Home » Other » Kommentar til epikrise av K.O. 07.03.2018

Kommentar til epikrise av K.O. 07.03.2018

 

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen
Att. K.O,
Spesialisert poliklinikk
Postboks 23 Vinderen

 

 

Kommentar til epikrise

Det er flere feil i epikrisen dere sendte meg og det forundrer meg at dere har tillatelse til å drive som dere gjør. Dere fremsetter jo påstander som er ren løgn.

Jeg vil ta for meg det punkt for punkt:

1. Dere skriver jeg har diagnose “Paranoid psykose” (vrangforestillingslidelse)

Jeg har ikke paranoid psykose og ønsker at diagnosen fjernes.

Jeg har ikke vært til samtale hos dere på et halvt års tid, og da jeg avsluttet behandling hos dere var det fordi det ikke var behov for videre samtale. Jeg har behov for å ha fokus på jobbskapende aktivitet nå det har jeg fokus på.

2. Under bakgrunnsopplysninger går det ikke frem hva som var aller mest sentralt i hva jeg brukte tiden min på i perioden 2005-2011: Planlegging av et system innen idrett som har gitt en part motiv i å stjele private data fra meg over en lang periode. Et system som kan ha en høy økonomisk verdi som utallige mennesker i idrettsnorge og verden er kjent med. Mine private data har vært misbrukt i forsøk på å skape en uriktig virkelighetsoppfatning hos en del mennesker med motiv i arbeidet mitt. Desverre har de lyktes, på grunn av sløvt politi, mennesker som har gjort feil valg og helsevesen med vrangforestillinger.

Eirik Jensen og Gjermund Cappelen saken kan ganske sikkert knyttes til prosjektet mitt, noe jeg med tiden har ressonnert meg frem til. Men jeg tror saken er mer komplisert enn det. Det handler ikke om paranoide vrangforestillinger. At noen med forbindelser i politi har prøvd å ødelegge for meg er en realitet, og det dere gjør ved å ignorere det er rett og slett både å lyge og å ødelegge.

Ellers har jeg kontakt med familien så ofte som det er naturlig. De lever sine liv akkurat som jeg tenker å leve mitt. Jeg er en voksen mann og er verken ensom eller har problemer med mitt sosiale liv. Jeg er tilfreds med sånn ting er. Jeg er fornøyd og bruke mye tid på idéutvikling innen system og produkt og tenker det er naturlig a fortsette med det i månedene som kommer.

3. Jeg godtok å starte med antipsykotikia ved innleggelsen i 2015 fordi det var et krav. Jeg mener det var feil medikament for meg men jeg har akseptert at det ble sånn og har slått meg til ro med det. Jeg har ikke noe i mot sykehuset men mener det ble gjort feil både i forbindelse med innleggelse og i forbindelse med journalføring. Feil i journal på Vår Frue ble politianmeldt men politiet er som nevnt sløve og henla saken. Det er noe jeg også bare må akseptere, og har ikke noe problem med det. Jeg er vant til sløvt politi.

4. Det er ingen vrangforestilling at jeg var utsatt for grov personforfølgelse forut for innleggelsen i 2015. Hadde politi fulgt med hadde de avdekket nettverket som stod bak. Dere kan ikke motbevise at det skjedde, og jeg har aldri ment noe annet enn at det faktisk skjedde.

Jeg har ikke noe problem med det i dag, og mener politi, spesialenheten for politisaker eller en part som etterforsker en sak er kjent med hva jeg her beskriver.

5. Jeg har ikke tatt saken til Tingretten som står skrevet. Jeg vurderte det men det stoppet opp og ønsker ikke bruke tid på det.

6. Det er galskap at dere sender ut en epikrise, med kopi til min far, uten at jeg har samtykket og bekreftet innhold. Sånt skaper bare unødvendig usikkerhet og misforståelser.

7. I epikrisen står det “Aktuelt ved mottak” henviser til innleggelsen ved Vår Frue i 2015. Dette er gammel informasjon og skulle ikke vært sendt ut i dag.

Det er desverre sånn at det er dere og legen ved Vår Frue har hatt vrangforestillinger i denne saken.

Jeg har ikke noe problem med å takle personforfølgelse om jeg utsettes for det, og heldigvis er det slik at stalking i dag er forbudt. I 2015 fikk man en lov mot “stalking” og forklaringen på det er at det faktisk av og til skjer. Motivet bak kan være en sjalu kjæreste eller prosjekter med høy verdi, eller at mennesker som utsetter andre for det rett og slett er psykotiske. Jeg tror desverre en del mennesker kan ha vært psykotiske i forbindelse med det som skjedde 22. juli.

Mitt idrettsprosjekt har en mulig høy verdi og har vært et motiv i noen sammenhenger.

Jeg har ikke behov for kontakt med Fontenehuset og heller ikke behov for noen plan i dag som settes opp av andre. Jeg arbeider ganske iherdig med egne prosjekter og mener jeg vil lykkes med det på en måte. Jeg har heller ikke noe problem med angst i dag.

Det er ikke noe problem at jeg var innlagt i 2015. Tvert i mot lærte jeg mye av det. Og det var hyggelig med kontakt med personer ved sykehusene og jeg har tilgitt feilene som ble gjort.

Det er helt naturlig at jeg var imøtekommende og respekterte det psykiatere og andre ved sykehusene formidlet til meg da jeg var der, men for å være ærlig så mener jeg innleggelsen var fremprovosert og strengt tatt unødvendig.

