasjon i 22. juli sammenheng. Alle slike avvik skulle vært tatt alvorlig.

Det som slår meg etter det som har vært er at en del mennesker ikke forstår hendelser av konsekvens. En serie av hendelser trenger ikke ha noen sammenheng men kan skje som en konsekvens av den tidligere hendelsen. Kanskje det er en feil som noen ganger gjøres i kriminalsaker? Ikke vet jeg for jeg er ikke kriminaletterforsker. Ta eksempelet om en person er i politiets søkelys: Dersom politiet ringer til personen er det godt mulig personen vil endre på noe. Telefonen får en konsekvens om han eller hun har noe å skjule. Det samme kan selvfølgelig gjelde andre hendelser.

I mitt tilfelle, da jeg ikke har noe som helst å skjule, ville ikke en telefon fra politi spilt noen som helst rolle. Tvert i mot tror jeg kanskje politiet kunne fått hjelp om de hadde fulgt meg opp i 2011. Husk at jeg innleverte en politianmeldelse i mai/juni 2011. Hvorfor ble ikke den og andre forhold rundt meg den sommeren fanget opp? Det var virkelig noe som ikke stemte. Det er jo manglende forståelse i slike saker når det ikke er interesse for hva som har foregått i forkant.

Da jeg satt og tenkte og skrev i Pelvikveien hendte det jeg hadde enkeltpersoner i tankene, for jeg mistenkte at noen kunne komme til å lese det jeg skrev. Men jeg ante jo ikke noe hvem og hvordan det ville bli brukt. Det tok jo helt av.. Ikke i min villeste fantasi eller verste mareritt kunne jeg forestilt meg at det skulle utvikle seg sånn! Og det sier jeg ikke det for å være stygg men sannheten er at de må ha vært psykotiske de som stod bak det. Jeg var livredd til tider. Som en konsekvens av måten det ble brukt på. Og nettverket som gjorde at jeg følte meg truet.

Det er en del journalister, og ikke minst politi, som egentlig har fremprovosert mine reaksjoner de siste månedene. Det har tvunget meg til å sette ord på det som har vært og søke svar. Jeg er opptatt av rett og galt og det har jeg alltid vært.

Det er også de som har minnet meg på innhold i det jeg har skrevet for flere år siden. Som noen har fått tilgang til gjennom lovbrudd begått mot meg – antakelig helt siden 2005.. Så dette handler om andres lovbrudd hele veien.

Det handler mye om personvern og datasikkerhet slik jeg ser det. Hva vil man en datamaskin skal være? Hvordan bør en datamaskin være bygget?

Myndighetene må kanskje kunne følge med på alle tastetrykk… Men om de skal det må vel folk være oppmerksomme på det…?

Pcen kan være en god terapeut. Det kan være befriende å skrive. Men skal man kunne skrive slik privat er man helt avhengig av at det forblir privat. Og det er i konflikt med at myndighetene følger med.

Noe skal ikke andre bry seg med rett og slett, og da private forhold som ikke har noe med andre å gjøre.

Det er et dilemma når det gjelder overvåkning. Fordi man er så avhengig av at parten som følger med er til å stole på og ikke misbruker det de har tilgang til. Hva om det er en korrupt politimann som følger med? Jeg sier ikke at det har skjedd i denne saken men i teorien så kunne det ha skjedd.

Som jeg har skrevet tidligere,.. Kanskje bør det være en lov som regulerer hva man kan tillate seg å skrive privat. At samme lover gjelder for tastetrykk som ellers i livet… Men hva da med en som skriver en kriminalroman? Og hva med å skrive på andre måter? Dette har jeg skrevet om på http://www.borgesblog.com/nye-lover/new-laws/

Man trenger ikke være politi for å være nyskjerrig på hvorfor et menneske gjør som det gjør. Mine tastetrykk har av og til handlet om nettopp det. Aldri om å planlegge ulovlige handlinger – Og det vet alle som har hatt kontakt med meg i årene som har vært. Jeg har verken truet eller skadet noen.

Det å skrive kan handle om å leke med tankene. Det har jeg også gjort av og til. Derfor oppleves det som så stor galskap at en nettverk av mennesker har handlet på grunnlag av en del av det. Jeg sier ikke det for å såre noen men det er sånn det føles.

