Home » Other » Ny politianmeldelse, mistanke om medvirkning til skade på baby, Jens Stoltenberg, Kong Harald og Dronning Sonja mistenkt for å holde tilbake informasjon

Ny politianmeldelse, mistanke om medvirkning til skade på baby, Jens Stoltenberg, Kong Harald og Dronning Sonja mistenkt for å holde tilbake informasjon

Christian M. Borge
Silurveien 55
0380 Oslo

Oslo Politidistrikt
Postboks 8101 Dep.
0032 Oslo

Politianmeldelse

Viser til tidligere politianmeldelser som både omhandler tyveri og heleri av data samt 22. juli saken.

Tidligere lovbrudd anmeldt omhandler

1) Tyveri av private tastetrykk (data)
2) Heleri av mine private tastetrykk (data)
3) Tilbakeholdelse av informasjon om terrorhendelsene 22. juli
4) Medvirkning til manipulasjon av mennesker og mulig dødsfall som en konsekvens av tilbakeholdelse av informasjon
5) Forsøk på tyveri og heleri av mitt prosjekt prosjekt innen idrett www.oponentus.com

Jeg politianmelder herved følgende straffbare forhold:

I forbindelse med tyveri av private tastetrykk fra meg i en periode jeg bodde i Pelvikveien 1C på Snarøya mener jeg personer som har vært kjent med datatyveriet har medvirket til at en av mine nevøer (en baby) kan ha blitt påført slag mot hodet.

Jeg var innom min bror og svigerinne i fjor som var preget av at min nevø hadde en stor hevelse på hodet. Jeg fikk høre han hadde falt i en trapp men tenkte umiddelbart at en slik hevelse, som omtrent var midt oppå hodet vanskelig kunne ha oppstått etter fall i en trapp. Han må da ha falt omtrent 90 grader rett ned på hodet.

Årsaken til at jeg reagerer som jeg gjør på dette, og politianmelder, er at jeg tror det kan knyttes til tastetrykk jeg gjorde en periode etter 22. juli. Tastetrykk som fra min side aldri handlet om å planlegge å skade noen, eller oppfordre noen til å skade noen, men som kan ha blitt misbrukt av noen i forsøk på å skape en oppfatning av at jeg har hatt noe med det å gjøre.
Jeg mener bestemt at noen blant annet har tatt seg inn i min leiligheten regelmessig etter 2011 og hentet ut data fra meg (som omhandler også tastetrykk jeg ikke har lagret), uten mitt samtykke. Jeg spør meg også om etteretning på en eller annen måte har klart å koble seg til pcen min uten internett forbindelse i denne perioden.

Mine private tastetrykk etter 2011 (som jeg aldri har delt med noen og som gjerne har vært tastet på en pc som ikke har hatt nettverkskort) har fra tid til annen vært brukt på en helt syk måte. Det har også noen ansvar for.

Jeg er helt sikker på at min bror og svigerinne ikke har hatt noe med skaden å gjøre, begge trygge personer, men spør meg om de kan ha informasjon om hvem som har forårsaket den. Om det er slik jeg mistenker at det ikke var et fall.

Det er veldig viktig at dette tas tak i og undersøkes nærmere. Jeg mener å ha merket meg at min nevø faller noe oftere enn normalt (spesielt om han er sliten), selv om han fungerer fint på andre måter. Jeg spør meg om han kan ha fått skade på balanseevnen og mener dette bør undersøkes nærmere av hjernelege.

Dette er en så alvorlig sak at jeg forventer at samtlige under konfronteres med dette, og holdes ansvarlige dersom det avdekkes at noen har vært involvert i misbruk av mine tastetrykk.
Det handler ikke bare om hvem som evt. har påført en skade, det handler også om medvirkning.

Jeg er ingen lege men mener at følgende personer kan ha medvirket til dette ved indirekte å ignorere pågående lovbrudd begått mot meg. Det foregikk også i flere år frem til 2011.

Mistenkte i saken
Hans Majestet Kong Harald
Dronning Sonja
Jonas Gahr Støre
Jens Stoltenberg
Gro Harlem Brundtland
Knut Harlem (sønn av Gro Harlem Brundtland)

Samtlige over er kjent med detaljer knyttet til idrettsprosjektet jeg arbeidet med, og annet jeg formidler her, og at jeg var nabo til en person som har hatt en forbindelse til kongefamilien i en periode etter 2011.

Vitner i saken:
X
X

Skulle være unødvendig å tilføye informasjon da alle mistenkte personer er offentlige personer.
Skulle også være unødvendig å tilføye at om noen av de overnevnet personer har vært kjent med at noen har stjålet tastetrykk fra meg i denne perioden og dermed indirekte medvirket til at noen er blitt påvirket til å påføre en liten baby skade har de ikke noe å gjøre i posisjonene de har. Selv i krig (eller en etterforskning av en terrorhendelse) utsetter man ikke små babyer for sånt. Jeg mener det gjenspeiler en grenseløshet i noen menneskers handlinger etter 22. juli som er direkte sinnsyk, og langt mer alvorlig enn at det kan kalles psykisk sykdom hos de som har medvirket.

Mine private tastetrykk (aldri delt med noen), som jeg lurer på om kan knyttes til dette, handlet bare om sterk usikkerhet knyttet til en overhengende trussel (jeg mener jeg var truet på livet av en person som muligens kunne knyttes til det Anders Behring Breivik gjorde) jeg opplevde i lang tid etter juni 2011, som jeg hadde problem med å forstå. Jeg kan forklare dette nærmere om det er nødvendig men mener overnevnte personer er kjent med dette og derfor har et direkte ansvar for at det ikke ble stoppet før skaden oppsto. Dermed har de medvirket til et svært alvorlig lovbrudd.

Jeg mener det fremdeles er et problem at noen kan koble seg opp til min PC, som ikke har nettverkskort og internettforbindelse (mulig gjennom en radioforbindelse eller over strømnettet) og at de fremdeles stjeler informasjon knyttet til prosjekter jeg holder på med.

Dette har politi et ansvar nå for å stoppe om det er slik, uansett hva som ligger bak. Jeg kan gjerne dele informasjon fra tid til annen med politi om hva jeg holder på med om det er behov for det, men der stopper det. Folk skal ikke stjele.

Jeg er kjent med anmelder og vitneansvaret og ønsker gjerningspersoner tiltalt og straffet.
Også flere alvorlige hendelser kan knyttes til dette og derfor er det viktig at ansvar plasseres uavhengig av om gjerningspersoner er levende eller døde.

Fordi dette er alvorlig vil jeg for ordens skyld understreke at jeg presiserte hva mine tastetrykk den gang handler om, som at de aldri måtte brukes på noen måte som fikk noen fysisk skadet.. Skulle være unødvendig å nevne da private tastetrykk er privat, men nevner det for å få frem poenget at jeg aldri har tastet noe privat for å ramme noen fysisk. Dette er rett og slett en veldig spesiell sak men det gjelder også en del andre saker før og spesielt etter sommeren 2011 og den må tas alvorlig.

Om noen prøver å få det til å handle om psykisk sykdom hos meg lyger de antakelig fordi de har noe å skjule.

Oslo, 17.09.2018

_________________________________
Christian Morten Borge, personnr. xxxxx xxxxx
www.borgesblog.com

By | 17 September, 2018 |