Home » Other » Hvem har løyet?

Hvem har løyet?

Facebook siste 24H

Korrigerte nettopp en melding jeg skrev i går. Jeg har ikke behov for at noen trekker seg fra sine stillinger men mener noen må ha vært alvorlig psykisk syke med tanke på det som har foregått mot meg etter 2011. Virkelig syke. Det holder at de oppsøker psykolog eller psykiater og får en irettesettelse av noen.

Jeg mener noen har påstått at jeg ga fra meg idrettsprosjektet mitt til noen da jeg flyttet til Pelvikveien på Snarøya i 2011 men det er ren løgn om noen har fremsatt en slik påstand. Hvem har i så fall det?

Jeg mener fakta rundt det må på bordet.

Det jeg tastet privat på min pc etter sommeren 2011 kan bare forklares med at jeg ikke fikk hjelp av noen til å stoppe den trusselen jeg mente jeg var utsatt for (bla personforfølgelse) som muligens kunne knyttes til samme part som kan ha påvirket Anders Behring Breivik. Det var aldri noen tillatelse fra meg til andre om å bruke mine private tastetrykk.
De som har tatt avgjørelser skulle evt. bedt om meg en slik tillatelse, men de ville neppe fått min tillatelse til å bruke noe som helst på måten det er blitt brukt på.

Det er jo helt høl i hodet at de som har stått bak det som har foregått rundt meg har kunnet holde på fritt etter 2011 uten å bli satt skikkelig på plass. Det er jo fullstendig galskap.

At mennesker er blitt manipulert er en helt annen sak, og der har beslutningstakere langt oppe i systemet ansvaret.
De som har stjålet private tastetrykk fra meg har holdt på med det i mange år før 2011, og samtlige som har stått og sett på at det har foregått kunne stoppet det.

Det er helt sykt og jeg fatter ikke at det går an. Det har vært tastefrihet privat (det var lov til å taste det man ville før det kom nye lover etter 2012), og er fremdeles lov til å taste stort sett det man vil så lenge det ikke handler om å planlegge ulovlige handlinger. Det har jeg ALDRI gjort.

ALT ansvaret i dette ligger på mennesker utenfor min familie og slekt.


De som er interessert i det jeg skriver skal huske på at jeg faktisk bodde ved siden av J. Haraldsen. Det betyr at alt det jeg delte av informasjon (ikke det jeg skrev og ikke delte som var uvesentlig) skulle blitt tatt alvorlig. Den informasjon jeg selv ga til PST, politi, privatetterforsker og media skulle derfor blitt håndtert på en god måte.

Jeg tror problemet er at andre skapte vrangforestillinger hos noen, og at det har skapt problemer.


Jeg formidlet all informasjon jeg hadde i 2011 og 2012 til politi, pst og Aftenposten. Og sendte en del epost til media.
Alt det jeg tastet privat og ikke delte var informasjon uten betydning. Det jeg selv delte hadde betydning. Det var umulig å se sammenhenger for meg i 2011 av flere årsaker, og det har jeg vært inne på før.

Jeg skrev også tweets for eksempel der jeg advarte mot å ikke omtale idrettsprosjektet mitt i media, fordi jeg mente problemer kunne knyttes til det.

Jeg spør meg om det er kongehuset som har gjort de største feilene i dette.


Advarsel til utenlandske arbeidstakere i Norge

Er løsningen å stenge grensene og sende øst-europeere og andre arbeidstakere fra utlandet tilbake til landene sine?

Om mennesker med dårlig råd tror løsningen er å angripe mennesker med mer penger for å løse fattigdomsproblemer i dag tar de grundig feil. Det vil bare skape tragedier og er farlig for samfunnet.

Det er ikke behov for noen “krig” mellom fattig og rik i våre dager for å gjøre verden bedre. Med internett og ny teknologi så vil de som ha minst med tiden få det bedre, rett og slett fordi ny teknologi gjør det lettere å påse at folk har det de trenger for å ha det ok.

Det er et åpent arbeidsmarked i dag i Norge, og jeg håper at øst-europeere (for eksempel) i Norge forstår nødvendigheten av å følge norsk lov. Skjer det grove overtramp så kan man ikke ha et åpent arbeidsmarked.
Norge er bra på mange måter men ikke perfekt, og skal folk fra utlandet nyte godt av det får de respektere lovene.


