Home » Other » Pengegalskap – Og det å ta avstand til den!

Pengegalskap – Og det å ta avstand til den!

Det er ingen sykdom i å si fra seg arv. Tvert i mot signaliserer det bare at andre verdier kan være viktigere og ha høyere verdi enn penger.

Det er en av grunnene til at jeg er opptatt av hvem som har stjålet private tastetrykk og idéer fra meg fordi de har ødelagt muligheter for meg. De som har stått bak bør holdes ansvarlig for lovbrudd som har vært begått.

At jeg har sagt fra meg arv handler verken om depresjon eller psykose, men er helt klart en konsekvens av sinnsykdom hos et nettverk av mennesker som enda ikke har fått psykisk helsehjelp,
som trenger det etter 2011.

Jeg er verken deprimert, suicidal eller til fare for andre.

By | 23 November, 2018 |