Home » Nye lover » Behov for nye lover, Generelt

Behov for nye lover, Generelt

Er man uskyldig mistenkt i en sak ser man lett hvor urimelig noen handlinger er, og hvor klart det er at samfunnet mangler lover på noen områder. Jeg fremsetter her noen påstander som må tenkes mer over:

Lov – Avdekking av ulovlig programvare i PCer
Politi bør være lovpålagt
-å ha en egen avdeling som har kompetanse til å avdekke ulovlig spionprogramvare i forskjellige enheter.
-å følge opp anmeldelser ved mistanke om ulovlig spionprogramvare i forskjellige enheter.

Lov – sporing av mobiltelefon samtaler og meldinger
Politi bør være lovpålagt
-Å loggføre aktivitet knyttet til sporing av mobiltelefoner.
-At all etteretningsaktivitet knyttet til sporing av mobiltelefon foregår på måter som ikke sjenerer og plager den overvåkede.

Lov – bruk av sirener
-Politi og ambulansetjeneste bør være lovpålagt å loggføre tid, sted og årsak til sirenebruk.
Politiet kan bruke sirener i personforfølgelse uten at lovbrudd er begått. Det kan brukes til å trakassere mennesker.
-Det kan evt. være klare regler for når det er tillatt å bruke sirener.

Lov – media
-Det bør være forbud mot å publisere artikler med overskrifter på internett målrettet mot enkeltpersoner.

Lov – bruk av private data i etterforskning
-En ting er å benytte private data som bevis i en sak men noe helt annet er å bruke private data aktivt i etterforskning. Har politi lovhjemmel til det?

Lov – Lettere å politianmelde og dømme aviser i retten
-Pressens faglig utvalg er en alt for svak ordning til å ettergå medias feil og svakheter. Det trengs lover som gjør at det blir enklere å politianmelde, og dømme journalister og aviser, i retten.

Lovpålagt?
Myndighetene bør være pålagt å informere mennesker tilstrekkelig om hvordan dataovervåkning kan skje og hvordan man kan beskytte seg mot det.

Lov – overvåkning av tastetrykk
Tar man fra mennesker muligheten til å skrive privat bør man også være forpliktet til å informere parten om hvem som følger tastetrykkene. Ellers aner man jo ikke noe om hvordan det som skrives kan bli brukt.