Home » Other » De gjør feil – absolutt ingen ting løses ved å påvirke meg på noen måte

De gjør feil – absolutt ingen ting løses ved å påvirke meg på noen måte

Ingen oppnår noe som helst ved å forsøke å påvirke meg den ene eller andre veien, for jeg
har ikke hatt noe å gjøre med verken avgjørelser som er tatt eller lovbrudd av betydning.
Det har heller ikke mennesker jeg kjenner såvidt jeg vet.

Noe av den personforfølgelsen jeg har opplevd etter 2011 har 100% sikkert handlet om noens vrangforestillinger og psykose. Om noen uskyldige har mistet livet etter 2011, som en konsekvens av feil, så må fokus rettes på hvem som har tatt avgjørelser (og på feil begått av staten). De har ansvar.

Jeg er helt uten betydning i det som har vært og syns det faktisk er merkelig den oppmerksomheten jeg har fått av et nettverk av mennesker. De kaster jo bort energi og oppnår ingen ting annet med det enn å skape ubehag til tider. De kan også komme til å skape problemer for seg selv i det lange løp.

Det som har vært forsvinner ikke så det beste er nok å heller innrømme feil om feil er gjort, og å prøve å rette de feilene som kan rettes opp, og bruke energi på å fordele ansvar på riktige mennesker. Om det ikke gjøres vil feilene bare bli flere og flere, og konsekvensene større og større? Så jo raskere jo bedre kanskje?

Jeg vil tro at noe av det viktigste innen lederskap er å ta ansvar. Ikke løpe unna ansvar og skylde på andre som ikke har ansvar..

By | 21 October, 2018 |