Home » Other » Politianmeldelse av lege i forbindelse med alvorlig feil i journal

Politianmeldelse av lege i forbindelse med alvorlig feil i journal

Har har desverre sett meg nødt til å innleverer flere politianmeldelser på det som har foregått rundt meg siden mai 2011. Med tanke på konsekvensene dette har fått og alvoret i saken er åpenhet en helt naturlig ting. Derfor legger jeg ut dette på bloggen min. Jeg ønsker selvfølgelig ikke at noen skal såre eller skade noen av disse fysisk på noen måte. Dette er en sak for politi eller kanskje helsevesen.

 

Christian M. Borge
Silurveien 1B
0380 Oslo

Oslo Politidistrikt
Postboks 8101 Dep.
0032 Oslo

Kopi: Fylkeslegen i Oslo, og Røalegene

Politianmeldelse

Viser til politianmeldelse som ligger hos Spesialenheten for politisaker med referanse 10966069 146/17-123, og tidligere anmeldelser til politi og Spesialenheten som både omhandler tyveri og heleri av data samt 22. juli saken.

Jeg politianmelder herved følgende straffbare forhold:
1) Kari Lise Edjar ved Røalegene, Tlf 22064444
Griniveien 6A, 0756

Hun har både fremsatt uriktig påstand i min journal om at jeg truet henne og uttrykt uriktig informasjon overfor Diakonhjemmet sykehus, Voksenpsykiatrisk avdeling vinderen:

Sitat fra anmodning om retting jeg nylig har sendt Psykiatrisk avdeling vinderen som kan knyttes til det Edjar formidlet:

“Kommentar til Pol notat av Overlege Ingrid Sørheim

«Fastlege har beskrevet at det svartnet for ham da hun sa hun oppfattet ham som lidende av paranoide forestillinger. Og hun oppfattet situasjonen som truende.»

Jeg har et problem med å forstå at helsepersonell har lov til å fremsette slike påstander uten videre. Jeg truet aldri Edjar på noen måte utover at jeg tenkte på å politianmelde henne. Husker ikke nøyaktig formulering men jeg var aldri noen fysisk trussel mot Edjar. Irritert var jeg ja men det svartnet jo aldri for meg. Hva betyr egentlig et sånt uttrykk? Helsepersonell må være presise når de fremsetter påstander om situasjoner de opplever som truende. Hadde noen spurt Edjar hva slags type trussel det var snakk om, og hun hadde svart jeg truet med å politianmelde henne, da hadde Sørheim kanskje tolket informasjonen annerledes? Det var jo det som skjedde, og det husker jeg godt.”

Jeg truet med å politianmelde henne og det var også det jeg sa, men i journalen fra Røalegene stod det bare jeg hadde truet henne.

Hadde jeg fremsatt en fysisk trussel mot henne skulle det vært politianmeldt for at det skulle være tillatt å skrive slikt i en persons journal, fordi det ville være behov for å undersøke saken nærmere. Slike påstander skal ikke fremsettes uten at begge parter får mulighet til å forklare seg, og uten at en sak etterforskes.

Det var ingen vitner tilstede som kunne bekrefte innhold i vår samtale og hadde det vært det ville personen kunne bekrefte det jeg her formidler. At jeg truet med å politianmelde henne.

Fremsettelse av hennes uriktige påstand har fått store konsekvenser for meg i etterkant. Legen skal senere også ha vært i kontakt med Voksenpsykiatrisk Avdeling tilhørende Diakonhjemmet sykehus på Vinderen og igjen fremsatt uriktige påstander om meg. Jeg tilgir det men mener legen bør holdes ansvarlig for feil som er gjort. Om legen ikke er ydmyk nok til å innrømme feilene handler det om løgn, og da kan man spørre seg om motiv og hvorfor det er fremsatt en slik påstand. Har noen påvirket legen?

Jeg er kjent med anmelder og vitneansvaret og ønsker gjerningspersonen tiltalt og straffet.

En naturlig straff for slike feil/løgner vil være bøter/erstatning for konsekvenser og at politi kontakter legen og gir henne pålegg om å rette opp feilene. Jeg vil ikke komme noen vei med å henvende meg til legen da hun åpenbart ikke forstår hva man kan tillate seg og ikke tillate seg å skrive.

Jeg mener også feil er gjort ved Diakonhjemmet sykehuset Psykiatrisk avdeling Vinderen ved at de ukritisk har registrert denne informasjonen uten å kontrollere å forhøre seg med meg.

Derfor bør politi i forbindelse med denne anmeldelsen også kontakte Voksenpsykiatrisk avdeling vinderen å gi sykehuset pålegg om å rette opp feilen i min journal der. Jeg mener også de bør bøtelegges for feil som er gjort og betale for konsekvenser registrering av uriktig informasjon har fått for meg.

Det er viktig at feilen slettes både fra min journal både hos Kari Lise Edjar og ved Voksenpsykiatrisk Avdeling Vinderen fordi den gir et uriktig bilde av min helsetilstand (min psykologi – å fremsette en fysisk trussel er noe ganske annet enn å fremsette en trussel om å politianmelde noen). Det er antakelig juridisk avdeling ved sykehuset politi bør kontakte i forbindelse med denne saken. Dere kan si at dere kontakter sykehuset i forbindelse med anmodningen om retting av journal jeg sendte sykehuset den 22.10.2017, som de enda ikke har gitt meg tilbakemelding på. Telefon nummer til sykehuset er 22029800.

Om legen og sykehuset skulle rette opp feilen innen politiet har sett på saken bør den allikevel følges opp av politi med tanke på bot/erstatning.

Oslo, 25.11.2017

_________________________________
Christian Morten Borge, personnr. xxxxxx xxxxx

www.borgesblog.com

By | 26 November, 2017 |