Home » Other » Et mer riktig mottaksnotat (01.11.2018)

Et mer riktig mottaksnotat (01.11.2018)

Bakgrunsopplysninger: Har siden 1996 hatt en del forskjellig type jobber.  Siden sommeren 2017 året har han arbeidet med system – og produkt-idéer og har  innlevert minst 7 nye nye patentsøknader med tanke  på å skape seg en egen inntekt. Har også innlevert flere designsøknader i samme periode. Fra februar 2016 til oktober 2016 gikk han på regnskapsmedarbeider kurs og hadde arbeidspraksis i noen måneder hos Statens pensjonskasse.

I 1996 arbeidet han et halvt års som oppgjørsmedarbeider for en aksjemegler, og fra 1998-2000 som avisbud for Aftenposten. Han fikk da betalt for å vaske tre trappeoppganger ukentlig i en 8 etasjes bygning i Kirkeveien 110A, 110B og 110C. Mellom 2000-2006 prøvde han ut litt forskjellig typer jobber men ble ikke værende i stillingene fordi han ikke følte det var riktig type arbeide for  ham.
Økonomisk klarte han seg ved å leve på penger han fikk fra salg av en leilighet som  ble overført fra hans mormor til ham  i forbindelse med et arveoppgjør. Mellom 2002 til 2004 livnærte han seg på inntekt fra Bærum kommune, og i en periode etter på støtte fra arbeidsledighetstrygd fra Nav.  Mellom 2004 og 2006 var han i arbeidspraksis hos forskjellige arbeidsgivere og mellom 2006 og 2008 i  jobb på  Ikeas kundesenter på Slependen.

Han begynte i 2005 så å planlegge en internett-løsning som skulle gjøre det lettere for spillere å konkurrere og finne en motspiller. Han kontaktet et norsk firma som var drevet av en godt voksen norsk dame som sendte programmeringsoppgaver videre til et firma i Pakistan. Det ble så inngått skriftlig og muntlig avtale.
Ved siden av å arbeide med idrettsprosjektet tok han seg også en jobb på Ikea mellom 2006 og 2008.
I forbindelse med at hans mor gikk bort våren i 2007 arvet han noe penger og fikk mulighet til si opp arbeidet ved Ikea for å konsentrere seg om idrettsprosjektet sitt. Han ser på det som en slags utdannelse eller jobb uten inntekt og har ikke tidligere hatt en tilsvarende kontinuitet i det han har arbeidet med. Han fant da ut at idéutvikling innen system eller produkt er noe han trives å arbeide med. Meningen var at prosjektet skulle gi ham en inntekt men det ble ødelagt av et nettverk av personer tilknyttet organisert kriminalitet (Se www.borgesblog.com/CV for mer informasjon)

Sommeren 2011 mistenkte han at han hadde vært utsatt for datatyveri, nærmere sagt tyveri av tastetrykk, men var usikker på hvor lenge det hadde pågått. Det er ikke umulig at et firma som spesialiserer seg på programmering har nok kunnskap til å legge inn spionprogramvare på en persons PC.  Men det kan også ha vært andre. I juni 2011 innleverte han en politianmeldelse etter at en nabo hadde oppført seg helt uvanlig.  Han kjente ikke naboen men merket seg at han av og til hadde besøk, og så det  ikke som sin oppgave å sende bekymringsmelding til for eksempel helsevesenet etter hans uvanlige oppførsel.

Motivet for tyveri av private tastetrykk frem til sommeren 2011 kan ha vært idrettsprosjektet (www.oponentus.com) han arbeidet med , mens motiv i hendelser etter kan være mer komplisert. Han lurer blant annet på om noen har prøvd å dekke over noe for å beskytte noen før og etter sommeren 2011.

Andre opplysninger: Bor for seg selv  i leilighet han leier (har ingen samboer som det står jeg har i journalnotat). Er enslig, har to helsøsken, 1 halvbror, 2 halvsøstre og en stebror. Hans mor var pasient ved Psykiatrisk avdeling vinderen i en del år og gikk bort i 2007. Hans far bor nå i Norge og skal ikke stå oppført seg nærmeste pårørende. Etter 2015, og i forbindelse med oppholdet ved psykiatrisk sykehus i 2015 har han hatt litt kontakt med fontene huset men har ikke noe ønske eller behov for å gå dit. Har nok interesser til å få dagene til å gå rundt uten. Studerte økonomi i Skottland fra 1994-1996 og sluttet av litt forskjellige årsaker før studiet var fullført.
I barndoms- og ungdomstiden bodde han stort sett hjemme hos sin mor med søsken, og ett til to års tid hos to tanter og onkler i forbindelse med hans mors sykdom. Han bodde et også halvt års tid hos sin far den gang. Siden det har han bodd hjemmefra enten i leid eller eid leilighet.
I forbindelse med at et miljø har stjålet tastetrykk fra ham har han sagt fra seg fremtidig arv til fordel for sin ene halvbror.

Aktuelt: Pasienten mener det er et stort nettverk av psykisk syke mennesker som har personforfulgt ham og forsøkt skape en uriktig oppfatning av hvem han er som person siden 2011. Han mener de inntil nylig blant annet har brukt bilskilt i en slik sammenheng, enten for å formidle informasjon til ham om at noen er døde eller forsøkt å skape vrangforestillinger hos ham. Han mener også noen har trukket i tråder overfor bydelsoverlegen i forbindelse med overføring til tvungent psykisk helsevern nylig, og at det lå til grunn for avgjørelsen og ikke hans samtale med legen.

