Home » Other » Noen trekker beregnelig i tråder hos NAV

Noen trekker beregnelig i tråder hos NAV

Fikk i går beskjed om at jeg ikke fikk godkjent bostøtte for juli måned fordi jeg har for høy lønn..
Min lønn var visstnok ca. 22500 kroner i juli noe som er langt fra sannheten. Jeg mottar
arbeidsavklaringspenger på 6407 kr hver annen uke.

Så hvem trakk i tråder?

Det har vært korrupsjon i denne saken helt siden 2011 og de som har stått bak det må irettesettes. Det er så alvorlig at jeg mener fengsel er rette sted, men lurer på om personen som trekker i tråder er alvlorlig psykisk syk.

Er det en person tilknyttet garden og kongehuset? 

Dette er jo sånn mennesker ikke tror kan skje i Norge (vil jeg tro), men sannheten er desverre at noen i Norge har misbrukt sin makt grovt etter 2011.

Jeg har hatt samme type problem spesielt når jeg har forsøkt å arbeide videre med idrettssystemet jeg planla i årene 2005-2011, og understreker hvor vanskelig det har vært å gjenoppta arbeidet med det. Noen har fulgt godt med (etteretning, politi eller kongehus) og har mislikt sterkt at jeg har prøvd å fullføre arbeidet mitt med det kanskje i forsøk på å skape en uriktig oppfatning av hva som var det virkelige motivet som utløste hendelser i 2011. Det er synd at de som står bak dette fremdeles ikke har forstått de har tapt kampen om å skape en slik uriktig virkelighetsoppfatning, for det er satt ord på hva som har skjedd og sannheten vil innhente dem.

By | 19 August, 2018 |