Home » Other » Personer som overvåker private PCer er spesielt utsatt for å utvikle vrangforestillinger og psykose

Personer som overvåker private PCer er spesielt utsatt for å utvikle vrangforestillinger og psykose

Er det forklaringen på noe av det som har foregått etter 2011?

Som jeg har nevnt før var jeg innom både PST og Aftenposten med relevant informasjon knyttet til det jeg har opplevd. Jeg politianmeldte som nevnt også en nabo. Alle mine private tastetrykk som jeg selv ikke har delt med noen har aldri vært tenkt delt fra min side. 

Jeg har aldri samtykket til at noen verken kan følge med på mine private pc’er som er/ikke er tilkoblet internett eller videreformidle innhold fra det jeg sier i min leilighet.

Om noen er blitt lurt, eller har lurt seg selv, må de oppsøke psykisk helsehjelp. Dette handler verken om psykisk sykdom eller demens fra min side.

By | 18 September, 2018 |