Home » Other » Må jeg politianmelde Kongehuset?

Må jeg politianmelde Kongehuset?

Men hvem ønsker egentlig å gjøre noe sånt?

Utkast:

Christian M. Borge
Silurveien..
0380 Oslo

 

Oslo Politidistrikt

 

Politianmeldelse

Viser til politianmeldelse som ligger hos Spesialenheten for politisaker med referanse 10966069 xxxxxxx, og tidligere anmeldelser til politi og Spesialenheten som både omhandler tyveri og heleri av data samt 22. juli saken.

Jeg politianmelder herved følgende straffbare forhold:

1) Tilbakeholdelse av relevant informasjon om terrorhendelsene 22. juli på min og min
families/slekts bekostning med relativt store konsekvenser
2) Tyveri av mine private data
3) Heleri av mine private data

Mistenkte i saken
Kongehuset representert ved
Hans Majestet Kong Harald
Dronning Sonja
Kronprinsesse Mette-Marit
Kronprins Hakon
Ari Behn
Prinsesse Märtha Louise
Jasmin Haraldsen

Årsaken til at Kongehuset trolig er kjent med dette er mitt naboskap til Jasmin Haraldsen en periode etter sommeren 2011, og et prosjekt jeg arbeidet med i flere år som også Kongehuset kan ha vært kjent med. Jeg har til dels forklart meg i tidligere anmeldelser og i anmeldelsen til spesialenheten.

Samtidig mistet kronprinsessen sin stebror noe som kan ha medvirket til at kongefamilien har hatt en spesiell rolle i saken etter 22. juli. Desverre spør jeg meg om det kan ha forhindret viktige opplysninger i saken i å bli lagt på bordet, kanskje som en konsekvens av vrangforestillinger eller at feil mennesker har trukket i tråder.

Jeg er kjent med anmelder og vitneansvaret mitt og ønsker ikke nevnte mistenkte gjerningspersoner tiltalt og straffet, men mener at Kongehuset har en forpliktelse til å legge relevant informasjon på bordet overfor politiet i en sak som dette, og at de også har det i forbindelse med enkelte andre saker etter blant annet i forbindelse med tyveri og heleri av private data det gjelder, forsøk på tyveri og heleri av mitt prosjekt innen idrett www.oponentus.com , og forsøk på å skape et uriktig virkelighetsbilde etter 22. juli blant annet på bekostning av min familie og meg.

Oslo, xx.xx.xxxx

______________________________
Christian Morten Borge, personnr. 150674 XXXXX

www.borgesblog.com

By | 25 September, 2017 |