De som skapte disse problemene har begått flere lovbrudd, og de skulle vært stoppet av politi eller tvangsinnlagt. De har vært roten til en rekke problemer forut for 2015.

8. Jeg mener det er en del feil i journalen min som skulle vært rettet opp. Dette har jeg informert dere om i brev allerede. Når det er nevnt har jeg ikke behov i dag for å bruke tid og krefter for å få gjennomslag for det. Jeg aksepterer det som har vært. Jeg forundrer meg derimot litt over at det ikke er vilje til å forholde seg til realiteter.

9. Det står i epikrisen at jeg fikk en henvendelse i mail via LinkedIn vedrørende prosjektet jeg jobbet med i en del år, fra en som jobbet på prosjektet med programmering i Pakistan.

Det står også at jeg sa at “de kan jobbe videre med prosjektet på egen hånd.”

Det stemmer ikke. Jeg “ga” fra meg prosjektet til en person i Russland rett forut for innleggelsen i 2015 på et tidspunkt dere mente jeg var psykotisk, og har senere innsett det ikke var en ideell løsning. Derfor har jeg reversert det og lagt ut informasjon på bloggen min om at alle kan bruke planene og idéene tilknyttet prosjektet som jeg brukte tid på å tenke meg frem til og planlegge i perioden 2005-2011. Prosjektet var eid av meg så jeg har rett til å gjøre det.

10. Det står videre jeg var uenig i diagnosen vrangforestillingslidelse, men at jeg mente angst/depresjon beskriver bedre det jeg strever med.

Formuleringen er uheldig. Jeg erkjenner at jeg hadde noen vrangforestillinger forut for innleggelsen i 2015 – ja – men jeg var klar over at tankene det gjaldt kunne handle om det. Jeg mener det først og fremst handlet om teorier som skulle vært etterforsket av politi. Blant annet om et datatyveri som har skjedd som jeg har vært inne på tidligere. Tyveri er straffbart. Mennesker bak skulle i det minste hatt en bot. Jeg mener også det er mer alvorlig enn som så fordi data det gjelder har vært misbrukt på ganske syke måter. Det viktige for min del er at jeg aldri har skrevet noe som en oppfordring til noen om å gjøre noe galt, og det gikk også klart frem av data mener jeg.

Jeg strever ikke med angst eller depresjon nå. Jeg har aldri vært suicical.

10. Under “Aktuelt ved mottok” står det noe om et medikament jeg fikk i 2015. Det stemmer at jeg respekterte psykiaterens ønske om at jeg skulle ta medikament men er helt sikker på at det hadde gått fint uten. Tror ikke forskjellen ville vært stor bortsett fra at det ville vært mer behagelig for meg uten.

11. Det står under “Behandling” at jeg gir uttrykk for å ha opplevd stor urett og krenkelse fra helsevesenets side og at han reagerer sterkt på det han opplever som manglende anerkjennelse for dette, men understreker at han ikke har noe personlig mot noen her.

Alt knyttet til opphold ved Vår Frue Hospital og behandling ved Voksenpsyakiatrisk avdeling vinderen er historie og uproblematisk for meg. Men det er et problem om dere ikke klarer å bearbeide og håndtere informasjon riktig. Epikrisen dere nå sendte ut skulle aldri vært sendt ut og ihvertfall ikke til min far, fordi den inneholder gammel informasjon og ikke er presis. Dere skulle bedt meg om samtykke før noe ble sendt ut. Hadde dere tatt en telefon til meg ville dere fått bekreftet at alt går fint.

Jeg takler også livets utfordringer helt fint: jeg har lært de siste årene at jeg må være varsom med private tastetrykk og ikke si noe som kan feiltolkes eller misbrukes, og har ingen planer om å gjøre noe som strider verken mot norsk lov eller alminnelig folkeskikk. Jeg har heller aldri vært involvert i alvorlige lovbrudd. Så dere kan være trygge på meg.

12. Hva K.O. mener med teksten “det er ikke klart for u.t hva en eventuell innleggelse og behandling med TPH nå skulle utrette..”?

Det er jo fullstendig galskap å tenke slik. Det går helt fint i livet mitt i dag. Følg meg gjerne på min blogg www.borgesblog.com eller på Facebook under mitt navn ChristianMortenBorge om dere trenger bekreftelse på det.

13. Det står videre: “imidlertid kan hans utsikter for å komme seg videre i livet og komme i mer normal funksjon med arbeid ut over nærmeste familie synes redusert uten oppfølging.”
Det står også at jeg synes å ha økt paranoid beredskap på samtaler med u.t. og beskriver symptomer på angst, og at han kan bli redd for at noe vondt skal skje med ham eller familien.

Det er rett og slett løgn, Jeg har ikke snakket med Ødegård på mer enn et halvt år og takler som nevnt livets utfordringer helt fint. Jeg har informert helsevesen om hva jeg tenker rundt overnevnte tidligere og det har ikke K.O. merket seg. Jeg kan selvfølgelig ikke styre andre menneskers handlinger men har ingen kjennskap til at noen er i fare.

14. Kopi er sendt til min far.

15. Jeg har det veldig bra og har nylig innlevert flere patentsøknader jeg for tiden arbeider med.

Jeg mener disse patentsøknadene forklarer Ødegårds utsendelse av epikrise, og spør meg om korrupt politi er involvert.

Oslo, 07.03.2018

Christian Morten Borge

By | 7 March, 2018 |