Han forteller videre at han selv ikke har utdannelse, kunnskap eller erfaring innen etteretning og at det er umulig å tolke hva noen evt. prøver å formidle av informasjon ved bruk av bilskilt om det er slik. Han mener at om noen lurer på noe så må de ta kontakt med ham og spørre. Han lurer også på om Kongen eller Stoltenberg står bak. Uansett mener han at de som står bak, selv om de er flere,  trenger psykisk helsehjelp og en korreksjon. Han lurer også om Eirik Jensen og Gjermund Cappelen saken kan knyttes til det.  Han lurer på om forklaringen er at noen har gjort feil i 22. juli saken og om noen har mistet livet som en konsekvens.

Pasienten mener noen har stjålet hans tastetrykk over en lang periode (både før og etter 2011) og sier han meldte fra om at det kunne ha skjedd allerede i 2011 og 2012 til blant annet PST.  Pasienten vet ærlig talt ikke sikkert hvem som har stått bak tyveri av hans private tastetrykk, men har lurt på om kongehuset eller personen som var statsminister i 2011 har stått bak noe av misbruket.

Det er ikke umulig at et slikt datatyveri har skjedd fordi pasienten arbeidet på et prosjekt i en del år som kan ha vært økonomisk motiv, og fordi det teknisk sett er gjennomførbart. Det er ikke en vrangforestilling at spesielt bedrifter og myndigheter er utsatt for datatyveri av forskjellige type. Pasienten beskriver på sin blogg www.borgesblog.com  hvordan han tror dette henger sammen. Fordi et nettverk av mennesker har plaget ham i forbindelse med dette har han innlevert flere anmeldelser til politiet siden 2011. Ellers har han kjøpt flybillett til Litauen hvor han i dag skulle ha reist for å legge ovennevnte bak seg. Han har meldt seg ut av fastlegeordningen.

Han mener videre at politianmeldelsene han har innlevert bør scannes inn i hans journal, og at dette bør være en politisak og ikke en sak for helsevesenet utover det at  helsevesenet hjelper ham til å stå i det. At noen har personforfulgt ham, stjålet data fra ham og følger hans  internettaktivitet handler ikke om verken psykose eller vrangforestillinger, men om noe som faktisk har pågått fra tid til annen helt siden før 2011.

Psykisk status presens: Utseende svarende til alder. Pasienten håndhilser og er normalt kledd. Pasienten er våken, klar og orientert. God formell og emosjonell kontakt. Nøytral stemningsleie. Smiler ved anledning. Ingen svarlatens og gjør godt rede for seg. Psykomotorisk upåfallende. Normal mimikk. Ingen konsentrasjonsvansker. Bekrefter at han mener det er et nettverk av mennesker som følger med på hvor han beveger seg. Hvorvidt det er paranoide vrangforestillinger eller reelt er umulig for undertegnede å ta stilling til. Pasienten har politianmeldt forholdet og politi bør hjelpe pasienten med å avklare dette. Det er ikke umulig at grov personforfølgelse, som er regulert i Norges lover, finner sted. Grov personforfølgelse (stalking) kan straffes med fengsel i 4 år. Benekter hallusinose. Virker ikke angstdrevet eller impulsstyrt. Samarbeider i mottak og opptrer uten aggresjon.
Suicidrisiko: Ingen dødstanker, dødsønsker eller planer om å skade seg eller ta sitt liv. Føler seg trygg på avdelingen. Vurderes ikke med forhøyet suicid risiko.

Vurdering/tiltak:  44 å gammel pasient diagnostisert med paranoid psykose i 2015. Med tanke på detaljer pasienten har formidlet på sin blogg er det ikke umulig at noen har fulgt med på hvor pasienten beveger seg. Dette bør i så fall undersøkes videre av politi.
Det er vanskelig å ta stilling til hvorvidt det dreier seg om grov personforfølgelse eller vrangforestillingslidelse (alvorlig sinnslidelse). Årsaken til at det er en lov som regulerer grov personforfølgelse og stalking er at det faktisk også kan forekomme i Norge.
Ble undersøkt på Oslo Kommunale legevakt og henvist til tvungen observasjon ihht §3-2. I mottakssamtale formidlet pasienten informasjon om at er nettverk av mennesker trolig har hatt vrangforestillinger etter 2011 og at lederen deres skulle vært korrigert. Han avviser at han tror det er en hemmelig elite som gir ham hemmelige beskjeder om at han overvåkes av kongen eller Stoltenberg. Pasienten er ikke enig i at han har paranoide vrangforestillinger, men mener det handler om grov personforfølgelse som er straffbart med flere års fengsel. Han mener det er politiets oppgave å stoppe det.

Undertegnede vurderer at det er vanskelig å vite om pasienten har vært offer for grov personforfølgelse eller om det det handler om en vrangforestillingslidelse. Pasienten bør få hjelp til å avklare dette, noe som også bør være i vårt behandlingsstedets interesse, for å kunne hjelpe pasienten på riktig måte. Om pasienten er offer for en reell personforfølgelse blir det helt feil å diagnostisere ham med en diagnose som fritar de som  står bak for ansvar.

By | 20 November, 2018 |