Det er plass til mange aktører innen organisering av idrett. Om noen tror de skal få hele det markedet for seg selv er det veldig lite realistiske. Det har verken med meg å gjøre eller noen annen enkeltperson. Jeg jobber med ideutvikling og det vil jeg fortsette med, rett og slett fordi erfaringen min tilsier at om jeg ikke gjør det jeg gjør så kan det ta lang tid før andre gjør det jeg gjør.


Skal man forstå ansvar i en sak er flowchart en veldig fin måte å se hendelser i perspektiv. Noen må ha innstallert en spionprogramvare på PCen min før sommeren 2011, eller tatt seg inn i leiligheten min, og da har det handlet om noe jeg ikke har hatt kontroll over. Altså et valg andre tok. Jeg brukte antivirusprogramvare og brannmur fra et anerkjent selskapet for å beskytte mine PCer i hele perioden 2005-2011 (og etter). Det var et valg jeg tok for å forhindre at noe sånt skulle skje.

Hva skjedde etter tyveriet? Videre må minst to personer ha snakket sammen, og tatt nye avgjørelser. Det er nye hendelser utenfor min kontroll, som jeg ikke har hatt noen kjennskap til.

Hva som har skjedd videre vet jeg ikke.

Hvor lenge var andre kjent med at det skjedde? Det handlet også om valg å ikke si fra. Hvorfor? Pga prosjektet mitt?

Delte de ut en versjon av stjålne tastetrykk til noen? Det er i så fall nye hendelser i hendelsesforløpet.

I tillegg kan man stille seg spørsmålet: Hvorfor var noen interessert i mine private tastetrykk, også de jeg slettet?
Trolig på grunn av idrettsprosjektet mitt, Hadde de lagt inn spionprogramvare på PCen min om det ikke hadde vært for idrettsprosjektet? Nei.

Så idrettsprosjektet mitt har vært motiv hele veien.


Jeg mener de som følger mine private tastetrykk i dag bør oppsøke psykolog eller psykiater. Det jeg deler selv gjennom epost, sms eller på blogg eller facebook er noe annet.

Jeg mener de som følger min PC i dag er løgnere og bedragere. Dønn uærlige mennesker som manipulerer kontakt jeg har med andre.

Hadde det vært en krigssituasjon, og en en offiser eller general hadde unnlatt å ta til seg informasjon av betydning, så vil jeg faktisk påstå det hadde vært ganske grovt. Kan man kalle det landssvik å ikke være interessert i fakta? Det kan kanskje forstås og tas hensyn om personen som har ignorert informasjon har vært syk, og kanskje landssvik er for sterkt ord om det handler om å gjøre feil, men det er en alvorlig feil noen har gjort mot meg.

De har jo gjort det motsatte av det de burde gjort. De som har skapt problemer kunne kanskje fått en alliert, men skaper seg en fiende ved å holde fast på vrangforestillinger. Jeg er ikke en viktig person, men satt på spissen kan man tenke seg at å gjøre den type feil kan få ganske store følger.

For de som har vært interessert i det jeg gjør, så strider det i mot all fornuft og alle norske lover å stjele for eksempel. Det er åpenbart at noen har stjålet tastetrykk fra meg i mange år. Det er også åpenbart at noen har vært interessert i prosjektene mine og prøvd å sjele det fra meg. Så jeg lurer jo på om verden er helt SPRØ. Dette er i Norge.

Hvem er den sviktende parten etter 2011?


Har aldri gitt verken Kongen/dronningen eller Eirik Jensen tillatelse:

Jeg har aldri gitt verken Kongehuset, Eirik Jensen eller andre tillatelse til å bruke mine private tastetrykk aktivt i en etterforskning, eller andre på noen som helst annen måte verken før eller etter 22. juli.

De som har stått bak misbruket har både krenket meg og min slekt på det groveste.


Innlegget under er blitt til med mye slett, klipp og lim i dag..
Mye klipp og lim på grunn av psykisk stress forårsaket av de syke menneskene som har skapt problemer i mange år..:

Noe jeg lurer på etter 2011 er om personer som sitter og følger med på menneskers tastetrykk og databruk lettere er utsatt for å utvikle psykose eller vrangforestillingslidelse.

Som PC og internettbruker, og ihvertfall når det gjelder PCer som ikke er oppkoblet internett, antar man at andre ikke legger seg opp i det en gjør på noen måte. Det er slik man tenker lovene sier det skal være det er, og man forventer at andre følger lovene som en selv gjør. Man tenker ikke at personer som sitter of følger med misbruker informasjon fra ens dataaktvitet på forskjellige måter.

