Home » Other » Naturens lover innhenter dem

Naturens lover innhenter dem

Gjør noen noe som er sterkt kritikkverdig så utsetter de seg for å bli angrepet for det senere.
Det er nesten det samme som sannheten, at sannheten virker litt som tyngdekraften.
Og jo flere som er kjent med noe kritikkverdig jo større er sjansen for at en slik naturlov
gjelder.

Så jeg tror ganske sikkert de kan regne med å bli innhentet av naturens lover på sikt.
Selv om de kanskje er mange og tror at mange er en styrke. Mange kan raskt bli det helt
helt motsatte!

 

By | 25 August, 2018 |