Home » Nye lover » Behov for nye lover, datalagring

Behov for nye lover, datalagring

Internett og nye teknologier påvirker tilværelsen på mange måter. Det trengs nye lover som regulerer både internett, hardware og programvare som ivaretar menneskers personvern og rettssikkerhet.

Forskjellig type data på avveie kan være en stor risiko både for privatpersoner, bedrifter, kommunale og offentlige etater.

På samme måte som menneskehjernen dør når et menneske dør bør det være umulig å gjenopprette data fra noen typer slettede lagringsenheter. Man kan for eksempel lovfeste:

-at harddisken til PC har en funksjon som for eksempel en knapp eller bryter som sletter data på harddisken permanent så det blir umulig å gjenopprette data
-at harddisken til PC bygges på en måte som gjør den enkelt å destruere så det blir umulig å gjenopprette data
-at det ved kjøp av harddisk og PC med harddisk medfølger utstyr eller programvare som gjør det enkelt å slette data permanent