Home » Nye lover » Behov for nye lover, media

Behov for nye lover, media

Regulering av media – Media trenger lover

Minst like viktig og kanskje enda viktigere enn å regulere politiets lagring av menneskers private data og kommunikasjonsdata er å regulere media: Å påse og kontrollere at media, journalister og bloggere ikke besitter og misbruker menneskers private data uten tillatelse fra opphavspersonen. Media og bloggere kan tross alt tjene penger på det og har sånn sett motiv i å skaffe seg tilgang til og misbruke slike data.

Sitat fra https://ndla.no/nb/node/79584?fag=52222:

«Norske medier er i liten grad regulert av lover, og en av grunnene til dette er den norske pressens selvjustis. Pressen har sine egne, selvpålagte ”lover”: Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Og den har sin egen ”domstol”: Pressens Faglige Utvalg.  Slik har pressen selv dannet seg et vern mot at staten skal gripe inn i det de holder på med. Myndighetene trenger ikke blande seg inn og lovregulere det som allerede fungerer godt.

Redaktører og journalister holder altså orden i eget hus. Til gjengjeld garanterer staten for redaksjonenes uavhengighet. Det er vedtatt ved lov at verken eiere eller andre utenforstående har lov til å overprøve de avgjørelsene som redaksjonene tar, prinsippene i Redaktørplakaten er blitt lovfestet. Det skjedde i 2007.

Med ujevne mellomrom er det kommet fram forslag om å opprette et medieombud. Dette ville bety at staten griper inn i pressens anliggender, noe mediene er lite interessert i.»

I verste fall kan man tenke seg at journalister, bloggere og andre som bedriver hacking eller mottar data uten samtykke fra opphavspersoner bruker det i sitt arbeide.

Slike data bør straks overlates til politi. Ved mistanke om at media eller bloggere besitter slike data bør det være lett å få gjennomført rassia og foreta avhør.

Misbruk av menneskers private data kan gå utover menneskers personvern og rettssikkerhet, og med media som baserer sine historier på stjålne data er det større sjanse for at data feiltolkes og at mennesker manipuleres og forhåndsdømmes enn om politi får etterforsket saker først.

Det er ingen grunn til å tro at redaktører og journalister klarer å holde orden i eget hus uten lover. Hacking og tyveri av data gjør mennesker utsatt for overgrep på forskjellige måter og det trengs lover som forebygger det. Straffene bør være så strenge og bøtene så høye at de virker forebyggende mot å besitte slike data.

Tilsvarende lover bør også gjelde for besittelse av data tilhørende bedrifter, kommunal og statlig virksomhet, nettopp for å forebygge tyveri og misbruk av data. Det er av og til riktig at kritikkverdige forhold blir kjent men ikke gjennom tyveri.

La mine påstander være forslag som sikkert trenger påfyll eller moderasjon fra noen som kan dette bedre enn meg.

Av Christian M. Borge