Etter egne erfaringer mener jeg dette er et problem, og jeg lurer på om dette er noe psykiatri og psykologer bør være oppmerksomme på når det gjelder personer som følger med på andre menneskers PC aktivitet (etteretning, politi, kanskje ansatte hos store internettselskaper).

Man sitter for eksempel normalt ikke og ser en musikkvideo for å formidle et budskap til noen som følger med på det en gjør, og ihvertfall ikke om man ikke vet hvem som følger med og hvorfor (eller at det faktisk foregår). Musikk kan lyttes til uten at man en gang tenker over teksten.

Når jeg skriver dette er ikke det for å krenke noen. Kanskje bare et hint til de som sitter og følger med at det ikke er sikkert at det man ser er det man selv tror det er.

Ja en som sitter og taster kan tenke en og annen tanke et øyeblikk, og også taste det ene og det andre, men skriver man ikke en melding til noen så er det normalt ikke melding til noen. Jeg er med tiden blitt oppmerksom på at noen trolig har fulgt med også på vanlige tastetrykk uten å ha sendt noen melding til noen. For noen år siden var det mer en mistanke enn i dag, og jeg er blitt mer og mer sikker på at det er sånn. I dag er jeg helt sikker og derfor også mer oppmerksom på det.

Om noen sitter og suger til seg tastetrykk (da ulovlig fordi det er ikke lov å å hacke seg på andres pc’er eller stjele tastetrykk) der man ikke selv trykker “send” eller “submit” så ligger jo ansvar på den som ulovlig fanger det opp. Personen som taster privat har jo ikke noe med det å gjøre. Hvordan stjålne tastetrykk brukes er det helt umulig for en vanlig internettbruker å vite noe om, ihvertfall om man ikke aner at det faktisk foregår (og hvem).

Ønsker man informasjon om hva en personer tenker og mener må man snakke med personen om det ikke går veldig klart frem hva personen tenker og mener i for eksempel en blogg eller på Facebook.

Om det man taster før det publiseres eller deles skal være bindende på en måte med tanke på ansvar, så må enten en lov brytes i det som tastes og må man ha informasjon om at det er noen som sitter og leser det en taster, hvem og hvorfor. Om noen sitter og følger ens tastetrykk uten at en vet det, og spesielt om det ikke er politi, så er det politiets jobb å stoppe det.

Man kan ikke medvirke på en måte man selv aldri har gjort.

Det man ikke ser det er man gjerne uoppmerksom på. Ja, alle har hørt om hackere, og alle vil derfor også gjøre seg tanker om det men de færreste tenker at andre sitter og følger med på det en taster hele tiden. De fleste normale mennesker som ikke har gjort noe galt vil tenke det ville være sinnsykt.

Det har ikke vært gitt informasjon nok fra myndigheters side om hvor utsatt mennesker er, og hvordan man risikerer at det man taster kan bli misbrukt. Som en normal person aner man ikke noe særlig om dette.

Jeg mener det er en stor mangel på forståelse for hva som er greit og ikke greit i dag. Andres private tastetrykk skal folk få ha for seg selv. Det er helt GALT sånn det er blitt, at etteretning, politi og også andre kan koble seg opp til PCer som selv ikke er oppkoblet internett (om politi og etteretning først kan så kan også andre).

En person ville garantert ikke lagt ut alle sine private tastetrykk som en melding til alle.. Selv om personen tastet noen ord om “hva om” privat..

Jeg tror det vil ende i katastrofe en gang i fremtiden om ikke lovene der endres.


Er det Torp hos PST som ikke har gjort jobben sin ordentlig? Kanskje? Lurer på om han het Nils Torp. Jeg mener jeg kontaktet PST i 2011 og lurer på om navnet hans var Torp.
Jeg var også innom pst senere med flere videoer der jeg formidlet ganske detaljert informasjon om problem med en nabo og at jeg hadde en utfordring med at noen hadde stjålet data fra meg (som mer presist kan sies å være tastetrykk fordi det ikke en gang handlet om lagrede data).

Noen skal holdes ansvarlig for misbruket. Det de har bedrevet er ren trakassering og hån av både meg og enkelte i min slekt.

 

By | 22 August, 2018 |