Home » Other » Myndighetene har ikke holdt tritt med den teknologiske utviklingen, PCen er bygget feil og naivitet etter krigen mot terrorisme

Myndighetene har ikke holdt tritt med den teknologiske utviklingen, PCen er bygget feil og naivitet etter krigen mot terrorisme

(endret 15.11.2017 kl 21:17)

Hvem har ansvar når noe alvorlig skjer fordi myndigheter ikke klarer å holde tritt med den teknologiske utviklingen, og kan ha problem med å se og forebygge farer før det er for sent?

Forklaringen på en del terrorhendelser de siste årene kan være sammensatt, jeg står ved at et motiv for flere hendelser har vært et prosjekt jeg har arbeidet med innen idrett, men at et annet og kanskje viktigere motiv er at etteretning og miljøer i land som ble rammet av krigen mot terrorisme rett og slett har operert grenseløst i en type hevn (IS, Alqaida, Taliban?). I samspill med sårbare og harde miljøer som opererer grenseløst som kanskje ikke helt har skjønt at de har vært brikker i et sånt spill selv. Jeg lurer på om mennesker tilknyttet det pakistanske selskapet som programmerte prototypen til idrettsprosjektet mitt har sett på dette som et sjakkspill siden jeg startet det midt i 2005, der tyveri av mine private data ved bruk av spionprogramvare har vært en del av det.

Å anklage en gründer som er en ufrivillig og ikke deltagende brikke i andres spill i en slik sammenheng er ikke riktig og jeg skal forklare det nærmere:

For det første har noen kanskje undervurdert faren forbundet med deltagelse i krigen mot terrorisme. I 2005 kontaktet jeg et norsk firma som hadde forbindelse til et firma i Pakistan for programmering av en internettjeneste. Jeg stilte kontrollspørsmål ved prosjektetets begynnelse, og senere, og personen bak firmaet hadde åpenbart aldri vært i kontakt med verken politi eller etteretning om risiko forbundet med det. Hadde det vært meg som hadde innledet et slikt samarbeide ville jeg definitivt oppsøkt politi eller etteretning selv. På den annen side så har jeg aldri sett noen advarsler forbundet med samarbeid med bedrifter eller personer i land som har vært vestens motpart i krigen mot terrorisme og det kan kanskje være til denne personens forsvar. Det er egentlig litt merkelig.

Nettopp fordi jeg ikke fikk noen respons på mine kontrollspørsmål, og det ikke var ansett for å være noen risiko sett med myndighetsøyne (ellers skulle de vel sagt noe om det..?), antok også jeg at det ikke var noe å bekymre seg for. For de som lurer: Av kontrollspørsmål stilte jeg spørsmål til leder for bedriften som outsourcet programmeringsoppgaver til Pakistan i startfasen av prosjektet mitt “er det trygt da å bruke et firma i Pakistan..?” (husker ikke nøyaktig hvordan jeg formulerte meg men husker godt jeg ved en anledning var inne på temaet uten at vi snakket noe videre om det), jeg stilte spørsmål om det var trygt å la det pakistanske selskapet demonstrere sitt arbeide ved å fjernstyre min pc første gang de spurte om det, og jeg ringte politi og spurte om det var noe jeg burde vært oppmerksom på i forbindelse med at en av firmaets ansatte skulle komme til Norge på et tidspunkt da prosjektet var kommet ganske langt på vei. Jeg fikk ingen respons på spørsmålene mine. Det var rett og slett slik at forskjellige parter overhode ikke tenkte tanken at det var risiko forbindet med det.

Noen lands etteretningstjenester, og leverandører av teknologi, har kanskje også et ansvar for ikke å ha informert godt nok om farene forbundet med bruk av PC og internett. Kanskje det ikke har vært god nok kunnskap eller en naivitet. Informerer selskaper som produserer Pcer, bærbare Pcer, mobiltelefoner, software osv. godt nok om hvilke svakheter produkter har? Får det konsekvenser om de ikke gjør det? Er det lover som sier noe om sånt? Er det et egne tilsyn som godkjenner software eller hardware før det selges?

Så lenge det er en mulighet til å hacke seg på private HD så vil det vel også være mulig å for utenforstående å legge inn spionprogramvare. Det skulle jo vært fysisk umulig å for fremmede å fange opp en persons private tastetrykk som jeg har vært inne på noen av mine bloggvideoer.
Så PCens konstruksjon er feil. PCer skulle hatt en egen HD som det er fysisk umulig å koble til internett. Denne endringen på PCen skulle kommet da internett kom men man så vel ikke behovet for det. Når flere milliarder mennesker risikerer å tape data så sier det seg selv at det kan oppstå problemer, og der må det skje en endring.

At mennesker er utsatt for spionprogramvare betyr at det skulle vært advarsler om hva og hva man bør og ikke bør taste privat på en pc… Det kunne vært lover, som sier at alt som omhandler norsk og alliert samfunnssikkerhet, sensitiv jobbrelatert informasjon, kanskje noen typer informasjon fra eller om mennesker man har kontakt med osv, og noen annen typer sensitiv informasjon ikke er tillatt å taste privat. Så lenge det ikke var det i 2011 kan man ikke holde meg ansvarlig for det jeg har tastet privat, som verken har handlet om planlegging av lovbrudd eller terrorisme, der noen har gått målrettet til verks for å få tak i og misbruke mine private data nettopp for å sverte meg. Så det mangler lover. Datasikkerhet er for viktig til at det kan overlates til for eksempel hver enkelt pc leverandør.

