Home » Other » Hvem saboterte etterforskning i 22. juli saken?

Hvem saboterte etterforskning i 22. juli saken?

Når jeg ser tilbake på mine epost og brev fra 2011 henvendte jeg meg både til EOS utvalget og fikk svar derfra i mai 2011, fordi jeg mistenkte ulovlig overvåkning eller ikke forstod personforfølgelsen som foregikk, jeg politianmeldte naboen min i mai/juni 2011 og jeg kontaktet politi i epost angående prosjektet mitt i november der jeg formidlet informasjon om at jeg mente det var en mulighet for at organisert kriminelle var ute etter arbeidet mitt. Jeg mener jeg også oppsøkte de en gang eller to til i 2011. Ingen reaksjoner fra deres side. De overså det blankt. Som jeg har vært inne på før kontaktet jeg også en privatetterforsker sommeren 2011, og var innom Ibas med Pcene mine i september 2011. Jeg hadde også en fra PST innom meg i 2011 eller 2012.

Hvorfor ble ikke henvendelsene mine fulgt bedre opp?
Politi skulle etter 22. juli også gått ut i media med oppfordringen «har du opplevd noe spesielt eller utenom det vanlige de siste månedene vær vennlig og ta kontakt». Og jeg tenker ikke da nødvendigvis på mistenkelige pakker stående på et offentlig sted, men hva som helst. Det skulle også vært en naturlig ting for politi å gå gjennom anmeldelser de siste årene etter saker som kunne knyttes til 22. juli saken.

Hva har jeg gjort når det gjelder sikkerhet rundt prosjektet mitt?
Jeg stilte kontrollspørsmål til Anne Cathrine Eriksen som hadde en forbindelse til det Pakistanske selskapet før vi begynte mener jeg. Jeg husker ikke nøyaktig ord vi utvekslet men var det trygt å bruke et selskap i Pakistan? Senere stilte jeg også spørsmål om det var trygt å la dem fjernstyre Pcen min ved hjelp av teamviewer, noe hun bekreftet det var. Det husker jeg som om det var i går.
Jeg ringte også politi mener jeg før Khalid Hameed kom til Norge, og han virket som en hyggelig mann. Var det noe jeg skulle være oppmerksom på i den forbindelse? Var det ok at han brukte navnet mitt som referanse i forbindelse med at han kom hit? Jeg mener jeg også snakket med henne om det. Var det trygt? Jeg mener jeg gjorde det meste som kan forventes av en vanlig person. Jeg hadde risiko for terrorisme i bakhodet, etter krigen mot terror, men hun anså overhode ikke det som noe faremoment. Det kom til uttrykk ved at mine kontrollspørsmål ikke fikk respons utover det jeg skriver her. Jeg stilte ikke mange spørsmål om det men jeg stilte nok spørsmål. Problemet er nok at etteretning og politi ikke har vært nok oppmerksomme, og ikke har hatt rutiner i forhold til slike forbindelser. Etteretning skulle kanskje kontaktet henne om relasjonen hennes til dette firmaet. Kanskje det skulle vært en rapporteringsplikt til E-tjenesten for firmaer med forretningsforbindelser i utsatte land.

Det var ihvertfall et eller annet som manglet.

I lang tid etter mai 2011 var jeg truet, og jeg var ofte redd. At jeg ikke fikk tilbakemeldinger fra henne, politi, eller andre, om frastjålne data jeg ofte er inne på i disse videoene gjorde at jeg var i villrede. Jeg oppfattet kontakten med det Pakistanske selskapet som god egentlig før usikkerheten rundt meg oppstod, og derfor var det vanskelig for meg å forstå hvordan dette hang sammen. Det at lederen for det pakistanske selskapet sommeren 2011 mumlet «kan ikke du bare dø» forstod jeg rett og slett ikke fordi det ikke stemte med avtaler vi hadde inngått, og vi hadde ellers en hyggelig dialog. Jeg lurer på om det som kom til uttrykk var en konsekvens av at det ikke gikk som han tenkte og hadde planlagt. Kan naboen min på Rykkinn ha hatt en forbindelse til ham?

