Home » Other » Politianmeldelse av Oslo legevakt

Politianmeldelse av Oslo legevakt

Christian M. Borge
Silurveien 1B
0380 Oslo

Oslo Politidistrikt
Postboks 8101 Dep.
0032 Oslo

Kopi: Fylkeslegen i Oslo

Politianmeldelse av Oslo Legevakt

Viser til politianmeldelse som ligger hos Spesialenheten for politisaker med referanse 10966069 146/17-123, og tidligere anmeldelser til politi og Spesialenheten som både omhandler tyveri og heleri av data samt 22. juli saken.

Oslo legevakt har for noen år siden nektet å korrigere innhold i min journal. Jeg ser ingen fornuftig grunn til det, og jeg ønsker at journalnotat fra 19/8/2014 rettes som jeg ba om den 20.08.2014 (vedlagt). Innhold i journal er viktig for min helse så jeg ønsker at informasjon tilføyes.

Jeg mener noen har forsøkt å skape et uriktig bilde av meg etter 22. juli, spesielt med tanke på hendelser forut for 22. juli, og Oslo legevakt anmeldes herved for registrering av uriktig informasjon i min journal. Jeg ser ikke bort fra at feil kan ha medvirket til innleggelsen i 2015, som etter min mening var fremprovosert og unødvendig. Jeg opplever også innhold i journalnotatet som krenkende og fornærmende, for eksempel påstander rundt seksualitet. Det er ingen tvil om at jeg er heterofil men hvorfor skrev de noe om det i det hele tatt?

22. juli saken er en altfor alvorlig sak til at det kan stå upresise og uriktige påstander i en journal et sted om en slik sak, så kanskje de bør pålegges å slette alt som har med det å gjøre.

Min situasjon i dag er en annen enn den var i 2014 og …. Ellers deler jeg åpent informasjon om mitt liv og min fortid på www.borgesblog.com .

Jeg foreslår at Oslo legevakt ser nærmere på innhold på min blog om de i det hele tatt skal skrive noe om 22. juli i min journal, rett og slett fordi saken er for alvorlig til at Helsepersonell skal skrive vagt rundt det. Politi og spesialenheten for politisaker er informert om alt det som er av betydning i denne sammenheng.

Hvorfor var de ikke villige til å rette min journal ved Oslo legevakt?

Oslo, 25.11.2017

_________________________________
Christian Morten Borge, personnr. 150674 45772
www.borgesblog.com

By | 26 November, 2017 |