Home » Other » Mye tyder på at større og mer profesjonelle krefter står bak Breivik og hans innrømte terrorhandlinger.

Mye tyder på at større og mer profesjonelle krefter står bak Breivik og hans innrømte terrorhandlinger.

http://www.nyhetsspeilet.no/2012/07/breiviks-budskap-om-de-anonyme-bakmenn-3/

 

By | 19 March, 2017 |