Er det ikke litt rart at han og hans selskap ikke har vist interesse for å arbeide videre på løsningen? Jeg syns det. det er en stor logisk brist i det.

Det forenklet ikke forhold at jeg plutselig fikk en ganske kjent dame som nabo sommeren 2011, og det var ikke tilfeldig tror jeg. Faktisk kompliserte det mye, og var ikke ønskelig fra min side at det ble sånn med tanke på usikkerheten jeg hadde opplevd og konsekvensene. Det gjorde jo at det var nødvendig å flytte igjen noen år etter, ikke fordi jeg mislikte henne på noen måte for det gjorde jeg ikke men fordi jeg tror det oppstod vrangforestillinger i forbindelse med flyttingen min dit. Med tanke på detaljer jeg er inne på i disse videoene ble det for nært enkelte mennesker. Det var var rett og slett ryddig å flytte på seg igjen. Er man midt opp i et eller annen usikker sak så ønsker man verken utsette seg selv eller andre for mer usikkerhet enn den som allerede er.

Noen misbrukte helt klart mine private data, og det var ikke noe jeg forutså ville skje da jeg satt og skrev, som noen gjorde. Jeg hadde arbeidet med prosjektet mitt i flere år, og det var det jeg så for meg ville kunne gi meg en inntekt og fremtid. En ryggrad og styrke også i relasjon til andre mennesker. Jeg ville jo aldri bare gitt fra meg det i 2011. Det ville være å gi fra seg både flere års arbeide og penger investert. Hva skulle jeg ha å gjøre sammen et nettverk av mennesker jeg overhode ikke hadde hatt noe til felles med eller noe å bidra med? Hadde jeg lyktes med prosjektet mitt hadde jeg kanskje hatt noe å tilføre i noen miljøer. Men hva skulle jeg hatt å tilføre uten? Poenget mitt er at noen har vært veldig naive, og må ha blitt lurt av noen. Hadde noen kontaktet meg om prosjektet mitt i 2011 eller 2012, og det hadde vært en kommunikasjon rundt innhold i tidligere private data, da kunne saken selvfølgelig vært en annen. Men jeg snakket aldri om fremtidsplaner til prosjektet mitt med naboer på Snarøya, og det ble heller ikke inngått noen avtaler der.

I dag er saken kanskje en annen på grunn av de spesielle utfordringene jeg har hatt siden 2011, og at jeg har blitt blankt ignorert: Jeg har hatt noe å tilføre men på en helt annen måte enn en del mennesker hadde tenkt. Og jeg skulle helst sluppet en del av den motstanden jeg har hatt etter 2011.

Jeg tror mange menn føler at det er arbeidet som gir en trygghet, og sånn følte selvfølgelig også jeg det med dette prosjektet.

De som har misbrukt mine private data er drittsekker rett og slett. Det har vært plagsomt.

Jeg har ikke ansvar for de valg som jeg ikke har tatt i 22. juli sammenheng, før eller etter 22. juli. Skulle jeg hatt det så måtte det vært en kommunikasjon mellom meg og andre parter om avgjørelser som skulle tas. Jeg mener tweets og epost jeg har skrevet etter 2011 kan forsvares fordi omtalte har besittet og tilbakeholdt informasjon som har vært av betydning i 22. juli saken.

Husk at det er ikke meg som har holdt tilbake informasjon i denne saken. Det er andre, og ganske mange mener jeg. Hadde de lagt biter på bordet hadde det vært mulig å få alle bitene på plass. Noen ganger må man si A før andre kan si B og andre igjen kan si C.