Før 22. juli hadde ikke jeg brutt en lov i denne sammenheng.. Og forsåvidt ikke etter heller.. Selv om noen av epostene/tweetsene min kan diskuteres, men de var fremprovosert av andre og kanskje til og med av de som ble omtalt i disse meldingene. Det skulle frita meg for kritikk i den sammenheng.

Har noen tenkt på at innholdet de besitter kanskje ikke er fullstendig, at det kan være manipulert eller omskrevet? Kanskje det er informasjon som bevisst er fjernet for å skjule noe? Før de mottok det.. Kanskje noe av betydning for etterforskning…

Oversettelse fra et språk til et annet kan by på problemer fordi man er så avhengig av å oversette riktig. Selv minimale avvik kan få noe til å fremstå som noe helt annet enn det var tenkt som. Man kan bare fjerne et tegn eller legge til et par ord.. Og meningen kan bli en helt annen.

Har noen avlyttet leiligheten min..? Og publisert innhold på Radio de siste 10 årene? Om det har skjedd har noen brutt loven enda flere ganger… Jeg har ikke vært på Radio de siste 10 årene såvidt jeg vet selv…

Har xxxxx hatt en finger med i det spillet som har vært? Han er en kjent person i media og har sikkert informasjon om det som har vært. Jeg vil minne disse menneskene om at tilbakeholdelse av betydningsfull informasjon normalt er straffbart, og at foreldelsesfristen i alvorlige saker ikke går ut på dato..

Hvilken rolle har nettverket til de kongelige hatt i det som har vært?

Alt jeg har skrevet som andre har undret seg over, som kan ha gjort andre usikre, har handlet om ønsket mitt om å forstå kriminalitet og lovbrudd bedre. Det har aldri handlet om å planlegge eller begå lovbrudd: Skal man forstå alvorlig kriminalitet bedre må man tørre å tenke i de baner. Skal man forstå terrorisme bedre må man tørre å tenke i de baner.

Ja, jeg var av og til irritert i tiden noen stalket meg og truet på livet, og det kom til uttrykk gjennom det jeg skrev. Hvem ville ikke vært det? Og jeg var en periode usikker på hva som hadde foregått forut for 22. juli, og hadde nok enkelte vrangforestillinger rundt det men hvem hadde ikke det?

Problemet er at noen bevisst har gått inn for å spille på disse dataene for å ramme meg. Så hvorfor ble ikke det stoppet i 2011? Det er snakk om data jeg aldri har delt med noen. Private data.

Hvordan fikk de tak i det før 2011 og etter?

Jeg skulle hatt erstatning for det jeg har opplevd de siste årene, faktisk siden 2005 antakelig.

En del journalister skulle også vært holdt ansvarlig. Flere journalister har brutt loven.

Når noe så alvorlig som 22. juli skjer kan det være angst eller frykt for at mennesker som står en nær kan ha noe med det å gjøre. Slike hendelser kan påvirke hele familier og slekter, kanskje til og med venne- og bekjentskapskretser. Derfor er det så galt at lovbruddene som ble begått i hele perioden 2005-2011 ikke ble et tema. Jeg mener det er flere som har hatt kjennskap til det.

Selv om det hadde vært ubehagelig i 2011 ville det vist seg ganske raskt hva som hadde skjedd om informasjon hadde blitt lagt på bordet.

Noen har med andre ord holdt tilbake viktig informasjon på min og andres bekostning før 22. juli, og det har fått konsekvenser også etter.

Kanskje for å skjule det som skjedde før 22. juli. Kanskje av frykt for å bli holdt ansvarlige eller silt i dårlig lys selv. Kanskje av noen med motiv i idrettsprosjektet mitt.

Det dette handler om er at en part ulovlig har brukt spionprogramvare, en keylogger, en ulovlig nettverksforbindelse eller ulovlig tatt seg inn i leiligheten min og fanget opp data jeg selv ikke en gang lagret. Sett fra mitt ståsted handler det om en part som har begått flere lovbrudd mot meg og misbrukt mine data. Så hvem stjal og distribuerte mine private data ulovlig? Hvordan ble det gjort?

Det er spørsmålene som trenger svar.

By | 31 March, 2017 |