Home » Nye lover » Behov for nye lover, Media (internettstalking)

Behov for nye lover, Media (internettstalking)

-Behov for nye lover, Media (Internettstalking)

Ingen kommunikasjonskanal har like stor evne og makt til å påvirke og manipulere mennesker som internett. Det trengs lover som begrenser medias oppførsel på internett.

En norsk internettavis som for eksempel har opptil 200 overskrifter på sin forside til enhver tid, og flere titalls- eller hundre tusen besøkere, har en stor mulighet til å påvirke enkeltpersoner. Journalister kan formulere overskrifter og innhold på måter for å påvirke og manipulere enkeltmennesker på forskjellige måter og det kan brukes i personforfølgelse.

På tilsvarende måte som stalking er forbudt bør slik personforfølgelse på internett være forbudt for journalister og media. Heller ikke politi bør ha lov til å bruke media til å manipulere mennesker på denne måten.