Home » Other » Myndighetene har ikke holdt tritt med den teknologiske utviklingen

Myndighetene har ikke holdt tritt med den teknologiske utviklingen

I dag vil jeg komme inn på dette med ansvar når noe alvorlig skjer blant annet fordi myndigheter ikke klarer å holde tritt med den teknologiske utviklingen, og kan ha problem med å se og forebygge farer før det er for sent.

Forklaringen på en del alvorlige hendelser som jeg er inne på i disse videoene kan være sammensatt, jeg står ved at motivet for flere hendelser har vært prosjektet mitt, men at en annen forklaring kan være at nettopp utenlandsk etteretning i forbindelse med krigen mot terrorisme rett og slett har operert grenseløst. Kanskje i samspill med miljøer som opererer grenseløst. Jeg lurer på om mennesker tilknyttet det pakistanske selskapet som programmerte prototypen min har sett på dette som et sjakkspill siden jeg startet prosjektet mitt i 2005, der tyveri av mine private data ved bruk av spionprogramvare har vært en del av det, og at tapte liv kan ha vært en konsekvens av krigen mot terrorime som har foregått i flere år etter 2001.

Å anklage en gründer som er offer for noe sånt er ikke riktig, og jeg skal forklare det nærmere.

For det første har noen kanskje undervurdert faren forbundet med deltagelse i krigen mot terrorisme.

Noen lands etteretningstjenester, og leverandører av teknologi, har kanskje også et ansvar for ikke å ha informert godt nok om farene forbundet med bruk av PC og internett. Det kan skyldes naivitet.

Så lenge det er en mulighet til å hacke seg på private HD så vil det vel også være mulig å for utenforstående å legge inn spionprogramvare. Det skulle jo vært fysisk umulig å for fremmede å fange opp en persons private tastetrykk som jeg har vært inne på i tidligere videoer.

At mennesker er utsatt for spionprogramvare betyr at det skulle vært advarsler om hva og hva man bør og ikke bør taste privat på en pc… Det kunne vært lover, som sier at alt som omhandler norsk og alliert samfunnssikkerhet, sensitiv jobbrelatert informasjon, kanskje noen typer informasjon fra eller om mennesker man har kontakt med osv, og noen annen typer sensitiv informasjon ikke er tillatt å taste privat. Så lenge det ikke var det i 2011 kan man ikke holde meg ansvarlig for det jeg har tastet privat, som verken har handlet om planlegging av lovbrudd eller terrorisme, der noen har gått målrettet til verks for å få tak i mine private data nettopp for å sverte meg. Det er også grunnen til at mine data er blitt misbrukt.

Informerer selskaper som produserer Pcer, bærbare Pcer, mobiltelefoner, software osv. godt nok om hvilke svakheter produkter har? Får det konsekvenser om de ikke gjør det?
Er det lover som sier noe om sånt?
Er det et egne tilsyn som godkjenner software eller hardware før det selges?

Datasikkerhet er for viktig til at det kan overlates til for eksempel hver enkelt pc leverandør.

Det som har foregått er på et nivå som er vanskelig eller umulig å se for en vanlig person. Om noen har hatt ansvar for at det ikke har vært nok oppmerksomhet rettet mot det jeg her er inne på er det på aller høyeste nivå i samfunnet som etteretningssjef, politisjefen eller statsministeren.

Når det er sagt så har det kanskje selv for dem vært vanskelig å avdekke all form for organisert kriminalitet og se risiko forbundet med PC teknologi og internett. Det er kanskje noe man ikke kunne forvente.

Med det betyr ikke at de skal skyve ansvaret over på andre. Kanskje er det ikke riktig å legge ansvar på noen for akkurat det.

-Når jeg ser tilbake så tenker jeg at man kanskje bare må godta at noen i dette har handlet etter beste evne, med utgangspunkt i sin forståelse.

Nå har det ikke vært krig etter 2011 men det har ikke vært langt fra.
I krig kan mennesker ta feil avgjørelser og det har en pris. Spørsmålet er om det kan forklare feil som er gjort eller om det er økonomisk motiv i prosjektet mitt som er forklaringen. Ved sistnevnte så blir saken en litt annen.

At mennesker med makt har tenkt og gjort feil, i forhold til min situasjon, har fått konsekvenser for meg og kanskje også for andre.

Hadde jeg visst hvordan noen kunne finne på både å sjele og så misbruke mine private data hadde jeg vært langt mer bevisst på tastetrykk. Men jeg mener som jeg var inne på til å begynne med at dette handler om at myndigheter ikke klarer å holde tritt med den teknologiske utviklingen.
Om man sammenlikner med en bilfører på en vei der det mangler et skilt med fartsgrense eller som sier føreren skal vike, så er det myndighetenes svikt om det går galt og førerne ellers holder seg innenfor lovens rammer. Jeg har holdt meg innenfor lovens rammer når det gjelder hendelser som er av betydning i denne sammenheng men det har ikke de som har stjålet mine data.

Om man skal snakke om rikets sikkerhet, og om noen har anklaget meg for å være noen trussel, så tar de feil. De som har holdt tilbake informasjon i 2011, der flere trolig har vært kjent med at tyveri av private data fra meg hadde pågått i flere år, har vært en langt større trussel enn meg. De visste jo trolig også hvem som skapte problemene i 2011.

Med tanke på krigen mot terrorisme, så forundrer det meg at mennesker som var kjent med at datatyveri fra meg hadde pågått ikke var mer årvåkne og ikke sa fra. Nettopp med tanke på faren for terrorisme. Jeg syns det er ille.

Er problemet at norske myndigheter gir utenlandsk etteretning for frie tøyler? Jeg lurer på det. Og at vanlig politi rett og slett ikke har kapasiteten som utenlandsk etteretningstjeneste har, og ikke har klart å avdekke det når utenlandsk etteretning er inne i bildet.

Noen kunne kanskje finne på å spille sjakk i overført betydning for økonomiske verdier, for å forsvare seg selv eller sitt liv, eller for å forsvare sin posisjon. Men man spiller ikke sjakk om sannheten. Sannheten søker man blant annet gjennom kommunikasjon med mennesker.

Jeg mener ikke at jeg fortjener noen medalje i denne sammenheng men skulle nok egentlig hatt erstatning etter det som har foregått rundt meg etter 2011, og i forbindelse med datatyveri i årene både før og etter 2011.

By | 11 August, 2017 |