Home » Other » Godt lederskap tar ansvar

Godt lederskap tar ansvar

Har lært mye siden 2011 og det kan brukes på en positiv måte i fremtiden.

Hvem tar for eksempel ansvar for feilene som har vært begått etter 2011? Vilje og evne til å ta ansvar for feil er jo helt fraværende hos for eksempel politi og helsevesen.

Godt lederskap tar ansvar for feil som begås.

By | 3 April, 2018 |