Home » Other » Harald Stanghelle kan ta feil og kan ha gjort sin største journalistiske feil

Harald Stanghelle kan ta feil og kan ha gjort sin største journalistiske feil

Da jeg tok kontakt med pst og Aftenposten i 2011 og 2012 har begge parter gjort en stor feil ved å ikke følge opp dette.

Det som har foregått før og etter 2011 har verken med meg eller min slekt å gjøre men med
en alvorlig terrorhendelse der ingen kanskje helt forstod alt. Der media videreformidlet Breiviks historie i media som han fortalte den, og lukket øynene for noe som har foregått før 2011.

Gjermund Cappelens narkotikanettverk ble også rullet opp i dette og har komplisert saken.
Det at nettverket deres ble gjennomskuet har gitt dem motiv. De har antakelig ønsket hevn
mot mennesker som har deltatt i opprullingen.
Selv har jeg aldri hatt noe med etterforskning av noe sånt å gjøre, fordi jeg ikke jobber for politiet, men jeg ser ikke bort fra at datatyveri fra meg kan ha gjort at noen har igangsatt etterforskning. Jeg har ikke hatt noe å vinne på det og er like mye taper i dette som Cappelens
narkotikanettverk, selv om jeg aldri har deltatt i den type vikrsomhet.

Jeg tror på ingen måte at monarkiet i Norge er reddet i dag. Jeg tror monarkiet kan få problemer fremover om det er riktig at kongehuset har stått bak det som har foregått rundt meg.

Noen har blandet en alvorlig terrorsak med ganske uskyldige ting sett i en slik sammenheng.
Dette er ikke en sak som verken noe sykehus eller andre vil klare å dekke over. Som jeg skrev for
noen dager siden så innhentes normalt mennesker av sannheter. Spørsmål er hvor lang tid det tar.
Nazistene forårsaket 2. verdenskrig før Hitler ble stoppet. Hvem er Hitler denne gangen?

 

By | 29 August, 2018 |