Om man veier innholdet i det jeg har sendt ut av epost og skrevet av tweets opp mot informasjon andre har tilbakeholdt i en så alvorlig sak som 22. juli saken, så veier det de har tilbakeholdt mye mer, og er mer alvorlig. Hadde deres informasjon vært gjort kjent ville det forhindret det meste jeg sendte ut av epost og skrevet av tweets etter 2011 som var en konsekvens av usikkerhet rundt meg.

Det er rett og slett veldig alvorlig at det som har foregått rundt meg ikke har stoppet, og at informasjon ikke er blitt lagt på bordet. Hvem har ansvaret for det?

Prosjektet mitt var trolig kjent i flere land, fordi noen ulovlig prøvde å selge det videre, derfor kan det forsvares at jeg har sendt ut en del epost til andre land. Russerne var garantert kjent med det. Også amerikanere. Jeg forstod ikke det som foregikk rundt meg, og hadde forstått at noen på en eller annen måte hadde fått tak i mine private data. Jeg antok at utlendinger også kan ha fått fatt i det.

Jeg var opptatt av at stalkingen skulle stoppe.

At jeg sendte ut overflødig informasjon har jeg ikke noe problem med å innrømme, og kan forklares med at jeg ikke forstod sammenhengene.

Folk kan mislike meg så mye de vil men det forandrer ikke fakta. I en så alvorlig sak så skulle noen i politi eller etteretning ha snakket med meg om detaljer.
Diffuse detaljer for meg kunne for en erfaren etterforsker være viktig informasjon for å forstå hva som har skjedd. Jeg var personforfulgt periodevis i lang tid etter 2011 og det har til tider gjort meg irritert, en naturlig irritasjon som noen kan ha forvekslet med skyld i sammenhenger der jeg overhode ikke har noe ansvar.

Uansett hva jeg har følt, og skrevet privat etter 2011 skulle noen ha tatt kontakt med meg om forhold jeg er inne på i disse videoene. Enten har man skyld i en sak, eller så har man det ikke. Jeg har verken skyld eller ansvar for det som skjedde 22. juli eller i forbindelse med andre alvorlige hendelser.

Det er mye som ikke har stemt siden 2011, og jeg syns det er rart at noen er så virkelighetsfjerne og hensynsløse som de har vært i denne saken. Noen har jo også påvirket Breivik, og det er ikke meg.
Og hvorfor har ikke informasjon jeg har formidlet til politi, pst og media blitt fulgt bedre opp før jeg ble tvangsinnlagt i 2015? Det er fire år etter terrorhendelsen. Det er helt merkelig.

Mennesker som har stjålet og misbrukt mine private data har trolig både ledd bak min rygg og gjort narr av meg. Kanskje også av andre omtalt, mistenkeliggjort meg og kanskje andre for forhold vi ikke har hatt noe med å gjøre. Den 22. juli 2011 var ikke jeg oppmerksom på at det hadde skjedd, og det fortsatte trolig også etter 2011. Jeg hadde ikke gjort dem noe som helst. Jeg tilgir at det er skjedd, men de har tatt seg friheter de ikke skulle.

De det gjelder har kanskje måttet svelge lattern sin senere, men det er jo ikke min skyld. Jeg har aldri delt data det er snakk om. Når de først har tatt seg friheten til å lese det uten mitt samtykke, le av det, og stått og sett på personforfølgelsen som har foregått i flere år og unnlatt å stoppe det, ikke angrip meg for andres tyveri og heleri av slike data. Handlinger som jeg aldri har akseptert eller ville kunne forsvare. Det er begått flere lovbrudd mot meg siden 2011 som skulle vært stoppet.

Jeg har hatt tanker og følelser i det som har vært ja, men jeg har jo ikke vært del av noe nettverk som har hatt noe makt. Om frimurerne står bak noe av det som har vært har jo jeg aldri vært frimurer. Ingen Frimurer ville tatt hensyn til min stemme om jeg hadde noe å si. De har handlet på egen hånd. Det samme gjelder andre nettverk og personer.

By | 11 August, 2017 |