Det som har foregått i en del år spesielt før 2011 men også etter er på et nivå som er vanskelig eller umulig å forholde seg til for en vanlig person om selv ikke myndigheter forstår forskjellig type farer og risiko. Om noen har hatt ansvar for at det ikke har vært nok oppmerksomhet rettet mot det jeg her er inne på er det på aller høyeste nivå i samfunnet og kanskje også på leverandørerer av teknologi som ikke har sett farene.

Når det er sagt så har det kanskje selv for dem vært vanskelig å se alle farer, å avdekke all form for organisert kriminalitet og se risiko forbundet med PC teknologi og internett. Det er kanskje noe man ikke kunne forvente. Det er ofte sånn at man blir klokere av erfaring og det gjelder kanskje også her.

-Når jeg ser tilbake så tenker jeg at man kanskje bare må godta at noen i dette har handlet etter beste evne, med utgangspunkt i sin forståelse.

Nå har det ikke vært krig etter 2011 men med det jeg har opplevd i noen år etter 2011 så lurer jeg litt på hva som har foregått.. I krig kan mennesker ta feil avgjørelser og det har en pris. Spørsmålet er om det kan forklare feil som er gjort eller om det er økonomisk motiv i prosjektet mitt som er forklaringen. Ved sistnevnte så blir saken en litt annen.

At mennesker med makt har tenkt og gjort feil, i forhold til min situasjon, har fått konsekvenser for meg og kanskje også for andre. Om noen har prøvd å få det som har foregått til å handle om meg er de jo gale og blinde.

Hadde jeg visst hvordan noen kunne finne på både å sjele og så misbruke mine private data hadde jeg vært langt mer bevisst på tastetrykk.

Om man sammenlikner med en bilfører på en vei der det mangler et skilt med fartsgrense eller som sier føreren skal vike, så er det myndighetenes svikt om det går galt og førerne ellers holder seg innenfor lovens rammer. Jeg har holdt meg innenfor lovens rammer når det gjelder hendelser som er av betydning i denne sammenheng men det har ikke de som har stjålet mine data.

Om man skal snakke om rikets sikkerhet, og om noen har anklaget meg for å være noen trussel, så tar de feil. De som har holdt tilbake informasjon i 2011, der flere trolig har vært kjent med at tyveri av private data fra meg hadde pågått i flere år, har gjort feil i dette. De visste jo trolig også hvem som skapte problemene i 2011.

Med tanke på krigen mot terrorisme, så forundrer det meg at mennesker som var kjent med at datatyveri fra meg hadde pågått ikke var mer årvåkne og ikke sa fra. Nettopp med tanke på faren for terrorisme. Jeg syns det er ille.

Er problemet også at norske myndigheter gir utenlandsk etteretning for frie tøyler? Jeg lurer på det. Og at vanlig politi rett og slett ikke har kapasiteten som utenlandsk etteretningstjeneste har, og ikke har klart å avdekke det når utenlandsk etteretning er inne i bildet?

Noen kunne kanskje finne på å spille sjakk i overført betydning for økonomiske verdier, for å forsvare seg selv eller sitt liv, eller for å forsvare sin posisjon. Men man spiller ikke sjakk om sannheten i så alvorlige saker. Sannheten søker man blant annet gjennom kommunikasjon med mennesker.

Jeg mener ikke at jeg fortjener noen medalje i denne sammenheng men skulle nok egentlig hatt erstatning etter det som har foregått rundt meg etter 2011, og i forbindelse med datatyveri i årene både før og etter 2011.

Jeg mener en del terrorhendelser etter 2011 først og fremst handler om at myndigheter har undervurdert faren forbundet med deltagelse i krigen mot terrorisme, men også at myndighetene ikke har klart å holdetritt med den teknologiske utviklingen, at PCer er bygget på en måte som ikke beskytter vanlige brukeres private data godt nok etter at internett kom, og økonomisk motiv knyttet til prosjektet mitt.

Når det er sagt så er dette antakelser, og jeg ser ikke bort fra at noen kan besitte informasjon som kan utfylle noe av det jeg formidler her, som kanskje også kunne erstatte noe av det. Det er ikke umulig at jeg kan ta feil på noen punkter, gjør jeg det beklager jeg overfor de som evt føler seg urettmessig truffet. Jeg antar for eksempel at saken mellom Cappelen og Jensen på en eller annen måte kan knyttes til dette, men er usikker på nøyaktig hvordan. Det jeg har tastet privat og saken mellom Cappelen og Jensen er mutually exclusive for det er ingen som har formidlet noen informasjon om saken til meg. Jeg vet jo heller ikke hvem som har mottatt mine private data, om det har vært manipulert eller ikke osv., data som av og til handler om tastetrykk jeg ikke en gang har lagret. Jeg vet heller ikke hvilke motiv de evt. har hatt for å ta valgene de har tatt. Jeg bare vet at det som har foregått etter 2011 har fått helt urimelig konsekvenser for meg. Jeg brøt jo ingen lov forut for 22. juli og hadde ingen anelse om det som skulle skje den 22. juli da det skjedde. Min angst i 2011 var knyttet til personforfølgelse og at jeg ikke forstod det jeg selv mener var en reell trussel mot meg den gang.

 

 

By | 15 November, 2017 |