Home » Other » Politianmeldelse av person som arbeidet på prosjektet mitt og Oslos tidligere politidirektør i forbindelse med 22. juli saken

Politianmeldelse av person som arbeidet på prosjektet mitt og Oslos tidligere politidirektør i forbindelse med 22. juli saken

Har har desverre sett meg nødt til å innleverer flere politianmeldelser på det som har foregått rundt meg siden mai 2011. Med tanke på konsekvensene dette har fått og alvoret i saken er åpenhet en helt naturlig ting. Derfor legger jeg ut dette på bloggen min. Jeg ønsker selvfølgelig ikke at noen skal såre eller skade noen av disse fysisk på noen måte. Dette er en sak for politi eller kanskje helsevesen.

Politianmeldelse

Viser til politianmeldelse som ligger hos Spesialenheten for politisaker med referanse 10966069 146/17-123, og tidligere anmeldelser til politi og Spesialenheten som både omhandler tyveri og heleri av data samt 22. juli saken.

Jeg politianmelder herved følgende straffbare forhold:

1) Tyveri av private data
2) Heleri av mine private data

3) Tilbakeholdelse av informasjon om terrorhendelsene 22. juli
4) Medvirkning til manipulasjon av mennesker og mulig dødsfall som en konsekvens av tilbakeholdelse av informasjon
5) Forsøk på tyveri og heleri av mitt prosjekt prosjekt innen idrett www.oponentus.com

Mistenkte i saken

Oslos tidligere Politidirektør Øystein Meland

Anne Cathrine Eriksen

Jeg er kjent med anmelder og vitneansvaret og ønsker gjerningspersoner tiltalt og straffet, evt. at skyldige får psykologisk eller psykiatrisk behandling.

Oslo, 25.11.2017

_________________________________
Christian Morten Borge, personnr. xxxxxx xxxxx

www.borgesblog.com

 

By | 26 November, 2017 |